Pravda o tvojich biologických hodinách

Možno si vždy chcela byť matkou, možno bolo tvojím snom, tak ako aj mojím, byť mladou matkou. Takou, ktorá sa stará o svoje deti a pri svojich batoľatách je vždy energická a hravá. Takou, ktorá by sa stala starou mamou skôr, než by jej vlasy zošediveli.

Pravda o tvojich biologických hodinách
Foto: © pexels.com

Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v najspodnejších častiach zeme.
Tvoje oči ma videli už v zárodku,
všetko to bolo zapísané v tvojej knihe;
dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal.
(Ž 139,15-16)
 
Možno si vždy chcela byť matkou, možno bolo tvojím snom, tak ako aj mojím, byť mladou matkou. Takou, ktorá sa stará o svoje deti a pri svojich batoľatách je vždy energická a hravá. Takou, ktorá by sa stala starou mamou skôr, než by jej vlasy zošediveli.
 
No uvedomuješ si, že sa to nedeje.
 
Možno aj ty, tak ako aj ja, dúfaš a modlíš sa, aby si sa jedného dňa stala matkou, ale vieš, že to bude iné. Možno lepšie, ale určite odlišné od tvojich snov. No kým čakáme na svoje vlastné deti, možno jednou z najťažších vecí je vedomie, že každý z nás má biologické hodiny a že jedného dňa sa zastavia. Tieto sny o materstve, ktoré sú najcennejšie, je pre mňa najťažšie odovzdať svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi.
 
A preto sa držím pravdy:
,,Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodina – sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.“
(Jeremiáš 29,11)
 
,,Od vekov nebolo počuť ani slýchať, ani oko nevidelo, žeby iný boh okrem teba urobil niečo pre toho, kto v neho dúfa.“
(Izaiáš 64,3)
 
,,Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba.“
(Žalm 25,3)
 
,,Verný je ten, ktorý vás povoláva – on to aj urobí.“
(1 Tesaloničanom 5,24)

,,Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas.“ (Kazateľ 3,1)

,,Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas.“
(Kazateľ 3,1)
 
,,Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.“
(Žalm 37,4)

,,Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať.“
(Žalm 40,6)
 
Pravda je, že mám biologické hodiny. A ty tiež.
 
Pravda je, že Boh má kontrolu nad tvojimi biologickými hodinami. Bez ohľadu na to, čo sa stane a kedy, On splní moje aj tvoje sny o materstve, ak to je jeho zvrchovaný plán pre naše životy. A pravda je, že aj keď sme boli stvorené pre materstvo, Boh je naším úplným naplnením. Môžeme mu dôverovať so snami a túžbami našich sŕdc.

Pravda je, že aj keď sme boli stvorené pre materstvo, Boh je naším úplným naplnením.

Odovzdáme Mu naše sny a spojíme naše srdcia s tým Jeho? Chcem povzbudiť teba aj seba, aby sme stáli na pravde. Nielen na tej biologickej, ale na pravde Božej. A odpočívali v Jeho zvrchovanej láske.
 
„Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov.“ Amen.
(Efezanom 3,20-21)

 
Autor: Elisabeth Allen

Preklad: Dominika Trnková

Zdroj: https://kindredgrace.com/the-truth-about-your-biological-clock/

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!