Odkaz sv. Valentína

„My na svoju lásku papier nepotrebujeme. Nám to takto vyhovuje.“ - asi nie som sama, ktorá sa stretla s týmto názorom na manželstvo, či na posunutie vzťahu na túto úroveň. Možno som pristará či staromódna, ale sviatosť manželstva je pre mňa prirodzeným vyvrcholením chodenia dvoch ľudí.

Odkaz sv. Valentína

​Veď čo je viac ako rodina, teplo domova a vedomosť o tom, že Ťa v ňom niekto čaká. Že aj keď máš náročný deň v práci, pri pohľade na obrúčku si spomenieš na svojho manžela či manželku. Vieš, že nie si na všetko sám/sama, ale že ste na to dvaja a spolu to zvládnete!

Aj keď máš náročný deň v práci, pri pohľade na obrúčku si spomenieš na svojho manžela či manželku. Vieš, že nie si na všetko sám/sama, ale že ste na to dvaja a spolu to zvládnete!

V časoch keď sv. Valentín pôsobil ako kňaz, vládol cisár Claudius II. Jeho záľubou boli vojnové výpravy a s odporom vnímal rodinné vzťahy svojich vojakov. Tvrdil, že ženatý muž znižuje svoju bojaschopnosť a obetavosť starostlivosťou o svoju rodinu. A tak bol vydaný zákaz uzatvárania manželstva mužom, ktorí boli súčasťou vojska.

Sv. Valentín tento zákaz ignoroval a ďalej tajne sobášil zamilovaných. O jeho konaní sa dozvedel aj cisár a dal kňaza uväzniť. Počas pobytu vo väzení sv. Valentín uzdravoval iných väzňov a nakoniec bol 14. februára popravený.

Je zvláštne, že niekto, kto nikdy nebol v manželskom zväzku bol zaň ochotný položiť svoj život. No v dnešnej dobe to ľudia odmietajú aj napriek tomu, že im je to priam ponúkané. Pôsobí to akoby nemali istotu vo svojom vzťahu a ponechávajú si aj inú možnosť.

Netreba mať strach zo sviatosti manželstva. Je to niečo, čo Boh pre nás pripravil ako súčasť našich partnerských životov. A On má pre nás predsa ten najdokonalejší plán!

Netreba mať strach zo sviatosti manželstva. Je to niečo, čo Boh pre nás pripravil ako súčasť našich partnerských životov. A On má pre nás predsa ten najdokonalejší plán!

„Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!“ (List Kolosanom 3, 18-19)

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!