Tím projektu

Košťál

Lukáš Košťál

Lukáš pochádza z malého mestečka Vrbové pri Piešťanoch. Študoval na teologickej fakulte Trnavskej univerzity, absolvoval viacero formácií, ako napr. Animátorská škola BA-TT arcidiecézy, Vodcovská škola, TWC school. Organizoval niekoľko ročníkov kresťanských festivalov, koncertov, konferencií, seminárov, plesov a mnoho iných aktivít, predovšetkým pre mládež. On sám hovorí, že toto obdobie bolo častokrát viac o síce pekných a prospešných aktivitách a o službe, ale osobný vzťah s Bohom šiel do ústrania. Preto na istý čas pozastavil svoje aktivity, aby mal priestor nachádzať pravú podstatu toho, že správne kresťanstvo nie je v počte zorganizovaných kresťanských podujatí, ale v osobnom vzťahu s Bohom. Po svojom neúspešnom partnerskom vzťahu sa rozhodol založiť projekt o vzťahoch s názvom bezhranicnalaska.sk, ktorý by napomáhal nielen mladým ľuďom vyhnúť sa zbytočným zraneniam zo vzťahov, poučiť sa z chýb iných prostredníctvom svedectiev, formovať a povzbudiť ich na ceste k Bezhraničnej Láske. Okrem tematiky partnerských vzťahov (špeciálne téma: vernosť, dôvera, žiarlivosť) k jeho záujmom patrí modlitba chvál, spoznávanie, spájanie a zjednocovanie ľudí, cestovanie, voda, príroda, prechádzky, filmy... Za ničiteľov vzťahov považuje nielen neveru a flirtovanie ale tiež žiarlivosť, nedôveru, narcizmus... jedným slovom egoizmus. Jeho obľúbeným citátom je „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37, 4). Tento citát Boh reálne naplnil v jeho vzťahu s Veronikou. Osobne vám toto svedectvo s radosťu porozpráva osobne..a možno ho raz aj napíše :)

Akú úlohu má v projekte:

Zakladateľ projektu Bezhraničná láska, šéfredaktor a koordinátor. Tiež má na starosti Facebook a Instagram projektu, odpovedá v sekcii poradňa na otázky čitateľov... a mnoho iného čo zatiaľ nemá nikto na starosti - môžete sa hlásiť :)

Košťálová (Kuffová)

Veronika Košťálová (Kuffová)

Veronika je usmievavé, tiché a krehké študujúce dievča z (ne)veľkej dediny na Kysuciach. Momentálne žije a študuje v Bratislave. Ako každá Božia dcérka sa snaží robiť radosť svojmu nebeskému Otcovi, ktorý má pre ňu prichystané vždy nejaké dobrodružstvo. Miluje tvoriť pre Neho veľké veci, avšak oveľa radšej pracuje na nenápadných detailoch. Svoje myšlienky sa jej ľahšie vyjadrujú pri písaní, než pri rozprávaní. Veľmi rada tvorí s jednoduchosťou a kreativitou. Okrem spoznávania nových ľudí má rada večernú pohodu pod dekou pri sviečkach, ale aj akčné a rýchle športy. (Nielen) v duchovnom vedení to bola práve Panna Mária, ktorá bola vždy pre ňu vzorom v tom, ako žiť zdravé a krásne vzťahy. Či už k Bohu, k rodičom, kamarátom alebo aj k jej budúcemu manželovi. V čase rozlišovania Božieho plánu pre ňu jej Boh mocne dával na srdce modliť sa za svojho budúceho manžela. Obľúbila si tak Máriine slová: ''Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.'' (Lk 1,38) O pár týždňov na to spoznala jej terajšieho snúbenca Lukáša. Ich svedectvo je krásnym obrazom toho, ako sa Boh stará, keď sa Ním necháme viesť. (Ex 14, 14)

Akú úlohu má v projekte:

Veronika má na starosti sekciu prekladových článkov (vlastne všetko ohľadom prekladov). Občas tvorí grafiky a tiež pomáha s Facebook stránkou projektu Bezhraničná láska. Okrem toho je tiež asistentkou zakladateľa projektu.

Olas

o. Peter Olas

O. Peter je kňazom pochádzajúcim z Martina. Posledné dva roky základných teologických štúdií ukončil na Gregoriánskej univerzite v Ríme, potom bol ustanovený za diakona a kaplána do farnosti Bytča, kde sa venoval aj pastorácii rodín a mladých. Po dvoch rokoch vo farnosti bol poslaný na štúdiá biblických vied a archeológie do Jeruzalema, kde súčasne študuje, pričom prázdniny trávi vo farnosti Bytča. Snaží sa ľuďom pomáhať aj v oblasti modlitieb za vnútorné oslobodenie a uzdravenie.

