Začína kampaň 25. marec - Deň počatého dieťaťa

Bratislava, 18. marec 2024 – Práve 18. marca, sa začal 24. ročník celoslovenskej osvetovej kampane 25. marec - Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje Fórum života. Cieľom kampane je informovať a vzdelávať, scitlivovať verejnosť voči nenarodeným deťom a zvyšovať povedomie verejnosti o otázkach týkajúcich sa počatých detí. Aj počaté dieťa je subjektom práva v Slovenskej republike napriek tomu, že právo na život nemá do 12. týždňa garantované. Poukazujeme na skutočnosť, že každý ľudský život začína počatím a už od počatia je hodný ochrany a prináleží mu dôstojnosť.

Začína kampaň 25. marec - Deň počatého dieťaťa
Foto: © Archív Fóra života, freepik.com

Viditeľným symbolom kampane je biela stužka. Pripnutím bielej stužky na oblečení v týždni od 18. do 25. marca, kedy kampaň prebieha, vyjadrujeme pozitívny postoj k životu. Nosnou myšlienkou kampane je téma: Práva nenarodených pretavená v motte: Neviditeľný začiatok, viditeľné práva. Do tradičného vizuálu kampane, kde je znázornený kolobeh života, pridávame váhy, ktoré symbolizujú spravodlivé rozhodovanie.

„Téma tohto ročníka Dňa počatého dieťaťa nie je náhodná. Práve v tento rok si pripomíname 25. výročie vzniku Deklarácie práv počatého dieťaťa, ktorá bola vyhlásená 1. júna 1999 štyrmi mimovládnymi organizáciami,” vysvetľuje predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

„V Deklarácii sa nachádza mnoho zaujímavých bodov, ktoré chceme postupne rozobrať a pozrieť sa na ne z medicínskeho, psychologického a bioetického pohľadu,“ hovorí koordinátorka kampane Andrea Žiaková, „napríklad že počaté dieťa má právo narodiť sa, má právo mať svoju matku, otca a rodinu. Takisto má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti, počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb, má právo dediť.”
 

Do kampane sa dá zapojiť rôznymi spôsobmi: 

  1. V prvom rade nosiť bielu stužku, ktorú si môže každý vyrobiť sám, alebo si ju obstará od dobrovoľníkov, ktorí ju ponúkajú vo verejnom priestore. 

  2. Pri tejto príležitosti ponúkame edukatívnu hru Neviditeľný človek, ktorú nájdete na https://neviditelnyclovek.sk/.

  3. Sledovať nás na sociálnych sieťach, kde si môžete vypočuť rozhovory s odborníkmi, alebo sa zapojiť do súťaže. 

  4. Po skončení kampane s témou práv počatého dieťaťa pokračujeme na konferencii Vyber si život s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 12. - 13. apríla 2024 v Rajeckých Tepliciach. Témou konferencie je „Ochrana života: Ľudské práva a povinnosti.” Možnosť prihlásiť sa TU.

Všetky ďalšie informácie o kampani nájdete na www.25marec.sk


Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, stranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti.

Svojimi aktivitami scitlivenie verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001. www.forumzivota.sk

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!