Poraďte mi...čo s tým?

...

Život ponúka rôzne situácie. Občas si myslíš, že to ustojíš, no čoskoro zisťuješ, že problém, ktorý nastal, je nad tvoje sily. Poznáš to...si pohltený svojím problémom, neistotou v láske, neschopnosťou prijať sám seba a hľadáš odpovede všade naokolo, no každý ti ponúka iný názor. Ako sa zorientovať v spleti rôznych postojov a právd? Opýtam sa najlepšieho kamaráta? Či napíšem do poradne na Bezhraničnej?

Poraďte mi...čo s tým?

​V skutočnosti, nikto z nás nemá patent na pravdu. Ba dokonca, nikto o sebe nemôže povedať, že je expert na lásku či dokáže nájsť východisko z každej situácie. Aj ja už dlhé roky patrím medzi poradcov alebo tzv. bútľavú vŕbu. No taktiež mám svoje limity a v role poradcu som prešla istou cestou. Na začiatku mi lichotilo, že sa na mňa ľudia obracajú s dôverou a motivovala ma pýcha, že im dokážem dať odpoveď na všetky otázky. Pri kráčaní touto cestou som však spravila veľa chýb, mnoho ľudí sa popálilo. Dnes veci vidím inak. Radím len vtedy, ak cítim, že mi to prikazuje Pán (a vo väčšine mi dáva ľudí, ktorí majú problémy, ktorými som prešla aj ja sama). Ak odpoveď nepoznám, môžem mudrovať a vymýšľať východiská, ale takmer vždy tá rada nebude správna. Naučila som sa teda povedať: „Modli sa za to! Pýtaj sa Pána!“

Tak teda, aj tebe dnes vravím. „Máš problém? Nenapĺňajú sa tvoje túžby či potreby? Obráť sa na Pána!“ Chcela by som teraz vidieť tvoju reakciu :). V mnohých prípadoch je to niečo ako prevrátenie očami a lavína výhovoriek typu: Ja Boha nepočujem... ku mne nehovorí... neviem sa modliť…

Ja Boha nepočujem... ku mne nehovorí... neviem sa modliť…

A tu sme pri koreni veci. Božia dlaň je priehrštie milostí, odpovedí, lásky, východiska. A len diabol ti dáva výhovorky, aby si sa neobrátil na darcu toho, čo potrebuješ. Vieš, Božia dlaň je pripravená...neustále. Boh len čaká, kým zaklopeš, zavoláš. Kým sa obrátiš v slobode na Neho. Kým prestaneš hľadať odpovede a rady u ľudí, kým sa prestaneš spoliehať na človeka, či svoje sily. Kiežby som vedela vypovedať a „nalákať“, presvedčiť ťa, aby si našiel v sebe odvahu vykročiť do tohto dobrodružstva! Boh HOVORÍ. Hovorí ku každému osobne, špecificky, výnimočne. No hovorí v tichu a tak priamo, až niekedy Jeho hlas prehliadneme alebo potlačíme. Preto sa potrebujeme učiť načúvať. Ak objavíš toto tajomstvo, On ťa povedie. A povedie ťa SPRÁVNOU cestou. Pretože Boh vidí všetko. Vidí dôsledky tvojho konania, tvojich rozhodnutí, vie všetko obrátiť na dobré, dokonca aj tvoje chyby a pády.

Ktosi mi povedal zaujímavú myšlienku: „Netrpezlivosť je zdroj mnohých hriechov. Často chceme všetko naraz a podľa seba.“ Ja viem, opýtať sa človeka je rýchlejšie, jednoduchšie, ako si nájsť priestor na stíšenie a očakávať odpoveď - vedenie od Pána. Ale pozri sa na svojich poradcov – či sú to ľudia neomylní, ktorí sa nikdy nepotkli na svojej ceste, ktorí poznajú dôsledky tvojich rozhodnutí či svojich rád? O čo istejšie by bolo obrátiť sa na niekoho, kto vidí celú mozaiku, nie len jeden kúsoček z nej? Dôvera Bohu teda nie je až takou fatamorgánou, ako sa na prvý pohľad zdá. V skutočnosti je to cesta istoty. Človek je ako slepec...nevidí, kam ide, nepozná dôsledky svojho konania, nevie, kam ho dovedie cesta, na ktorú sa podujal. Nie je rozumné nechať sa viesť niekým, kto to všetko pozná? Neboj sa teda zveriť svoj problém Bohu a vykroč podľa slov 85. žalmu: „Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne“  Ž 85, 9.