Akú úlohu má v projekte:

Je autorom mnohých článkov a to hlavne o vzťahu k Bohu, tiež ako katolícky kňaz duchovne zastrešuje tento projekt.

Horník

Adam Horník

Adam žije v Bratislave, pracuje ako programátor, je členom spoločenstva pri Dóme sv. Martina.

Akú úlohu má v projekte:

Programátor webu projektu, technická podpora

Kuka

Miroslav Kuka

Mirec je mladý muž, manžel, pracujúci ako webdizajnér na voľnej nohe. Študoval na Žilinskej univerzite, fakulte humanitnych vied. Žije so svojou manželkou Luckou a ich synom v Banskej Bystrici. Obaja sú súčasťou spoločenstva SP v Sliači. K láske k Bohu bol vychovávaný už od detstva, no živú lásku a osobnú skúsenosť s ním mal možnosť poznať až v 22 rokoch cez spoločenstvo. Odvtedy sa učí rásť v láske a objavovať zámer, ktorý má Boh s ním. Má rád, keď sú kresťanské veci vytvárané a prezentované kvalitne, rovnako profesionálne ako tie v svetskej komerčnej sfére.

Akú úlohu má v projekte:

Webdizajnér webu projektu, grafik

Kuková

Lucia Kuková

Lucka sa nakrajšie cíti, keď má vietor vo vlasoch, mäkkú zem pod nohami a nad hlavou nežný dotyk neba. Už je to viac ako 20 rokov, čo existuje na tomto kúzelnom svete a teší sa na všetko, čo je pred ňou. Je vydatá za svojho manžela Mirka, chodí do spoločenstva SP a študuje na vysokej škole za zdravotnú sestru. Má jedno krásne dieťa - chlapčeka.

Akú úlohu má v projekte:

Lucka je autorkou názvu projektu a tiež spolu s jej manželom Mirkom, Lukášom, Lenkou, Paťou, Katkou, Adamom stála pri zrode tohoto projektu, a preto aj keď nie je v tomto čase aktívna - považujeme ju za čestného člena :)

Vaterka

Peter Vaterka

Peťo pochádza z Banskej Bystrice. Vyštudoval učiteľstvo (PSY a SJL) a tiež psychológiu. Je začínajúcim učiteľom na jednej z banskobystrických SŠ, kde bude pôsobiť aj ako školský psychológ. Takisto pracuje ako jazykový korektor, zaoberajúci sa najmä odbornými textami, zväčša študentskými záverečnými prácami. Svoje voľnočasové aktivity zameriava na svoj fyzický, psychický, ako aj duchovný rast. Je veľký extrovert, sangvinicko-flegmatický temperament a rád spoznáva nových ľudí. Angažuje sa tiež vo farnosti saleziánov dona Bosca v BB, ktorú považuje za svoj druhý domov. Najdôležitejšie miesto v jeho živote má Boh, hoci tvrdí, že to tak nie vždy vyzerá, keďže aj on je len hriešnik. :) Považuje za mimoriadne dôležité, aby sa človek v dnešnom svete nebál otvorene prihlásiť ku kresťanstvu napriek možným rizikám, a povzbudzuje ho k neskonalej dôvere v Boha za akýchkoľvek okolností v rámci svojho života – aj preto je jeden z jeho obľúbených biblických citátov tento: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou“ (Ž 23, 4).

Akú úlohu má v projekte:

V projekte pôsobí ako jeden z autorov článkov. Rád píše o témach týkajúcich sa medziľudských vzťahov, spôsobov myslenia, prežívania a správania ľudí a tiež viery. Občas rieši aj sekciu poradňa.

Tichá

Lucia Tichá

Lucka je kreatívna duša, ktorá sa najradšej venuje hudbe a svojim blízkym, rada sa zahĺbi do dobrej knihy a snaží sa, aby sa jej farmácia, ktorú študuje, tiež stala koníčkom. V neposlednom rade si hľadá cestu do sveta kávy a jej prípravy. Snaží sa v každej situácii hľadať cestu späť k Bohu a nachádzať radosť a to aj vďaka jej obľúbeným slovám zo žalmu 126,5: “Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.”

Akú úlohu má v projekte:

Editor, grafik

Peterčáková (Bilá)

Mária Peterčáková (Bilá)

Vyštudovala žurnalistiku (bakalársky program), slovenský jazyk a literatúru (magisterský program), pracovala ako novinárka pre Katolícke noviny – a svoj talent, vzdelanie a skúsenosti sa snaží zúročiť v textoch, ktorými chce presvedčiť i dosvedčiť, že Boh je „milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný“ (Ž 86,15). Úprimne verí (a v svojej každodennosti sa o tom dennodenne presviedča), že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Aj napriek mnohým jej chybám či pádom o nej platí „všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4,13). Tak ako žalmista, i ona Bohu rada hovorí: „Pre mňa niet šťastia bez teba“ ( Ž 16, 2). Je vydatá a manželstvo je zatiaľ pre ňu naplnením tohto Božieho prisľúbenia: „Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre“ (Ž 128, 1 – 2).

