Zmeniť pohlavie nepatrí medzi dobré nápady

Láska voči sebe, ktorá nepozná hraníc, prináša znepokojujúce následky. Nielen pre jednotlivcov ale aj pre celú spoločnosť.

Zmeniť pohlavie nepatrí medzi dobré nápady

Do centra svojho života si človek niekedy stavia samého seba - samú seba. A všetko sa točí okolo neho - rozhodnutia, život, potreby, práca, škola.. Človek sa stáva stredom vlastného vesmíru - zbožňuje sa. Súčasťou ľudského vnímania sú aj jeho emócie. Takto nastavený človek sa pričasto rozhoduje len na základe toho, čo a ako “cíti”. Samotný život ho potom pohadzuje raz tam a potom hentam. Veľkým problém je to, ak sa jeho “cítenie” pretaví do noriem, zákonov či medzinárodných zmlúv a spraví sa z toho “štandard”. Vysvetlím.

Dnešný moderný trend spočíva v tom, že ľudia si môžu vybrať či budú mužmi, ženami alebo dokonca “niekým ďalším”. Prináša to dokonalý zmätok. Nejasnosti vyvoláva aj nejednoznačnosť pojmov ako rod a pohlavie - v angličtine “gender”. Samozrejme, biológovia nechápavo krútia hlavami - veď existujú len dve biologické pohlavia (rody) - muži a ženy. Jazykovedci povedia, že slovenčina má aj tretí rod - stredný, no ale kto z ľudí by chcel byť označený ako vec slovom “to”? Poďme však ďalej.

Zoznámte sa s Jamie Shupeom. Slúžil v armáde a keď skončil ako vojak, bol v postraumatickom šoku. Cítil sa ako žena a donútil zdravotnú sestru, aby mu predpísala ženské hormonálne tabletky na zmenu pohlavia. Následne si potom v dokumentoch nechal uvádzať, že je žena. Neskôr sa už nevedel stožožniť ani s týmto pohlavím a začal bojovať za to, aby mohol mať v oficiálnom preukaze “tretí rod” - X, tzv. “nebinárna osoba”. S lobistami sa mu podarilo presadiť tento nezmysel v štáte Oregon (USA) a neskôr aj v ďalších 11 štátoch. Dnes je z neho opäť muž. Pre médiá povedal: „V tomto prípade nie som obeťou. Obeťami sú moja žena, dcéra a americkí daňoví poplatníci,” uviedli lidovky.cz. Pre zdôraznenie pointy podotýkam, že jeho liečbu a ďalšie náklady spojené so zmenou pohlavia boli platené z daní občanov týchto amerických štátov.

Možno si poviete, že toto sa predsa nášho krásneho Slovenska nemôže týkať. Nuž..  Nie je to celkom tak. Existujú medzinárodné zmluvy, ktoré majú v sebe pokútne zakomponované “otváracie dvere” takýmto praktikám a môžu sa dostať do našej národnej legislatívy. Ak hádate, že narážam na Istanbulský dohovor, trafili ste do čierneho a zdá sa, že poznáte moju prácu v Európskom parlamente, kde vystupujem proti nemu. Opäť pre istotu zdôrazňujem, že určite treba chrániť týrané a zneužívané deti, ženy, starých ľudí - jednoducho všetky skupiny ľudí, ktorým hanebne ubližujú. Žiaľ, Istanbulský dohovor (ID) nerieši len násilie - obsahuje aj genderovú ideológiu. Teším sa, ak ste si ho už stihli prečítať a možno si poviete, že tam nič takého nie je. Tu je k dispozícii plná verzia Istanbulského dohovoru.

V článku 4 v bode 3 sa uvádzajú opatrenia na ochranu práv obetí založenej na akomkoľvek dôvode. Potiaľto to je v poriadku. Ale potom sa v tomto bode začínajú vymenovávať jednotlivé pojmy označujúce skupiny ľudí a medzi nimi sa dajú nájsť aj tieto: rod, pohlavie, rodová príslušnosť, sexuálna orientácia a rodová identita. Ide teda o 5 rôznych pomenovaní ľudského pohlavia. Treba povedať, že naša slovenská legislatíva nepozná pojmy ako “rodová príslušnosť” či “rodová identita”. Schválením ID - medzinárodnej zmluvy - by sme tieto pojmy museli uznať ako správne a museli by sme ich zavádzať postupne a do celého rozsahu našej legislatívy, inak by vyvolali právny zmätok. A pravdepodobne aj spoločenský, ako sa uvádza v prípade pána Shupea.

Ak sledujete dianie v slovenskej politike, zachytili ste, že poslanci NRSR prijali uznesenie, kde vyzývajú vládu, aby Slovensko ID neratifikovalo, (teda neprijalo do nášho právneho systému), a aby “zobralo podpis” spod ID. Lenže ID kvôli tomu neprestane existovať, a neprestane ani tlak zo strany EÚ inštitúcií, aby ho všetky členské krajiny akceptovali. EÚ však ratifikovala ID iba v dvoch oblastiach, v azylovej a migračnej a pri justičných konaniach. Europoslanci požiadali oficiálne Súdny dvor o stanovisko k Istanbulskému dohovoru, či je to prípustné a či by EÚ nemala prijať ID ako celok bez výhrad v mene všetkých členských štátov. Ide o pokus zástancov genderovej ideológie v EP o to, aby Rada k prijatiu celého ID urýchlene pristúpila. Ako súd dopadne je skutočne otázka a preto je všetko otvorené. Viac o tom si môžete prečítať aj v tomto článku.

Tak ak uvidíte popri cestách billboardy jednej “šikovníčkovskej” politickej strany s textom: “zastavili sme Istanbulský dohovor” - vedzte, že to nie je  pravda, ale iba predvolebné divadielko. 

Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu, Kresťanská únia

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!