Identitu si nevyberáme

Zdá sa, že je to jednoduché, hlavne pre veriacich kresťanov. Človek bol stvorený na Boží obraz ako muž a žena. Identita je teda stvorená Bohom a človek ju má objavovať. Aj preto z mysle neustupujú naliehavé otázky: Kto som? A kam idem? Ale skutočne je to takto aj v realite súčasnosti?

Identitu si nevyberáme

Dnešná doba je charakteristická jedným - relativizmom. Pravda sa vydáva za lož či extrémizmus a načančané klamstvo sa nám smeje do očí zo žiariacich televíznych obrazoviek. V mene politickej korektnosti sa prestáva hovoriť pravda. A tak pomýlené a otupené srdce prestáva hľadať zmysel veci. Egocentrizmus a vlastná pýcha sa snažia nahovoriť, že človek je stredobodom celého sveta a ide to ešte ďalej, keď si sám môže vybrať, či dnes bude mužom alebo ženou. Alebo niečo medzi tým. Dnes si z výkladu vyberám cukrovinky Čierny princ a zajtra niečo iné. 

Neboli šťastní takí, akí boli. Chceli byť niekým iným. 

Prednedávnom som videla dokument s názvom “Genderová věda aneb problémy s pohlavím”. Bol odvysielaný na ČT2. Autori v ňom opisujú viaceré prípady, keď muži či ženy odmietali svoje pohlavie. Neboli šťastní takí, akí boli. Chceli byť niekým iným. Opisujú tam svoju strastiplnú cestu k zmene pohlavia. Mnohí sa stretli s odmietaním ich rodiny, blízkych, priateľov. A tak zostali sami, so zraneným srdcom. Smutné príbehy smutných ľudí. A skutočne im toto prinieslo šťastie?

Vďaka obrovskému pokroku vo vede a medicíne sa dnes človek ocitá na križovatke svojej cesty. A rieši dovtedy nevídanú  otázku - budem muž alebo budem žena? Kresťania vedia, že identita sa nedá prebudovať, ale len objavovať. Preto neriešia, či majú byť niekto iný, ale zamýšľajú sa nad tým, kto sú. Vydávajú sa na dobrodružnú cestu nachádzania vlastnej podstaty, lásky Boha - Stvoriteľa a zmyslu vlastného života. Neprežívajú pokušenie ľudí, ktorí odmietajú zázrak stvorenia a myslia si, že svoju identitu si môžu vybrať zo širokej ponuky. Tragické je to hlavne vtedy, keď rodičia uveria tomu, že môžu dovoliť experimentovať deťom a deti si môžu vybrať svoje pohlavie. (viď uvedený dokument.) 

Povedzme si otvorene, že ísť cestou objavovania vlastnej identity je náročné. 

Aby bolo jasné, netvrdím, že ľudia nemajú problém so svojím pohlavím či identitou, sexualitou. Vnútro ľudí je tak doráňané a dokmásané neláskavým prístupom rodičov, priateľov či okolia, alebo z ďalších x rôznych okolností. Ale povedzme si otvorene, že ísť cestou objavovania vlastnej identity je náročné. Použitie skratky či instantných riešení však neprinesie túžobne očakávané šťastie. A preto je dôležité si uvedomiť, že identita nie sú cukrovinky Čierny princ zo súťaže Koleso šťastia.


Elena Burešová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!