Prichádza 10.ročník Godzone tour 2018 s otázkou: Chceme viac?

Späť na články

Godzone projekt pripravuje výnimočný 10. ročník evanjelizačného turné. Téma tohto ročníka - Generácia KIOBK: CHCEME VIAC? - bola odhalená počas Godzone konferencie s názvom V hlbine. Minuloročné turné zlomilo rekordy v počte účastníkov a privítalo až 22 500 ľudí. Organizátori veria, že tento rok prekoná očakávania, a že počet účastníkov, ktorých sa dotkne radosť a nádej evanjelia, bude rásť.

Prichádza 10.ročník Godzone tour 2018 s otázkou: Chceme viac?
Foto: © archív Godzone projekt

Mesiac november je známy ako mesiac, kedy sa počas Týždňa cirkvi pre mládež, 300-členný tím dobrovoľníkov projektu Godzone presúva z mesta do mesta, aby čo najviac ľudí mohlo počuť o živote s Ježišom.

Tento rok sa turné uskutoční v dňoch 12. až 17. novembra. Godzone tour 2018 sa nesie v téme Generácia KIOBK: CHCEME VIAC? „Vidíme dva rozmery v chápaní tejto témy.

Prvý rozmer sa týka ľudí, ktorí nepoznajú Boha.
Týchto ľudí chceme pozvať, aby hľadali niečo viac, a zároveň im ukázať, že môžu žiť život plný nádeje a zázrakov na ceste s Ježišom.

V druhom rozmere chceme motivovať ľudí, ktorí už Boha poznajú a zažili Jeho lásku a uzdravenie, aby naďalej kráčali v odhodlaní zmeniť svet a urobili konkrétne skutky, ktorými toto odhodlanie potvrdia,“ objasňuje riaditeľ projektu Godzone Július Slovák a zároveň dodáva: „Nie je to výkon, ktorý nás poháňa, ale Kristova láska, ktorá nás nenechá nečinne stáť, ale prebúdza v nás túžbu konať dobré skutky. Toto je spôsob ako môžeme reálne vidieť ako sa na zemi rozširuje Božie kráľovstvo.“

„Nie je to výkon, ktorý nás poháňa, ale Kristova láska, ktorá nás nenechá nečinne stáť, ale prebúdza v nás túžbu konať dobré skutky. Toto je spôsob ako môžeme reálne vidieť ako sa na zemi rozširuje Božie kráľovstvo.“

Projekt Godzone vznikol v roku 2010 v náväznosti na prvé úspešné evanjelizačné turné s názvom ENTER THE GODZONE, ktoré sa uskutočnilo v roku 2009. Ľudia, ktorí sa podieľali na založení projektu Godzone uverili, že vstúpili do plánu, ktorý Boh pripravil pre Slovensko. „Nasledujúci vývoj tém jednotlivých turné IN THE STREETS, THE ONE a generácia KIOBK nás voviedli do vízie, že ako ARMÁDA KRÁĽA môžeme byť NEZASTAVITEĽNÍ a ZMENIŤ ATMOSFÉRU v našom okolí. Spoločne sme sa snažili posunúť naše životy na NOVÝ LEVEL, čo nás viedlo K ODHODLANIU ZMENIŤ SVET. Vieme však, že stále môžeme ísť hlbšie, a preto v nás znie otázka: CHCEME VIAC?“ priblížil históriu turné výkonný riaditeľ projektu Dávid Slavkovský. 

A hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že Godzone turné je iba veľká show vábiaca modernými efektami a umeleckými výkonmi, nedávno vydaný dokument s názvom „Behind the stage“ umožňuje nazrieť hlbšie akoby „za pódium“, kde sa to všetko odohráva. „Chceli sme ľuďom ukázať, že Godzone tour nie je len o tom, čo sa deje večer na pódiu, ale predchádza tomu celý deň, počas ktorého sa dejú rôzne, na prvý pohľad „neviditeľné veci“ – dobročinná aktivita, evanjelizácia v mestách, pozvánky na školách. Všetky tieto neviditeľné, no veľmi podstatné činnosti vedú k večernému programu, ktorý je vyvrcholením toho, čo sa celý deň deje v danom meste,“ vysvetľuje Michal Lačný, člen video tímu projektu Godzone, ktorý sa podieľal na tvorbe tohto dokumentu. Aj tento rok sa počas týždňa, v ktorom prebieha turné, vydá dobročinný tím do ulíc pomáhať charitám a neziskovým organizáciám, aby sa aj na týchto miestach mohlo praktickou pomocou šíriť evanjelium. Projekt Godzone tiež pripravil video záznam z minuloročného turné „Odhodlaní zmeniť svet“, ktorý je možné zakúpiť v Godzone shope. 

Godzone je evanjelizačný projekt, ktorého stratégiou je budovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo (KIOBK) a spolu v jednote a láske chce prinášať zmenu do svojich rodín, škôl a prác. Projekt Godzone je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom PhDr. ThDr. Jánom Bucom, PhD., kňazom Katolíckej cirkvi pracujúcim s mládežou, ďalej tajomníkom Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Dp. Ondrejom Chrvalom ThLic. a provinciálom rehole piaristov p. Jurajom Ďurnekom SchP. Chod projektu je financovaný vďaka príspevkom pravidelných aj jednorazových podporovateľov a jeho činnosť môžete podporiť na stránke: http://godzone.sk/podpora/

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!