Hymnus na lásku: Láska všetko verí, všetko dúfa... 11/12

V predchádzajúcich mesiacoch sme si predstavili zopár vlastností pravej lásky, podľa toho, ako ich nachádzame v Pavlovom Prvom liste Korinťanom. Teraz sa dostávame k jej dvom vlastnostiam spojeným s vierou a nádejou: láska všetko verí a všetko dúfa. Trochu zjednodušene povedané modernou terminológiou – láska myslí pozitívne. No aby nedošlo k nejakému mylnému chápaniu tohto tvrdenia, pozrime sa z bližšia na tieto dve vlastnosti lásky.

Hymnus na lásku: Láska všetko verí, všetko dúfa... 11/12

Je správne všetko veriť?

Ak povieme, že „láska všetko verí“, neznamená to ani trochu hlúposť či schopnosť nechať sa manipulovať. Neznamená to ani poverčivosť. Výraz „všetko verí“ v oblasti vzťahov znamená, že láska nie je nezdravo podozrievavá. Možno ste sa už stretli (v tom horšom prípade to sami žijete) s nejakým párom, z ktorého jeden toho druhého neustále upodozrieva. Väčšinou sa to stáva, ak je napríklad manžel príliš žiarlivý a v každom mužovi, s ktorým sa žena rozpráva, vidí potenciálneho konkurenta. Taký vzťah je skutočne veľmi bolestivý a na nevydržanie. Skutočná láska verí svojmu milovanému. Verí mu, že ju len tak nesklame a nepodvedie. A práve táto viera jej dáva pokoj a slobodu, kým neustále podozrievanie nás napĺňa strachom a nepokojom.

Nádej verzus naivita

Láska tiež „všetko dúfa“. Mohli by sme ihneď namietať, že je to príliš naivné. Naivnosť je hlúposť, a teda niečo zlé, no mať nádej neznamená byť naivný. Boh nás pozýva k nádeji, ktorá sa opiera o našu skúsenosť s ním. Zažili sme, že sa o nás stará, presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži, a preto dokážeme mať nádej aj v situáciách, kedy ju už všetci stratili.

My kresťania máme byť ľuďmi nádeje. Je to diabol, ktorý nám podsúva myšlienky na to, že všetko je nanič a nikdy už lepšie nebude. Boh je láska a stará sa o nás, preto, ak sme to zažili, vieme, že nemá problém urobiť aj zázrak.

Dosť konkrétne vidíme dôležitosť nádeje v situáciách ako ťažká choroba či tvrdosť srdca. Ak je niekto z našej rodiny pripútaný na lôžko alebo je inak ťažko chorý, potrebujeme mať nádej, že túto skúšku všetci zvládneme. Rovnako ako kresťania máme veriť, že Boh je dosť mocný na to, aby, ak to bude Jeho vôľa, nášho milovaného úplne uzdravil, či už náhle, alebo postupne prostredníctvom lekárskej starostlivosti. Ak má niekto tvrdé srdce alebo jednoducho potrebuje obrátenie, nemáme nad ním lámať palicu slovami „On už iný nebude!“, ale máme sa za neho trpezlivo pred Bohom prihovárať a dúfať, že Božie Milosrdenstvo mu dopraje kajúcnosť.

Pozvaní k životu v slobode

Tieto dve vlastnosti dokonalej lásky nám dávajú úžasnú slobodu. Nemusíme žiť v neustálom strachu, že nás druhý podvádza alebo klame, nemusíme ho neustále kontrolovať, lebo mu jednoducho veríme. No a nádej je ako príjemný jarný vzduch, ktorý duša vdychuje a môže prežívať radosť a pokoj aj vtedy, keď sa zdá, že všetko je náročné.

Radostná správa - evanjelium

Ježiš nám priniesol evanjelium, inak povedané „radostnú zvesť“. V tej radostnej správe je obsiahnuté, že si nemusíme všetko zariadiť sami, že nemusíme všetko dokázať a že nemusíme otročiť hriechu. Je tu Boh, ktorý nás z toho všetkého vykúpil. Chce, aby sme boli šťastní. Aj preto nás učí, že skutočná láska „všetko verí“ a „všetko dúfa“. Ak chceme rásť a zdokonaľovať sa v láske, potrebujeme sa živiť Božím slovom a Eucharistiou. Tak sa budeme s Božou pomocou učiť pozerať na svet tak, ako sa naň pozerá náš milovaný Boh.


Predchádzajúca časť: Láska všetko znáša, všetko vydrží

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!