Autor Biblického diára Filip Smutný: V čom je Biblický diár špeciálny?

Počul si už o Biblickom diári? V čom je iný od tých bežných? Pre koho je určený? Ak si kladieš tieto otázky, čítaj ďalej, vyspovedali sme totiž priamo jeho autora Filipa Smutného.

Autor Biblického diára Filip Smutný: V čom je Biblický diár špeciálny?
Foto: © FB Biblický diár

Diáre či modlitbové denníky pre kresťanov už majú stále miesto v kníhkupectvách. Ako vznikol nápad vytvoriť tento Biblický diár? V čom je iný, špeciálny?

Naše prvé kroky, čo sa týka diárov boli, keď sme tvorili diár pre Univerzitu Komenského. Začali sme práve s týmto diárom, pretože na tejto pôde prišla príležitosť spolupráce s partnermi ako Univerzita Komenského, Martinus, Fun rádio, Orange. Keďže všetci traja spoločníci sme kresťania, vedeli sme, že ďalší diár bude Biblický. Nakoniec sa ukázalo, že Univerzitný diár nie je cesta, ale Biblický áno. Preto Univerzitný napriek tomu, že mal v pozadí silných, vyššie spomínaných partnerov, zažil len jedno vydanie. Ten Biblický už má za sebou tretie. 

Diár na rok 2022 nie je vaším prvým. Aké máte ohlasy od ľudí, čo diár už používali?

Myslíme, že diár si našiel svoju základňu používateľov a minulý rok sa predalo okolo 1800 diárov a 200 ďalších sme rozdali ako dar. Keďže je špecifický v tom, že je Biblický, určite nie je ideálny na také to bežné používanie, kde si značíte meetingy, alebo rodinné oslavy. Skôr sa stretávame so spätnou väzbou, že je to ten diár, ktorý keď otvoríte, vám pripomína, čo je naozaj dôležité, a to naplánovať si čas s Bohom a byť s ním v kontakte každý deň. Diár preto tento vzťah človeka s Bohom motivuje a keďže každý rok má určitú tematiku, má tak trochu aj formačný charakter.

Používate diár aj vy sami? 

Veľmi dobrá otázka, a odpoveď je občas áno. Ale ako píšem vyššie, nie je to klasický diár, ktorý slúži na plánovanie takých tých každodenných praktických vecí, skôr je to akýsi sprievodca našej duchovnej sebareflexie. Sme podnikatelia a projekt Biblický diár je pre nás projekt, ktorý robíme skôr pre ľudí a jeho cieľovou skupinou nie sú práve podnikatelia. Preto diár používam len občas, ale priznám sa, že hoci sa mi darí mať pravidelný duchovný život a modlitbu s naším Bohom, aktuálne zažívam trochu duchovnú krízu a potrebujem osvieženie. V diári je na to sebareflexia, ktorá by ma viedla k tomu – ísť niekam na kurz, duchovnú obnovu alebo si v týchto časoch aspoň zaobstarať taký kurz doma a vyhradiť si čas na duchovnú obnovu v domácich priestoroch. Takže si myslím, že teraz je ten čas ho opäť otvárať pravidelnejšie.

Pre koho je Biblický diár určený?

Pre tých, ktorí žijú život s Pánom Bohom, potrebujú si robiť sebareflexiu v rámci duchovného života, a túžia sa povzbudiť Božím slovom a motiváciou od lídrov v priebehu roka. Čiže budem sa opakovať, nie je to typický diár, ale svojím charakterom je spojením diára, denníka a duchovného sprievodcu. 

Páči sa mi, že na začiatku diára je vysvetlená „metóda“, s ktorou diár pracuje, teda rozdelenie na kvadranty. Viete nám to trošku priblížiť a prečo práve tieto štyri oblasti ste vybrali?

