Odkaz princeznej: Tvoja minulosť neurčuje tvoju budúcnosť

Sestra moja, princezná, dcéra Kráľa. Prosím, nestrácaj sa. Pevne stoj nohami na zemi a srdce maj ukryté v Pánovi. Myslíš si, že už možno nebudeš darom pre manžela aj fyzicky a že ťa Pán miluje menej... Ver mi, že ťa miluje stále rovnako. Tak, ako miluje tie dievčatá a ženy, ktoré ešte nepoznajú muža, tak isto miluje aj TEBA!!!

Odkaz princeznej:  Tvoja minulosť neurčuje tvoju budúcnosť

Nemysli si, že preto, že si pochybila v minulosti, si nezaslúžiš šťastie. Práve naopak. Stratila si sa, a predsa len sa ti podarilo vrátiť sa domov. A ak sa pýtaš, prečo Pán dovolil, aby si padla a zhrešila, nezabudni, že aj na túto otázku má odpoveď: „O to radšej som, keď ťa vidím, ako sa ku mne vraciaš.“ 

Nemysli si, že preto, že si pochybila v minulosti, si nezaslúžiš šťastie.

Možno máš teraz túžbu po živote s Bohom. Túžbu mať milujúceho priateľa, neskôr manžela, ktorý bude milovať Boha ako ty, ktorý si ťa bude vážiť a nebude zneucťovať tvoju ženskosť a zmyselnosť a všetko to, pre čo si tým, kým si. Myslíš si, že pre to, lebo si padla, hoc aj niekoľkokrát, tak nie si takého hodná? Omyl. Tieto oslabujúce myšlienky a vnuknutia od Boha nie sú. Zahoď ich teda preč a vykroč vpred. Rovno za Bohom. Ukry sa v Jeho srdci. On sa už o teba postará. On jediný vie, čo je pre teba najlepšie. Jednoducho mu ver. 

A nakoniec...jedine ten, ktorý bude tiež ukrytý v Pánovi, ťa bude môcť nájsť. Ten, ktorý najskôr nájde Boha, bude môcť nájsť teba. 

Nezaoberaj sa tými myšlienkami, lebo práve to ťa bude oberať o silu a ľahko padneš opäť do hriechu. Odpusti si. Odpusti tomu, s kým si zhrešila. Čo sa stalo, už sa neodstane. Každý deň je predsa možnosť začať znova. Obklop sa ľuďmi, ktorí ťa budú povzbudzovať v čistote. Nadobudni pocit bezpečia, lásky, že si milovaná a hriech, necudnosť a smilstvo ťa už nedobehne. Sama viem, o čom hovorím. 

Po obrátení som začala veci vidieť inak. Naposledy som sa zahľadela do niekoho, kto je čistý. Nepozná ženu, pozná iba Boha a lásku k Nemu, je úctivý, pozorný a správa sa ku ženám „ako ku ženám“...a ku mne ako k žene, v ktorej vidí hodnotu. Myslela som si, že nemôžem na neho ani len okom pozrieť. Kvôli vlastnej nečistote z minulosti som sa cítila ako nikto, ako nič... až neskôr mi Pán otvoril oči a dal mi poznať, že ma miluje a nemám strácať vieru. 

Veď Jeho syn zomrel na kríži aj za mňa, aj za teba, za všetkých! Lebo jeho láska je večná a nekonečná. „A tak teraz ostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13,13)

Anna (20)

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!