Pouvažuj v pravde, nie je hľadanie odpovedí u iných snahou nájsť niekoho, kto ti prikývne na tvoju túžbu? Kto ti potvrdí, že toto tvoje rozhodnutie je dobré? (Mám ju pozvať na rande? Mám s ním začať chodiť? Máme spolu začať bývať? Nie je to, že sa milujeme prejavom lásky - veď Boh chce, aby sme sa milovali!). Ak je to tak, ťažko prejdeš k hľadaniu správnej cesty od rád ľudí k Božiemu vedeniu. V prvom rade sa potrebujeme naučiť nadobudnúť slobodu. Slobodu voči svojim túžbam a predstavám, aký by mal byť „efekt“ našej modlitby. Niekedy si totiž predstavujeme, že len čo padneme pred Boha na kolená a odmodlíme sa presný počet istých modlitieb (alebo dosiahneme v nebi stanovený limit), Boh nám našu predstavu splní. Asi to bude tým, že už sme presýtení „fifty-fifty“ ekonomikou tohto sveta. Niekedy Boh naozaj zdanlivo neodpovedá. No nie je to preto, že si nesplnil kvótu alebo si sa modlil nesprávne. Robí to z lásky. Spomeň si na verš z Lk 11, 11: „Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada?“ 

 

Boh HOVORÍ. Hovorí ku každému osobne, špecificky, výnimočne. 

 

Chcem sa ešte dotknúť otázky duchovného vedenia. Áno, je to jeden zo spôsobov, ktorými Pán hovorí. Možno si ešte len nastúpil na cestu poznávania Boha alebo si kresťan, ktorý túži ísť hlbšie. Je úžasné mať stabilného spovedníka, ktorý pozná tvoju cestu, hriechy aj pokroky. Veď Boh hovorí cez svojich kňazov. Taktiež je skvelé mať pri sebe človeka, ktorý sa stane tvojím duchovným vodcom. Je to človek, ktorý už prešiel istú cestu s Pánom, duchovne dozrel. Človek, ktorý ťa pozná a ktorému sa môžeš zdôveriť. Človek, ktorý sa s tebou a za teba bude modliť, pomôže ti rozlíšiť Boží hlas a tiež nájsť spôsob, akým k tebe Boh hovorí. Takejto rady resp. vedenia sa neboj. Ale uprostred všetkého, aj v tomto rozlišuj, či skrze neho hovorí Boh - pretože človek je tvor omylný. Duchovný vodca sa nemôže stať manipulátorom. Má ťa sprevádzať, nie riadiť. Je akoby majákom, ktorý v pravde má osvetliť tvoje úmysly, túžby aj možné nástrahy diabla. Je vzácne mať takéhoto spoločníka, s ktorým kráčaš a načúvaš Božiemu hlasu. 

Teda, poďme, vykročme na cestu dôvery k Bohu. Dnes sa potrebuješ rozhodnúť veriť, že Boh ti odpovie, že ťa nasmeruje, že ťa povedie. Ba dokonca, že ťa ochráni od chybných rozhodnutí. A keď nájdeš odvahu vstúpiť do oceánu spolupráce s Duchom Svätým, ja verím, že komentáre pod týmto článkom budú plné svedectiev, ako Boh odpovedá a sype požehnanie práve do oblastí, do ktorých potrebuješ. Veď ako čítame v Božom slove: „Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh“ Dt 28, 8. Modli sa s dôverou. Ovocie sa čoskoro ukáže.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!