Svedectvo: Boh zachránil naše manželstvo

Pred štyrmi rokmi som sľúbil Bohu, že ak mi zachráni manželstvo, vydám svedectvo o Jeho dobrote a láske.

Svedectvo: Boh zachránil naše manželstvo
Foto: © unsplash.com

Veľa som sa modlil v spoločenstve, do ktorého som chodil a veľa ľudí sa modlilo za nás. Už dlhší čas to medzi nami nefungovalo. Nedokázali sme sa spolu už ani rozprávať. Iba sme si všetko vyčítali a vzájomne si ubližovali. Urobil som veľa chýb. Dostalo sa to až do takého bodu, že mi manželka napísala SMS, aby sme sa stretli s právnikom kvôli rozvodu. Vtedy som začal hľadať aj odbornú pomoc. Navštívil som Centrum pomoci pre rodinu v Trnave. Bol som objednaný na stretnutie, na ktorom mi vysvetlili, čo sa dá urobiť aj bez toho, aby prišla na konzultáciu moja manželka.  Vliali mi nového ducha a dodali odvahu, že pre Boha nie je nič nemožné. Odporučili mi spoločné stretnutia s manželkou. Lenže ona ich spočiatku odmietala.  Po čase som manželku prehovoril, aby išla so mnou aspoň na jedno stretnutie. Nikdy nezabudnem, ako mi počas cesty povedala, že ani pápež František nezmení jej rozhodnutie. Bola už na konci so silami. Boh mal však iný zámer.

Spolu sme chodili do CPPR a naše manželstvo sa začalo meniť. Napriek tomu, že sú naše deti už dospelé, mali z nás obrovskú radosť. 

Boh sa opäť oslávil v mojom živote. Dokázal, že sa môžem na neho spoľahnúť a dôverovať mu.

Ja by som sa chcela touto cestou poďakovať z celého srdca milým ľuďom, ktorí sa nám s obetavosťou venovali. Trpezlivo všetko vysvetľovali a modlili sa za nás. Sme nesmierne vďační, že sme sa mohli zúčastniť na jednotlivých stretnutiach. 

Manželské večery, ktoré organizuje CPPR, boli pre nás vzácnym časom. Naučili sme sa, ako riešiť konflikty, vzájomne sa počúvať, odpúšťať a komunikovať. Zistili sme, aký je dôležitý spoločne strávený čas, ako aj množstvo iných dôležitých vecí pre fungovanie manželstva. Na spoločnom vzťahu je potrebné neustále pracovať. Teraz už vieme, že sa môžeme so svojimi problémami podeliť s ľuďmi, ktorí nám vedia pomôcť a nasmerovať nás tým správnym smerom.

Vieme, že nie sme v tom sami, pretože Pán má pre nás cestu aj riešenie napriek tomu, že sa nám zdá situácia neriešiteľná a neznesiteľná.

Nikdy sa nevzdávajte! Bojujte! Stačí urobiť jeden maličký krôčik a Boh vás prekvapí. Chvála Pánovi!


Autor: Nelka a Juraj

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!