25. marec – Deň počatého dieťaťa

Každoročne si 25. marca na Slovensku pripomíname aj práva nenarodených. Snahou kampane je pripomenúť, že život sa začína od počatia a podľa Ústavy SR, článku 15, je každý život hodný ochrany pred narodením.

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Ako vznikol Deň počatého dieťaťa

Deň počatého dieťaťa má na Slovensku 15-ročnú históriu. Nevyhnutnosť samostatne pripomínať si počaté dieťa sa prirodzene vyvinula z niekoľkých udalostí v našej histórii. Silný argument možno hľadať v roku 1986, odkedy platí zákon, ktorý umožňuje usmrtiť ľudský život do ukončeného 12. týždňa tehotenstva bez udania dôvodu. O dva roky neskôr, 25. marca 1988, sa konala Sviečková manifestácia. Počas nej pokojným a nenásilným spôsobom skupina ľudí na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave žiadala dodržiavanie ľudských práv, napríklad aj právo na rovnosť. O ochrane života hovorí aj Ústava SR z roku 1992 – v článku 15 sa píše, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Aj preto sa 25. marec stal Dňom počatého dieťaťa, aby každoročne poukazoval na to, že počatý život treba chrániť. 

Cieľom kampane je osloviť a vyrušiť z bežne zaužívaných stereotypov myslenia všetkých ľudí bez ohľadu na vierovyznanie. Pravidelne sa do nej zapája množstvo organizácií, ktoré ju vytrvalo podporujú. Celkové naplnenie kampane leží najmä na pleciach dobrovoľníkov, ktorí zadarmo a vo vlastnom voľnom čase vychádzajú do ulíc, rozdávajú biele stužky (symbol kampane) a hovoria s ľuďmi o tom, prečo je dôležité chrániť ľudský život už pred narodením.

Deň počatého dieťaťa na celom Slovensku vďaka dobrovoľníkom a partnerom

„Tento rok sme na celé Slovensko distribuovali viac ako 60-tisíc informačných letákov, 5-tisíc plagátov a 6-tisíc balónov,“ hovorí Lucia Mihoková, koordinátorka kampane. „Celkovo je do aktivít zapojených približne 300 dobrovoľníkov, bez nich by sme takýmto spôsobom o výnimočnosti a krehkosti počatého dieťaťa hovoriť nemohli.“ 

Organizátorov teší, že o kampaň je aj po 15-tich rokoch záujem. „Vďaka spolupráci s partnermi kampane sa informácia o Dni počatého dieťaťa dostáva ku všetkým vekovým kategóriám,“ vysvetľuje Mihoková. „Deti sú zastrešené eRko-m, mladí Združením kresťanskej mládeže Slovenska, jednotlivými UpeCe, saleziánskou rodinou a tí starší cez napr. cez iniciatívu Deväť mesiacov za život a podobne. Sme radi, že myšlienka sa k nim dostáva  aj vďaka spolupráci so školami a inštitúciám, ktoré sa venujú vzdelávaniu. Celkovo kampaň podporilo viac ako 30 organizácií.“ Jedným z výrazných podporovateľov a pomocníkov šírenia tejto myšlienky sú aj eRkári. “Do kampane ku Dňu počatého dieťaťa sa každoročne zapoja eRkári vo viac ako 100 obciach a mestách na Slovensku. Vedúci sú pozvaní pripraviť stretká pre deti na túto tému, hovoriť o hodnote života, jedinečnosti, o tom, že každý ľudský život je cenný bez rozdielu. Na stretkách vyrábame biele stužky, podporujeme deti, aby poďakovali za svoj život rodičom, pripravujeme s nimi darčeky pre tehotné ženy a mamy. Vedúci môžu pri príprave stretka využiť aj životopisy prolife patrónov a inšpirovať sa informáciami na https://erko.sk/dpd/, " doplnil predseda eRka Juraj Králik.

Nová edukatívna pomôcka pre všetkých

Keďže vo Fóre života sa okrem projektov konkrétnej pomoci sústredia aj na vzdelávanie, pripravili ku kampani novinku – edukatívnu pomôcku. Tá formou kartovej hry zobrazuje jednotlivé štádiá vývinu v maternici a zdôrazňuje tie biologické, ktoré sú rovnaké pre narodeného i nenarodeného človeka, napríklad že im bije srdce, majú unikátny odtlačok prsta alebo sa im čká. „Chceme deti aj dospelých interaktívnym spôsobom vtiahnuť do spoznávania prenatálneho vývoja,“ hovorí Mária Piatriková, spoluautorka tejto pomôcky. „Koncipovali sme ju tak, aby ľudia sami objavovali súvislosti, videli prepojenia a nechali sa trochu aj prekvapiť silou faktu. Nechceme podsúvať naše tézy, ale podporiť ľudí v slobodnom hľadaní pravdy a formovaní vlastných postojov.“

Program kampane Deň počatého dieťaťa

17. marec 2019 – Putovanie za život z celého Slovenska do Rajeckej Lesnej. Slávnostná sv. omša bude v tento deň o 16:00 v Bazilike Narodenia Panny Márie, hudbou na omši a chválach sprevádza Joel Worship Band.

18. marec 2019 – Benefičný Koncert za život, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave. V programe o 19:00 vystúpi Komorný orchester ZOE pod vedením Samuela Mikláša a sólistami Hildou Gulyás (soprán) a Pavlom Bogaczom ml. (husle). Benefičný zámer koncertu je určený na podporu projektu, ktorý ponúkne pomoc ženám po spontánnom potrate. 

18. marec 2019 – 15-ty ročník udeľovania Ceny Antona Neuwirtha výnimočným osobnostiam, ktoré chránia život. Udeľovanie bude súčasťou koncertu.  Lekár a diplomat Anton Neuwirth bol jeden zo spoluzakladajúcich členov Fóra života; počas svojho pôsobenia sa sústredil na najmenších a najzraniteľnejších a ako politický väzeň nezabúdal ani na potrebu ľudskej dôstojnosti svojich spoluväzňov. Cena sa udeľuje v troch kategóriách: Slovenská osobnosť, Medzinárodná osobnosť a Organizácia. Mená nových laureátov vyhlásia počas benefičného koncertu. 

23. marec 2019 – Konferencia Vyber si život pod záštitou europoslankyne Anny Záborskej a predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Žilina. Téma: Ochrana života na všetkých úrovniach politiky. Rečníci: poslankyňa NR SR Anna Verešová, europoslanec Branislav Škripek, zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková, starostka mestskej časti Karlova Ves v Bratislave Dana Čahojová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová,  bioetik Jozef Glasa a právnik a exekútor Martin Píry.
Fórum života je občianske združenie, ktoré viac ako 15 rokov pracuje v oblasti pomoci tehotným ženám v ťažkej životnej situácii. Združuje viac ako 50 organizácii a takmer 200 jednotlivcov. Jeho víziou je žiť v spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Svoju činnosť realizuje v oblasti advokácie, prevencie a v projektoch konkrétnej pomoci. Projekt Zachráňme životy poskytuje komplexnú pomoc ženám a ich deťom a prepája viaceré pomáhajúce organizácie. Poradňa Alexis rieši problematiku nečakaných tehotenstiev z pohľadu bezprostredného prežívania žien. Fórum života v projekte Tlakový hrniec realizuje vzdelávanie a formovanie kritického myslenia prevažne stredoškolských študentov.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!