Akú úlohu má v projekte:

V projekte pôsobí ako jeden z autorov článkov.

Marcin

František Ferri Marcin

Vyštudoval alternatívne zdroje energie na Technickej univerzite v Košiciach. Sprevádza ľudí ako profesionálny fotograf pri ich práci, aktivitách či ich životných udalostiach. Venuje sa trvalo udržateľným témam v spoločnosti a vo vzťahoch. Je presvedčený že šťastný môže byť každý, aj napriek tomu, ak by nemal najlepšie zdravie, či prázdnu "peňaženku" alebo ak práve nemá partnerský vzťah. Jeho šálka kávy je sprevádzať tých, ktorí chcú byť šťastní. Nezáleží, podľa jeho slov na tom, či je človek uzavretý, či objavuje svoj talent alebo sa už napríklad realizuje. To, čo podľa neho oživuje schopnosť snívania je prijímanie a dávanie - inými slovami budovanie vzťahov vzhľadom na dobro, ktoré sa človeku dostalo. Napriek eventovým aktivitám, ktoré robí, túži poukazovať na to, kým človek skutočne vo svojej podstate je a kam je pozývaný smerovať. ''Nie je dobré človeku byť samému...'' // Gn 2,18. A keďže ani Boh - Láska nie je samotár, ale tvorí spoločenstvo s Ježišom Kristom v Duchu Svätom, myslí si, že sme pozývaní vystúpiť zo svojej uzavretosti, zo samoty a učiť sa byť darom pre druhých. Projekt Bezhraničná láska momentálne vníma ako skvelý nástroj pri budovaní kamarátskych či partnerských vzťahov na ceste pri kráčaní za Tým, ktorý nás miluje.

Akú úlohu má v projekte:

Event koordinátor, fotograf, organizátor a sprievodca rôznych zážitkových podujatí.

Vojtasová

Lucka Vojtasová

Lucka je zdravotná sestra pochádzajúca z Oravy, rada sa smeje a najlepšie sa cíti v prítomnosti nebeského Otca, ktorého objavuje v ľuďoch, v prírode, v tom, čo robí a teší sa na všetko nové, do čoho ju povolá a dá jej v tom odvahu.

Akú úlohu má v projekte:

Grafik

Grochalová

Anička Grochalová

Anička pochádza z krásnej dedinky Čierne na severe Kysúc. Jej snom je raz vyštudovať medicínu a venovať sa detičkam, ktoré bojujú s rakovinou, no je otvorená čomukoľvek. Ľúbi kávu, rodinu, priateľov, Boha, slovenské hory, dlhé rozhovory, sneh a mnoho iného. Jej obľúbeným veršom z Biblie je Jn 13, 23: "Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi."

Akú úlohu má v projekte:

Eventy

O projekte

Sme tím ľudí, starších i mladších, mužov a žien, zadaných i nezadaných, z rôznych spoločenstiev na celom území Slovenska. Jednoducho ľudí, ktorých môžete stretnúť kdekoľvek a kedykoľvek cez bežný deň. Každý z nás ma svoj príbeh tak ako vy. Niekedy tento príbeh obsahuje zrniečka ťažkostí i odvahy, keď sme si museli prejsť svojimi osobnými cestami. Niekde na tejto ceste sme sa stretli s jedným vzácnym pútnikom a odvtedy kráčame s ním. Občas možno odbočíme, nachvíľu pozastavíme, no aj tak si nakoniec uvedomíme, že najlepšie je, keď ideme spolu.

Bezhraničná láska nepozná hranice. Možno to vyznie zvláštne... bez hraníc, sme predsa bezbranní. No to sa zmení iba vtedy, keď táto láska nepozná strach. Má dôveru jeden v druhého. Je nezištná a jej prvoradým cieľom nie je prijímať, ale dávať. Našou víziou nie je nikoho poúčať. Nechceme nikoho odsudzovať. Chceme len poukázať na to, že aj určite vy ste si všimli ako vzťahy vo vašom okolí padajú. Vízia, ktorej sa držíme je v dome postavenom na skale. Keď príde búrka nezbúra sa, pretože jeho základy boli postavené s trpezlivosťou, láskou a ... hlavným cementom bol Boh.

Bližšie info, spolupráca, partnerstvo... Kontaktujte nás na: info (zavináč) bezhranicnalaska.sk Ak chcete poslať článok alebo svedectvo na náš web píšte na: info (zavináč) bezhranicnalaska.sk Ďakujeme :)

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!