5 dôvodov, prečo sexuálna zrelosť vymiera

Sex je slovo, ktoré sa dnes v Cirkvi vyslovuje len zriedka. V skutočnosti by však Cirkev mala hovoriť o sexe viac, ako ktokoľvek iný na tejto planéte. Prečo? Pretože sex bol stvorený našim Stvoriteľom pre krásny a dôležitý účel. Ak nebudeme zdieľať tento účel, nemôžeme očakávať, že naša kultúra spozná pravdu.

5 dôvodov, prečo sexuálna zrelosť vymiera

Ak Cirkev nebude hovoriť o sexe, nemôžeme obviňovať našu generáciu z toho, že odpovede na otázky hľadá vo svete.

NAŠA GENERÁCIA POTREBUJE ODPOVEDE.​

1.     Sex mimo manželstva je zidealizovaný.

2.     Sex sa denne predáva a avizuje.

3.     Sex sa používa pre zábavu.

4.     Sex sa založil viac na túžbe ako na láske.

5.     Myšlienka, počkať so sexom až do manželstva, slúži na výsmech.

FAKTY: Porno priemysel má obrat viac ako 14 miliárd dolárov ročne


Sex má byť intímnou skúsenosťou medzi mužom a ženou, ktorí sa pred Bohom stávajú jedným telom. Veľká časť našej kultúry však vidí sex skôr ako druh spoločenskej aktivity. Viem si predstaviť bolesť, ktorú Boh prežíva pri pohľade na to, ako jeho deti prichádzajú o plnosť toho, čo bolo stvorené pre manželstvo.

Genezis 2:24 – Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.

Hebrejom 13:4 – Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

Efezanom 5:5 – Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.


Tento príspevok bol napísaný, aby ste sa zamysleli, prehodnotili postoje svojho srdca a aby ste videli to, čo Boh hovorí o sexe. Nedovoľte, aby svet zobral to, čo bolo stvorené pre krásu a premenil to na odpad.


Autor:  Jarrid Wilson

Preklad: Ivan Petro

Originál: http://jarridwilson.com/5-reasons-the-maturity-of-...

Snímka: Lukáš Ronec, foto.ronec.sk

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!