Akú voľbu zvoliť?

Čas letí ako voda a dátum volieb sa blíži závratnou rýchlosťou, nedá sa to nezaregistrovať. Reklamy, bilboardy, noviny...je to všade. Všetci nás presviedčajú, prečo voliť práve ich stranu, ich politika. No máloktorí nám hovoria bližšie o tom, aké rozhodnutie sa vlastne chystáme urobiť, čo to vlastne máme v rukách. Dovoľte mi trochu to priblížiť.

Akú voľbu zvoliť?

Ako prvé chcem apelovať na každého jedného - nezahoďme možnosť voľby. Je to jedno z najzákladnejších práv, ktoré máme. Také základné, že je rešpektované Bohom, Ktorý nejde proti nášmu rozhodnutiu, tak moc rešpektuje našu slobodnú voľbu. Nebuďme hlúpi.

Nezahoďme možnosť voľby. Je to jedno z najzákladnejších práv, ktoré máme. 

Ak sa však predsa rozhodneme toto právo nevyužiť, tak tým strácame aj právo akokoľvek brblať na aktuálnu situáciu. Ak sme nič nespravili pre to, aby sa situácia zmenila, tak sa nemôžeme sťažovať a reptať, pretože sme sa stali spoluzodpovednými za všetky sr*čky, ktoré sa dejú. (Ospravedlňujem sa za príliš expresívne vyjadrovanie, no inak to pomenovať naozaj nejde.)

Filozof Platón hovorí: ,,Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trest za nepodieľanie sa na politike." A má pravdu.

Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trest za nepodieľanie sa na politike. - Platón

Zoberiem vás na okamih do histórie. Čo bolo prvotným hriechom Adama? Apatia. Nezakročil, keď had nabádal Evu na zlo. 
Buďme rozumní a neopakujme chyby z minulosti. Pamätajme na to, že sme spolutvorcami budúcnosti, kde budú žiť naše deti, naši mladší súrodenci čo mladší priatelia... Čo im tu chceme zanechať? Aký svet im pripravujeme?


Druhá vec; venujme tomuto rozhodnutiu svoju pozornosť. Zamyslime sa nad tým, komu chceme dať do rúk moc a šancu rozhodovať. Nebuďme zbrklí. 
Ja som dlho nevedela, komu dám svoju dôveru. Nechcela som sa nechať stiahnuť prúdom: ,jeho volí veľa ľudí, tak budem aj ja´. Keď mi značná časť mojich priateľov hovorila, koho budú voliť, nedalo mi to, a zápolila som s pochybnosťami: prečo jeho? Hovoria síce, že sa mu dá veriť, že je dobrý, má dobré hodnoty, ale ja s ním nemám skúsenosť, nepoznám ho, ako si mám byť istá?

Strom poznáš po ovocí.

Pomohlo mi Sväté Písmo, i keď to možno znie ako klišé. 
Strom poznáš po ovocí. Tak som sa pozrela na ovocie práce kandidátov, o ktorých som mala pochybnosti. Výsledok? Získala som istotu. Vidím, čo prinášajú, a na základe zrelej a racionálnej úvahy som sa rozhodla, že im budem veriť.

Moju dôveru si získali Braňo Škripek, Peter Broz a Lukáš Ronec. Muži s hodnotami, ktorí si nenechajú skákať po hlave a zastupujú postoje a princípy, ktoré vyznávam aj ja. Muži, ktorí osobným životom svedčia o tom, čo hlásajú. Muži, ktorí sú ochotní stáť aj za postojmi, ktoré im neprinesú popularitu, práve naopak. Muži, ktorí stoja nie v ľudskej, ale v Božej mienke. 

Toto všetko sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodla ich podporiť.

Nezabúdaj, že tvoj hlas má cenu, je dôležitý. 
Tak ho využi.

Možno týmto pomôžem niekomu, kto sa nevie rozhodnúť, komu dať svoj hlas. A možno nie. Nebudem a ani nepotrebujem nikoho presviedčať o nejakej ,,svojej" pravde. Rozhodni sa na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia, už túto sobotu pri volebnej urne. 

Nezabúdaj, že tvoj hlas má cenu, je dôležitý.
Tak ho využi.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!