Výber partnera očami Biblie

V Biblii nájdete mnoho užitočných návodov pre rôzne životné oblasti. A aj jeden veľmi konkrétny príbeh o tom, ako hľadať tú pravú a ako nájsť odpoveď na otázku, že je to skutočne ona. Pripomeňme si teda štyri jednoduché princípy priamo zo Svätého písma.

Výber partnera očami Biblie
Foto: © pixabay.com

Ľudia sa zvyknú v oblasti výberu partnera rozhodovať na základe momentálnych pocitov, „zdravého rozumu“ či dobre mienených rád od blízkych ľudí. Poprípade konajú pod tlakom zdanlivo veľmi rýchlo plynúceho života. Poznáte tie slová: „Už nemôžem ďalej čakať. Dokedy ešte?“

Zažila som už viacero rozhovorov na túto tému. „Povedz, poraď, čo si o tom myslíš ty? Je to pre mňa ten pravý/tá pravá?“ V takýchto situáciách vždy navrhujem: „Sadnime si, otvorme Bibliu a rozprávajme sa. Ako sa na tému správneho výberu pozerá Boh?“

Pán je milujúci. Láska je pre Neho tak dôležitá, že už na prvých stránkach Biblie nám dáva najavo, že bez nej by to na svete nebolo ono. Veď vieme - Adam a Eva. Noe a jeho rodina, Abrahám a Sára...

Dnes na chvíľu zostaneme práve v domácnosti Abraháma. Rieši dôležitú otázku. Hľadá nevestu pre svojho syna Izáka. Veľmi mu záleží na tom, aby bol celý proces hľadania plne v Božích rukách. Elíezer ako Abrahámov vyslanec dostáva neľahkú úlohu – ide ju hľadať. A že to nebude jednoduché, o tom môžeme čítať v 24. kapitole 1. knihy Mojžišovej (prosím, vezmite si teraz do rúk Bibliu, sústreďte sa a čítajte celú kapitolu).
Máte? Výborne!

Ak si muž, buď mužom podľa Božieho srdca. Nech ťa aj v procese hľadania ženy vedie On sám. Ak si žena, nechaj muža, aby sa najprv pýtal Jeho a až potom teba. To je tá najlepšia postupnosť. A – ak je to človek, ktorého Pánom je Boh, nechaj sa nájsť.

Poďme teraz spolu premýšľať o 4 princípoch, ktorými sa Elíezer pri hľadaní nevesty pre Izáka riadil.
1. princíp: Elíezer vedel, že Boh to má v rukách.
Abrahám hovorí Elíezerovi: „On sám pošle pred tebou anjela, aby si vybral ženu pre môjho syna.“ ... „Nech ona bude tou ženou, ktorú Hospodin určil synovi môjho pána.“
2. princíp: Modlil sa.
A povedal: „ Hospodine... dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž milosť...“
3. princíp:  Mlčky Rebeku pozoroval.
Muž ju mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu alebo nie. Tu muž padol na kolená, poklonil sa pred Hospodinom a povedal: „Požehnaný Hospodin, ... ktorý neodňal svoju milosť a vernosť.“
4. princíp: Keď si už bol istý správnosťou rozhodnutia, konal múdro a odvážne.
 „Nezdržujte ma, lebo Hospodin korunoval moju cestu úspechom.“

Ak ste daný biblický text čítali pozorne, zaiste ste medzi riadkami zachytili Elíezerove prvotné obavy a neistotu, ale aj rozvahu, odhodlanie konať múdro a neustálu komunikáciu s Pánom počas celého procesu hľadania Rebeky. Niekoľkokrát sa Ho pýtal: „Pane, je to ona? Čo si o tom myslíš?“
Záver je vlastne jeden veľký happyend:
Zavolali Rebeku a opýtali sa jej: „Pôjdeš s týmto mužom?“ A ona odpovedala: „Pôjdem.“

Ak sa vás niekto najbližšie opýta, ako zistí, či je to ten pravý/tá pravá, spomeňte si na príbeh hľadania manželky pre Izáka. Zdieľajte ho s ľuďmi.

Ak si muž, buď mužom podľa Božieho srdca. Nech ťa aj v procese hľadania ženy vedie On sám.
Ak si žena, nechaj muža, aby sa najprv pýtal Jeho a až potom teba. To je tá najlepšia postupnosť. A – ak je to človek, ktorého Pánom je Boh, nechaj sa nájsť.

Autor: Jana Martičková

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!