Tým, že som členom spoločenstva koinonie Ján Krstiteľ a rovnako aj Filip Janči, ktorý tento rok pomáhal pri zostavovaní diára, vychádzali sme z niečoho, čo v koinonii funguje už niekoľko rokov. Čo to je? Sú to záväzky, ktoré dávame Pánu Bohu dobrovoľne preto, aby sme mali kompas, ktorý nám ukazuje, či sa nám darí ísť správne. Určite je to širšia tematika, na ktorú neviem odpovedať jednou vetou. Ale pri otázke, prečo tieto oblasti, tak vychádzajú zo záväzkov – 1. osobná modlitba 2. proaktívna účasť na dni spoločenstva – koinónie a agapitách 3. proaktívná účasť pri evanjelizácií – dom modlitby 4. desiatok.

Tým, že diár je denominačný a nie je určený len pre členov nášho spoločenstva, transformovali sme tieto záväzky a prispôsobili všetkým cirkvám a spoločenstvám. 

Nechýba ani tzv. motivačná časť. Teda najprv si človek vyplní dvojstranu o svojej identite, vybilancuje starý rok a spraví predsavzatia/ciele do budúceho roka. Prečo je podľa vás dôležité mať motiváciu v duchovnom živote?

Duchovná motivácia je rovnako dôležitá ako motivácia v živote a tieto sa zároveň dopĺňajú. Potrebujeme motiváciou. Ako kresťania vieme, že našou motiváciou je žiť pre nebo. Ale tým že žijeme na zemi, je dôležité aké kroky robíme tu na zemi. S trochou humoru by som to pomenoval tak, že našou motiváciou by malo byť čo najviac sa snažiť Pánovi Ježišovi zľachčiť triedenie kúkoľu od pšenice. Teda snažiť sa byť, čo najviac to ide, dobrým človekom a čo najviac to pôjde milovať Pána Boha a ľudí, ktorých nám dáva do života.

Na každý mesiac je stanovená v diári téma a k nej je aj katechéza od nejakého známeho kresťanského lídra. Podľa čoho ste týchto ľudí vyberali?

Skúsil by som odpovedať nasledovne. Verím, že Pán vybral tých ľudí. Kebyže vidíte náš zoznam na začiatku v porovnaní so zoznamom aktuálnym... určite je tam niekoľko zmien. Myslím že to bolo asi 50%. Ale kritériá sú asi nasledovné – živý vzťah s Pánom Ježišom Kristom, proaktivita a líderstvo.

Diár ponúka každý týždeň otázku na zamyslenie, čím vlastne nepriamo núti človeka rásť, spoznávať seba, Božie prisľúbenia či prehlbovať svoj vzťah k Otcovi. Budem trochu osobná a spýtam sa – Ktorá oblasť/otázka bola alebo stále je pre vás osobne takým orieškom v duchovnom živote?

Určite je to konfrontácia toho, či každý deň a v každej oblasti verím Ježišovi, že to má v rukách. Ako človek mám tendenciu brať veci do vlastných rúk a potom sa samozrejme obávať. asi by som citoval božie slovo „Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Mt 26,41 

Na sebapoznanie je potrebné ticho a zahĺbenie sa do Božej prítomnosti. Aj jeden z kvadrantov pri sebareflexii hovorí o tichu. Ako si nachádzať čas na ticho v tejto uponáhľanej dobe?

Som manžel, otec, podnikateľ, člen spoločenstva, člen rodiny a mohol by som pokračovať. Ale za ten krátky čas môjho života si myslím, že recept je jednoduchý – dať prioritu prioritám. 

Na záver si dovolím otázku, ktorá je aj v diári: Za čo konkrétne si vďačný Bohu v tomto týždni? 

V tejto dobe určite za zdravie, zdravie mojej rodinky a môjho okolia. Zdravie vyprosujem aj všetkým, ktorí teraz s ním bojujú.

 

Tento diár nájdete na: www.biblickydiar.sk 


Rozhovor pripravila: Veronika Sádovská
Hosť: Filip Smutný

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!