Vo vzťahu si nerozumieme. Mám hľadať inde?

Úprimne priznávam, táto otázka (či skôr pochybnosť), neraz zaznela aj v mojom srdci; zvlášť po nejakej hádke či udalosti, ktorej výsledkom bolo sklamanie a pocit absolútneho nepochopenia z druhej strany.

Vo vzťahu si nerozumieme. Mám hľadať inde?
Foto: © pexels.com

Vždy som verila, že vzťah má byť postavený na jednote; a že k nej má smerovať.

Pri pohľade na všetky rozdielnosti, nepochopenia, názory či zvyky, z ktorých každý z nás len nerád upúšťa, som pomaly prepadala pocitu, že jednota je u nás takpovediac nemožná.

Pri pohľade na všetky rozdielnosti, nepochopenia, názory či zvyky, z ktorých každý z nás len nerád upúšťa, som pomaly prepadala pocitu, že jednota je u nás takpovediac nemožná. A keďže som človek s horúcou hlavou a trpezlivosť nie je mojou silnou stránkou, začala som premýšľať, prečo spolu strácať čas, prečo nedať tomu druhému slobodu a možnosť nájsť si niekoho, kto sa k nemu bude hodiť lepšie. Mala som šťastie, že som sa s týmito pochybnosťami prišla poradiť k Bohu. A on mi dal ako vždy dokonalú odpoveď.

Na konferencii Oheň mal Ulf Ekman prednášku o jednote. Bola zameraná na jednotu Cirkvi, na jednotu Božieho tela, ale ja som vedela, že týmito slovami Pán prehovára ku mne a k môjmu vzťahu. Ak si na prirodzenej rovine predstavíme dvoch ľudí, každého s vlastnou minulosťou, povahou, skúsenosťami, zraneniami, a ak si predstavíme, že bez Božej pomoci a milosti je každý z nás otrokom svojho ega a svojich žiadostí, tak je jednota medzi nimi skutočne nemožná. Ja chcem toto a ty niečo iné, a preto sa naše cesty skôr či neskôr rozdelia.

Ak si na prirodzenej rovine predstavíme dvoch ľudí, každého s vlastnou minulosťou, povahou, skúsenosťami, zraneniami, a ak si predstavíme, že bez Božej pomoci a milosti je každý z nás otrokom svojho ega a svojich žiadostí, tak je jednota medzi nimi skutočne nemožná. 

Nesmieme zabúdať ani na fakt, že okolo nás prebieha duchovný zápas a diabol, teda ten, ktorý rozdeľuje, zasieva medzi nás tieto semienka rozdelenia. Veľmi usilovne nás ohovára, aby sme nakoniec na tom druhom nedokázali vidieť nič iné, iba jeho chyby. Ak sa mu to podarí a snaha o jednotu sa skončí, zvíťazil. Lenže v skutočnosti to tak nemusí byť! Pretože je tu niekto, komu na jednote záleží. Niekto, kto sa pred smrťou modlil práve za jednotu a kto povedal, že podľa toho, ako budeme vzájomne jednotní, svet uverí, že prišiel od Otca. Áno, je to Ježiš.

Ten Ježiš, ktorý si na začiatku svojho verejného účinkovania tiež vybral dvanástich, aby ho chápali, nasledovali, aby boli s Ním aj medzi sebou jedno. Keď som si uvedomila, podľa čoho si Ježiš vybral svojich apoštolov, bola som v úžase. Odpoveď je, že podľa ochoty! Chceš ísť za mnou? Tak poď! Žiadne výberové konania, žiadne pohovory, žiadne zvažovanie, či je ten človek schopný alebo neschopný. Chceš byť so mnou? Tak buď! Povedal niekedy Ježiš apoštolom: Chlapi, viete čo, nefunguje to. Asi dám príležitosť iným, aby boli mojimi učeníkmi? Nie! On s nimi trávil deň čo deň, celé tri roky; a ovocím jeho vyučovania a úsilia bolo aj tak len nepochopenie, zrada, útek... My očakávame od našich vzťahov niečo lepšie? Očakávame dokonalý súlad a jednotu zo dňa na deň? Bez námahy, bolesti, obety, trpezlivosti? Musím priznať, že ja áno. Očakávala som to.

Jednota a láska sú darom a dielom Ducha Svätého. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze jeho Ducha, ktorého nám dal. Bez Neho skutočne nemôžeme nič urobiť. 

Neľakajme sa prekážok, ťažkostí či neúspechov. Dívajme sa na Ježiša a jeho vytrvalosť. Jeho vernú lásku. A buďme vďační za ľudí, ktorých máme po svojom boku. Verím, že s Božou pomocou raz dosiahneme tú jednotu, po ktorej túži naše srdce, a ktorú pre nás Boh od počiatku chcel.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!