Deň modlitieb a pôstu za Slovensko 6. 3. 2019

Späť na články

Ak sa ľud, ktorý sa volá mojím menom, skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. (por. 2 Krn 7, 13-14)

Deň modlitieb a pôstu za Slovensko 6. 3. 2019

Dňa 6.3.2019 (v stredu) sa na Slovensku uskutoční Deň modlitieb a pôstu za Slovensko. V uplynulých dňoch sme si pripomenuli rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Organizátori považujú toto smutné výročia za čas, kedy je potrebné sa zamyslieť nad smerovaním našej krajiny. Ďalej uvádzajú vo výzve: „Spoločnosť stráca cit pre to, čo znamená spravovanie krajiny a služba občanom. Korupciu, podvody a vraždu novinára odmietame akceptovať ako normálne. Ako kresťania si uvedomujeme, že Boh je najvyššia autorita a od neho vychádzajú všetky hodnoty. Preto sa chceme v tento deň zastaviť, vzdať úctu Bohu, konať pokánie, prosiť o uzdravenie rany, ktorú spôsobila poprava novinára a o Božie požehnanie pre krajinu, v ktorej žijeme.”


Pozývajú teda jednotlivcov - sestry a bratov, skupiny, zbory, zhromaždenia, spoločenstvá, farnosti, stretnutia kresťanov, aby sa zapojili týmito tromi krokmi:

- ÚCTA: vzdali úctu Bohu, vyvýšili ho,

- POKÁNIE: pokorili sa, uznali vlastné poklesky a odprosovali za hriechy krajiny.

- MODLITBA: žehnali Slovensku a prosili o zdravé srdce krajiny.


Zapojiť do Dňa modlitieb a pôstu za Slovensko sa dá individuálne alebo ako aj spoločenstvá, zbory, farnosti. 

Organizátori pripravili pre občanov hlavného mesta a okolia aj spoločné modlitby, ktoré sa uskutočnia 6.3.2019 o 19:30 v kostole Bratskej jednoty baptistov na adrese Palisády 27. 


Viac informácií: 

 www.denmodlitieb.sk


Pridajte sa 

https://www.facebook.com/events/334653193846627/


Krátke video o projekte:

 

Inšpiruje nás biblický citát: 

Ak sa ľud, ktorý sa volá mojím menom, skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. (por. 2 Krn 7, 13-14)

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!