Kampaň Sviečka za nenarodené deti citlivo otvára tabuizovanú tému potratov

BRATISLAVA – Včera začala celoslovenská osvetová kampaň Sviečka za nenarodené deti a končí 12. novembra. Kľúčovým dňom je 2. november, kedy občianske združenie Fórum života pozýva spomenúť si na všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť, a zapáliť na cintorínoch a pri pamätníkoch nenarodeným sviečku za nenarodené deti ako tichú spomienku v nežnom plameni.

Kampaň Sviečka za nenarodené deti citlivo otvára tabuizovanú tému potratov
Foto: © Archív Fóra života

Už 21. ročník kampane Sviečka za nenarodené deti bude opäť šíriť pozitívne posolstvo spomienky na nenarodené deti, nežne otvárať tabuizovanú tému potratov, dodávať nádej, sprevádzať ženu, matku, ktorá prežíva veľkú stratu a bolesť, keď o svoje dieťa príde.

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií nahlásili zdravotnícke zariadenia za rok 2022 viac ako 11-tisíc potratov, z toho až 5 806 bolo spontánnych vrátane mimomaternicových tehotenstiev.

„Strata bábätka je náročná, nepredstaviteľne boľavá udalosť v živote ženy, matky, ale aj muža, otca. Málo sa o nej hovorí, málo sa o nej vie, no je veľa žien, ktoré si ňou prešli. Často opustené, nepochopené, prehliadané. Počúvajú, že za nenarodeným dieťaťom nemajú smútiť, pretože bolo len zhlukom buniek. Potom sa nedokážu s bolesťou a traumatizujúcou skúsenosťou poriadne vyrovnať.

Toto tabu chceme kampaňou zbúrať. Chceme dať priestor ženám a rodinám rozlúčiť sa so svojím bábätkom, spomínať, zapáliť sviečku a cez tichú spomienku v nežnom plameni liečiť svoje zlomené srdce,“ približuje cieľ kampane predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

V centre pozornosti tohto ročníka sú taktiež pamätníky nenarodeným, ktoré sú viditeľnou spomienkou na neviditeľné deti. Na Slovensku ich máme už viac ako sto a pri niektorých je možné svoje nenarodené bábätko aj pochovať.
 

Strata bábätka je náročná, nepredstaviteľne boľavá udalosť v živote ženy, matky, ale aj muža, otca. Počúvajú, že za nenarodeným dieťaťom nemajú smútiť, pretože bolo len zhlukom buniek. Potom sa nedokážu s bolesťou a traumatizujúcou skúsenosťou poriadne vyrovnať.


„Pamätník je umelecké dielo, ktorým chce umelec vzdať úctu ľudskému životu už pred narodením. Ide o pomník, súsošie či tabuľu a nemusí byť umiestnený na cintoríne. Okrem nich máme na Slovensku aj symbolické hroby pre nenarodených.

Hrobové miesto, ktorých máme na Slovensku aktuálne 13, slúži na pochovanie nenarodeného bábätka, pre ktoré normálne neexistujú hroby. Za posledné roky pribúda mnoho žien, párov a rodín bez ohľadu na vierovyznanie, ktoré majú potrebu a túžbu sa so svojím dieťaťom aj takýmto spôsobom rozlúčiť a dôstojne ho pochovať. Ozýva sa nám veľa žien, ktoré hovoria, že potrebujú smútiť, čo môže mať veľmi pozitívne dopady,“vysvetľuje bioetička Fóra života Pavla Bicianová.

Sviečky za nenarodené deti si môžete kúpiť na viacerých miestach na Slovensku, predovšetkým v kostoloch, spoločenstvách, školách. Ak sviečku za nenarodené deti vo svojej komunite nemáte a chceli by ste, je možné napísať na sviecka@forumzivota.sk.

Osvetu a posolstvo kampane združenie šíri hlavne cez sociálne siete, kde tento rok priblíži aj to, aké sú možnosti v rámci slovenskej legislatívy pochovať svoje nenarodené dieťa. Premiéru promo videa, ktoré cez umeniu sprostredkúva skúsenosť ženy so spontánnym potratom a dodáva nádej, odvysiela TV Lux v relácii Doma je doma v utorok 24. októbra o 17:30.
 

Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií nahlásili zdravotnícke zariadenia za rok 2022 viac ako 11-tisíc potratov, z toho až 5 806 bolo spontánnych vrátane mimomaternicových tehotenstiev.


Okrem toho Fórum života plánuje v rámci kampane usporiadať diskusiu a výstavu obrazov a iných umeleckých diel v pondelok 6. novembra  v Dome Quo Vadis v Bratislave na tému Strata nenarodeného bábätka: Ako liečiť srdce umením. Hosťami diskusie budú zakladateľka OZ Tóbi a laureátka Ceny Antona Neuwirtha Magdaléna Poloňová, umelkyňa Jana Kadlecová a riaditeľka Poradne Alexis Zuzana Stohlová Kiňová.

Kampaň je možné podporiť kúpou sviečky na mieste predaja, zapálením virtuálnej sviečky na www.sviecka.forumzivota.sk, zaslaním darcovskej SMS v cene 5 eur s textom DMS SVIECKA na číslo 877, finančným darom cez portál darujme.sk alebo bankovým prevodom na účet SK25 0900 0000 0050 3335 7295.

Výnos z kampane Fórum života použije na činnosť a finančnú stabilitu združenia, a to predovšetkým na

-        projekty konkrétnej pomoci, ktoré poskytujú psychologické a sociálne poradenstvo a finančnú a materiálnu pomoc pre rodiny, jednotlivcov, neplánované tehotné ženy a matky s deťmi v krízových situáciách a ženy po potrate (Zachráňme životy, Poradňa Femina Snina a Prešov, Sieť pomoci)

-        šírenie osvety o ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, lobovanie za ľudskú dôstojnosť pre každého a za zachovania manželstva ako zväzku muža a ženy a rodiny ako základnej bunky spoločnosti a prinášanie správ o bioetike, ktoré okrem iného upozorňujú na neetické praktiky zaobchádzania s ľudským životom.

Viac informácií o kampani nájdete na www.sviecka.forumzivota.sk.


Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti. 

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!