Patria k sebe slová manželstvo a navždy?

Každý z nás túži po láske. Nie však po hocijakej, ale po láske, ktorá je bezhraničná, bezpodmienečná, večná… Po láske, ktorá netrvá len jedeň deň či rok, ale navždy. Aj Sväté Písmo skrze apoštola Pavla hovorí: “Láska nikdy nezanikne” 1Kor 13, 8. To dáva nášmu srdcu veľkú nádej a radosť, že to, po čom túžime, je skutočne reálne a možné. O akej láske je tu však reč?

Patria k sebe slová manželstvo a navždy?

Vo všetkých romantických filmoch či  piesňach sa hrdinovia snažia ubezpečiť toho druhého o svojich citoch, o ich pravdivosti a úprimnosti a my vyrastáme nasiaknutí atmosférou toho sladkého slovka  “forever” a snívame o našej polovičke, s ktorou prežijeme večný ľúbostný príbeh.

Nechcela by som teraz nasilu strhávať ružové okuliare a vykresľovať nejaké katastrofické scenáre, ale toto nie je Boží plán s človekom. Nie je to jeho plán s naším srdcom a s manželstvom. Už sv. Augustín a neskôr aj sv. Terézia z Avily vykríkli z hĺbky srdca toto poznanie: Stvoril si nás pre seba, Pane!” Zmyslom života človeka je smerovať do neba. Rásť v láske a poznaní Boha, denne sa očisťovať a posväcovať, a raz dospieť k večnému životu, k večnej radosti, ktorá plynie z prežívania vzťahu lásky k tomu, ktorý sám je Láska. A naše vzťahy sú ako škola - príprava na to, čo budeme robiť po celú večnosť.

Manželstvo nie je konečná stanica. Neexistuje samo pre seba.

Manželstvo je povolanie. Rovnako ako kňazstvo či zasvätený život. Navyše, je to aj sviatosť, a teda nesie v sebe osobitný odkaz a poslanie. Má sprítomňovať Božiu lásku v Najsvätejšej Trojici, a zároveň Kristovu lásku k Jeho snúbenici - Cirkvi. Ak Boh povolá dvoch ľudí do manželstva, berie to seriózne a chce, aby to tak brali aj oni. Aby vedeli, do akého zväzku vstupujú, akú zodpovednosť na seba preberajú, čoho symbolom sa stávajú a zároveň, aby vedeli, aký nesmierny dar a požehnanie dostávajú. Manželia sa majú navzájom posväcovať a učiť láske. To je zmysel manželstva. Dospieť skrze osobu manžela a manželky k svätosti. K pochopeniu toho, čo znamená dávanie, odpúšťanie, obetovanie...K bytostnému precíteniu toho, ako veľmi nás vlastne Boh miluje. Ale manželstvo nie je konečná stanica. Neexistuje samo pre seba. Nebolo ustanovené ako cieľová zastávka, ku ktorej keď človek dospeje, bude naveky šťastný.

Ježiš jasne hovorí: „Pri vzkriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi” Mt 22, 30. Teda cieľom nášho života je stať sa anjelom v nebi! Dokážeme sa takto dívať na seba? Na nesmiernu hodnotu a dôstojnosť, akú má náš život? Akú má naše telo? Dokážeme sa tak dívať na človeka, ktorý nám bol daný do vzťahu? Že ho musím Bohu “vrátiť” takého, aby raz mohol byť pred Božou tvárou anjelom? Ako veľmi by tento pohľad zmenil naše vzťahy a našu úctu jedného k druhému!

Mnohí ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, si neuvedomujú, že neprišli do cieľa, ale skôr len vyrazili na cestu. Na cestu dobrodružstva, bolesti, obety, ale aj veľkej lásky, očisťovania, rastu. Mnohí si pri zakladaní manželstva neuvedomujú, že vstupujú do zväzku, ktorý je len pozemskou skutočnosťou a realitou. Nemyslia na to, že raz (možno aj veľmi skoro) ich môže od partnera oddeliť choroba, nešťastie či smrť. Mnohí nie sú pripravení čeliť realite, keď sa im jedného dňa zrúti ako domček z karát to ich rozprávkové “forever”.

Ak nie si pripravený kráčať životom sám za seba, nesený Božou láskou, ktorá jediná je skutočne večná a bezhraničná, potom nie si pripravený ani mať vzťah s niekým iným. 

Dokážeš si ty pri pohľade na človeka, ktorého miluješ, predstaviť, že tu raz nebude? Že ťa predíde na ceste k nášmu nebeskému Otcovi? Dokážeš pri pohľade naňho prijať fakt, že za krátky čas možno budú všetky veci vo vašom vzťahu a živote inak? Inak než ste obaja čakali a dúfali? Človek má veľký strach zo samoty, ale na to nie je liekom manželstvo ani nijaký iný vzťah. Ak nie si pripravený kráčať životom sám za seba, nesený Božou láskou, ktorá jediná je skutočne večná a bezhraničná, potom nie si pripravený ani mať vzťah s niekým iným. Nenašiel by si tú istotu, oporu a šťastie, ktoré hľadáš.

Boh nás miluje. Chce, aby sme vedeli, kým sme, kam smerujeme, aký zmysel má náš život a naše vzťahy. Čo je ich cieľom a účelom. A to zistíme len vtedy, ak sa na ne budeme dívať bez “hollywoodskych” ružových okuliarov. Vo svetle Božieho slova a Ducha Svätého. Láska naozaj nikdy nezanikne. Tá Božia. Postavme seba a svoje vzťahy na tejto láske, a tak naozaj pretrvajú večne.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!