Femina spúšťa nové možnosti poradenstva pre ľudí v núdzi

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA v týchto dňoch rozbieha čet - online poradenstvo pre ženy, členov rodiny, starších ľudí, ktorí potrebujú pomôcť. Odborníčky pomáhajú obetiam diskriminácie, násilia, riešia krízy v rodinách, sociálnu núdzu, nedostatok potravín. Pomáhajú v prípadoch, keď ľudia nemajú kde bývať. Taktiež poskytujú poradenstvo nečakane tehotným.

Femina spúšťa nové možnosti poradenstva pre ľudí v núdzi

Čet je k dispozícii na www.centrumfemina.sk, zatiaľ v skúšobnej dobe na dve hodiny počas pracovných dní.

Aktuálne rodiny trávia viac spoločného času doma, v uzatvorených domoch či bytoch. Stúpajú počty vzniknutých krízových situácií. Anna Siekelová z centra konkrétnej pomoci Femina povedala: „Ponúkame novú možnosť komunikácie a to je online, čet, s ľuďmi, ktorí potrebujú pomôcť. K dispozícii sme online každý pracovný deň v čase od 9.00 do 11.00 hod. Mimo tohto času nám návštevníci môžu nechať správu a my sa im ozveme v najbližší pracovný deň. Četovať samozrejme môžu aj anonymne, nemusia nám vôbec prezradiť svoju totožnosť.”  Pomoc centra stojí na štyroch hodnotách:
odbornosť - spolupracuje s odborníkmi z oblasti práva, psychológie a gynekológie,
úcta a rešpekt - pomáhajú bez ohľadu na tvoju sociálnu alebo ekonomickú situáciu,
diskrétnosť - poskytnuté poradenstvo môže byť aj anonymné,
ochrana života - od počatia po prirodzenú smrť.

Pred niekoľkými týždňami projekt spustil novú webovú stránku www.centrumfemina.sk. Pridanou hodnotou k službám je aj čet. Pomoc ľuďom v núdzi nie je ojedinelým projektom Fóra života. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života sa vyjadrila: „Od začiatku fungovania Fóra života sme úspešne rozbehli množstvo projektov konkrétnej pomoci, ktoré fungujú dodnes. Projekt Zachráňme životy, ktorý poskytuje finančnú pomoc tehotným ženám v núdzi, poradňa Alexis s odborným poradenstvom pre nečakané tehotenstvá a samozrejme centrum konkrétnej pomoci Femina. Všetky naše projekty pokračujú aj v tomto čase a pomáhajú. Aj keď naši pracovníci pracujú pre ich bezpečnosť z domu, odpovedajú mailom, či telefonicky.” Fórum života prišlo aj s novým projektom Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. „Pripravujeme veľký celoslovenský projekt, ktorý má komplexne pomáhať rodinám v núdzi. Vzniknutá situácia nás troška zabrzdila v jeho realizácii, ale veríme, že ho pred letom spustíme,” vysvetľuje opäť Marcela Dobešová.

O Fóre života
Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.
Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!