Môžeme sa učiť o priateľstve od Petra?

Späť na články

C. S. Lewis raz povedal: „Priateľstvo nepotrebujeme pre prežitie, ale dáva hodnotu (zmysel) nášmu prežitiu.“

Môžeme sa učiť o priateľstve od Petra?
Foto: © pexels.com

Aristoteles popísal pravé priateľstvo (filia) ako vzťah, keď obaja navzájom vedia, že ten druhý chce dobre tomu druhému.

Pravý priateľ sa dokáže bezpodmienečne obetovať, lebo priateľstvá nás pripravujú na manželstvá. Len ak si schopný vybudovať si priateľstvo, budeš schopný budovať a aktívne prežiť i manželstvo.

Len ak si schopný vybudovať si priateľstvo, budeš schopný budovať a aktívne prežiť i manželstvo.

V okamihu, keď Ondrej zavolá svojho brata Petra k Ježišovi, Peter ešte presne nevie, o čom to celé bude, no Ježiš áno. Prvou podmienkou zdravého priateľstva je vízia. Ježiš mal s Petrom plán. Nebol to sebecký plán, bol to plán pre naplnenie Petrovho života. Pri vytváraní našich priateľstiev dbajme na to, aby sme neuskutočňovali svoje egocentrické túžby, ale aby sme mali plán dať druhému to najlepšie, čo sme mu schopní dať.

Pri vytváraní našich priateľstiev dbajme na to, aby sme neuskutočňovali svoje egocentrické túžby, ale aby sme mali plán dať druhému to najlepšie, čo sme mu schopní dať.

Ďalším bodom je úprimnosť. Mnoho apoštolov cítilo, že Ježiš je ten pravý Mesiáš, no vyznal to len Peter, len on povedal, že je pravý Mesiáš. (Lk 9, 20) Na druhej strane, Ježiš je tiež úprimný: „Už vás  nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ (Jn 15, 15) Ak pri budovaní priateľstiev nie sú obaja úprimní, priateľstvo nikdy nevznikne – alebo veľmi rýchlo zanikne.

Treťou časťou mojej úvahy je dôkaz, že je ľahšie oklamať samého seba ako priateľa. Pravý priateľ ti pomôže vidieť objektívnu pravdu. Keď si Peter zobral Ježiša nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ (Mt 16, 22), Ježiš Petra pokarhal. Peter nechcel vidieť Ježiša trpieť, chcel byť hrdý na to, že Ježiš je jeho priateľom, chcel Ho vidieť ako kráľa. Toto je výhoda! Keď sa otvorím priateľovi, získam viac, ako len svoju subjektívnu pravdu.

Dalo by sa nad tým zamýšľať ešte viac, ale poslednú vec chcem podotknúť. Tou je zrada, konflikty a problémy. Peter hnusne zaprel Ježiša. No ich pravé priateľstvo to neovplyvnilo. Ježiš Petrovi odpúšťa. Pretože pravý priateľ nie je ten, ktorý ťa nezrazí, nesklame a neopustí, keď ti je najhoršie, ale pravý priateľ ti dokáže odpustiť. To je to pravé. Nazvať toho, ktorý ťa zradil a opustil, priateľom. Koľkokrát sme v osobe Petra, keď zrádzame svojich priateľov? Buďme aj v osobe Ježiša, ktorí odpúšťa a dáva novú šancu, lebo pravé priateľstvo nezanikne. Na záver pridávam pravdu z Biblie: „Kto aký je, takého bude mať aj priateľa.“ (Sir 6, 17) Ako sa budem správať, aké bude moje srdce a môj život, takých budem mať aj priateľov.

Autor: Jozef Diškanec

Jazyková korektúra: Kamila Kravcová

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!