V kampani Sviečka za nenarodené deti sa tento rok pozornosť sústredí na ženu

Späť na články

(Bratislava, 1. október 2019) - Občianske združenie Fórum života aj tento rok
organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Od roku 2003 každoročne na jeseň,
v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých desiatky dobrovoľníkov po
celom Slovensku predávajú na cintorínoch, v rodinných a pastoračných centrách
malé sviečky.

V kampani Sviečka za nenarodené deti sa tento rok pozornosť sústredí na ženu

Celé podujatie má niekoľko rozmerov. Jedným z nich je hovoriť o téme, ktorá je ťažká –
o umelých i spontánnych potratoch na Slovensku. Za rok 2018 bolo na Slovensku
evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo
vykonaných 7350 umelých potratov a 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne
a zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.
Zapálenie sviečky je silným symbolom a odkazom práve na tieto skutočnosti. „Tento rok sme
sa zamerali na ženu, na ktorú sa v súvislosti s potratom sústredí najväčšia pozornosť,“
vysvetľuje Lucia Lalíková, koordinátorka kampane. „Plameň sviečky má viesť však aj
k stíšeniu a k myšlienke na všetky nenarodené životy. Sme presvedčení, že nás to môže
nasmerovať k lepšiemu pochopeniu prežívania každej ženy, ktorú zasiahla táto neľahká
životná skúsenosť. V konečnom dôsledku toto pochopenie povedie aj ku skutočným
riešeniam a konkrétnej pomoci.“
Peniaze, ktoré Fórum života získa predajom sviečok, budú smerovať práve do pokračovania
a rozvíjania pomoci predovšetkým ženám a rodinám. Platforma už niekoľko rokov (od roku
2007) realizuje projekt Zachráňme životy. Darcovský systém, prepojenie pomáhajúcich
organizácií a odborná práca s tehotnými ženami, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii,
vedie k tomu, že projekt dosahuje dlhodobo pozitívne výsledky. Za 12 rokov existencie sa
vďaka nemu narodilo 159 detí.

Podobným spôsobom pomáhajú aj Centrá konkrétnej pomoci Femina v Leviciach,
Prešove a Snine
. Sústredia sa najmä na ženy, ktoré sú týrané, čakajú choré dieťa alebo sa
ocitli v inej ťažkej situácii.
Podstatnou súčasťou kampane sú aj v tomto roku dobrovoľníci. V tomto roku premiérovo
dochádza aj k prepojeniu dobrovoľníkov kampane s dobrovoľníkmi v projekte
Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Fórum života od roku 2018
sieťuje pomáhajúce organizácie, buduje databázu organizácií a odborníkov sociálnej pomoci
a vytvára kontaktné miesta a rodinné centrá po celom Slovensku. „Naším cieľom je, aby sme
zo zbierky vedeli v budúcnosti podporiť fungovanie týchto centier. Pomoc sa tak
decentralizuje mimo Bratislavy a bude dostupná ženám i rodinám čo najbližšie k ich
bydlisku,“ vysvetľuje prepojenie Lucia Lalíková.
Zapojiť sa do príprav kampane je stále možné – Fórum života ocení prácu dobrovoľníkov,
ktorí zorganizujú zbierku a predaj sviečok. Podrobné informácie, čo dobrovoľnícka práca
prináša a prihlasovací formulár nájdu na kampaňovom webe www.sviecka.forumzivota.sk.
Sviečky sa začnú predávať od 19. októbra, kampaň vyvrcholí počas sviatku Pamiatky
zosnulých 2.11.2019.

Kampaň je možné podporiť niekoľkými spôsobmi: kúpou sviečky v mieste predaja; zaslaním
SMS s textom DMS SVIECKA na číslo 877 (cena SMS: 2 EUR); darovaním financií cez
portál darujme.sk; bankovým prevodom na účet IBAN SK 0900 0000 0050 3335 7295.

Kontakt pre médiá: Margita Vanovčanová, magi@forumzivota.sk, 0918 999 526

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!