Ako sa dostať von z toxického vzťahu

„Prečo sa neustále točím v kruhu toxických vzťahov?“
Táto nešťastná otázka zaznieva z úst mnohých mladých mužov a žien, ktoré si ku mne prichádzajú po radu pre vzťah...

Ako sa dostať von z toxického vzťahu
Foto: © freepik.com

Pre niektorých nezdravý vzťah znamená partnera, ktorý je neprítomný a vzdialený. Pre iných je to zase partner, ktorý je agresívny, a ktorý ich zneužíva. Takýto vzťah u mnohých zároveň znamená aj rôzne závislosti od alkoholizmu až po workoholizmus. Ako spomína aj Robin Norwood vo svojej knihe Women Who Love Too Much (Ženy, ktoré milujú príliš), všetci títo mladí muži a ženy sú vlastne vo vzťahu s niekým, kto je nejakým spôsobom „emociálne nedostupný“.  

POTREBUJEM BYŤ MILOVANÝ

Rita nevedela pochopiť, prečo je pre ňu také ťažké sa rozísť s Andrem raz a navždy. Počula o ženách, ktoré boli obeťami zneužívania a nedokázala akceptovať skutočnosť, že teraz to bol aj jej príbeh. Veď sa len vždy chcela cítiť milovaná a akceptovaná, a táto potreba ju teraz doviedla na nebezpečné miesto. 

Pre mužov a ženy ako Rita je táto túžba známou bolesťou. Túžba po láske a prijatí je v každom z nás od momentu, keď sme prišli na svet. Pre tých, ktorí vyrastali v zdravých rodinách, bola táto potreba živená milými slovami rodičov, ich láskyplným dotykom, pokojnou prítomnosťou, vedomým a zámerným napĺňaním ich emocionálnych potrieb. 

Pre mnohých iných však tupá bolesť po láske a prijatí nebola nikdy naplnená. Pre týchto mladých mužov a ženy boli emocionálne nedostupní rodičia normou. Emocionálna nedostupnosť môže mať rôzne formy: odmerané a neprítomné mamy, trápiace sa vlastnými bremenami; agresívni otcovia, úplne zlomení dlhoročnými závislosťami. V skratke – rodičia tak veľmi pohltení hádkami a vzájomným bojom, že potreby ich detí zostávajú ignorované a ich hlboko zakorenené emocionálne túžby zostávajú nenaplnené. 

Partnerský vzťah sa pre mnohých týchto mladých mužov a ženy stane cestou ako uspokojiť nenaplnený emocionálny hlad, cestou ako „zrekonštruovať“ vzťahy z minulosti. Možnosťou zmeniť to, čo nemohli zmeniť ako deti. Šancou získať to, čo im nebolo nikdy ponúknuté v rámci ich rodiny. 

A tak sa začína kruh toxických vzťahov – naháňanie emocionálne nedostupného partnera v nádeji, že sa mi podarí získať to, čo mi chýbalo v detstve. V nádeji, že raz ma daný partner bude milovať. 

Smutnou realitou však zostáva, že tieto vzťahy, i keď bývajú niekedy vášnivé a vzrušujúce, sú zároveň veľmi chaotické a nestabilné. Nikdy nám neprinesú naplnenie srdca, po ktorom túžime, pretože to jednoducho nedokážu. Končia bolesťou, zlomením a naštrbenou dôverou. 

Pre odhodlaných však existuje nádej. Je možné oslobodiť sa z kruhu toxických vzťahov. 

PRÍSĽUB SLOBODY

  1. Musíš prijať Tvoje potreby. Jedným z účinných spôsobov ako naštartovať tento proces je písanie si denníka niekoľkokrát do týždňa. Snaž sa zaevidovať všetky svoje pocity – skutočnosti, ktoré Ťa zraňujú i tie, ktoré Ťa robia šťastným. Pýtaj sa, prečo zostávaš vo vzťahu, ktorý Ťa ubíja? Ako vnímaš samého seba a ktoré veci ovplyvňujú to, ako chápeš svoju hodnotu a sebadôveru? Daj si čas naozaj spoznať samého seba a pochopiť Tvoje emocionálne potreby. 

  2. Musíš tieto potreby priniesť Bohu. Možno budeš mať šancu napraviť vzťahy v Tvojej rodine, možno to pre Teba nie je reálna možnosť. Dobrou správou je, že uzdravenie a odpustenie sa môže udiať aj bez súhlasu tých, ktorí Ťa zranili. Pros Boha, aby Ti dal silu odpustiť. Pros Ho, aby Ťa naučil napĺňať Tvoje potreby po hodnote, láske a prijatí cez Jeho Slovo. Biblia je plná uistení o tom, akú hodnotu máme v Kristovi. Prijmi tie slová, zapamätaj si ich, nauč sa ich naspamäť a dovoľ im stať sa súčasťou Tvojho života. 

  3. Nájdi si priateľa, ktorý Ti pomôže zostať verný Tvojmu rozhodnutiu. Urob si zoznam dôvodov, prečo si sa rozhodol urobiť kroky smerom k zmene, a nájdi si pár bohabojných priateľov, členov rodiny alebo kňaza, ktorí Ti pomôžu na Tvojej ceste. Každému z nich daj kópiu Tvojho zoznamu, a keď budeš potrebovať malé pripomenutie a povzbudenie, stretni sa s nimi, a preberte spolu Tvoje zápasy aj úspechy.

  4. Odtrhni sa. Teraz prišiel čas, aby si urobil zmeny, pre ktoré si sa rozhodol. Ukonči vzťahy, ktoré Ti bránili prežívať to najlepšie, čo má Boh pripravené pre Tvoj život. Ak sa jedná o domáce násilie, alebo akékoľvek slovné, emocionálne alebo fyzické zneužívanie, nájdi si, prosím, profesionálneho poradcu, aby Ti pomohol prejsť týmto procesom v bezpečí a bez ďalšieho ublíženia. Obkoles sa priateľmi a rodinou, ktorí Ťa budú podporovať v tomto neľahkom období. 

  5. Pamätaj – tento proces nie je nikdy ľahký. Je vždy náročné upustiť od toho, čo je pre nás pohodlné a dôverne známe – i keď nám to ubližuje. Zmena sa môže zdať ako niečo veľmi desivé. A aj keď sa cítiš dostatočne motivovaný urobiť tie správne kroky, nečakaj, že to bude prechádzka ružovou záhradou. Tvoje emócie sa budú s Tebou zahrávať, budeš o sebe pochybovať a nebudeš si istý, či si sa rozhodol správne. Nezabudni sa v takýchto momentoch obrátiť so žiadosťou o pomoc na tých, ktorých si si vybral za partnerov na ceste.

Boh túži po tom, aby si sa oslobodil z kruhu toxických vzťahov. TÚŽI PO TOM, ABY NAPLNIL TÚŽBY TVOJHO SRDCA. Túži obnoviť Tvoju myseľ a otvoriť Tvoje srdce pre veľké veci, ktoré má pre Teba pripravené. KAŽDÝ JEDEN KROK, ktorý urobíš smerom von z nezdravého vzťahu, Ťa v slobode privádza bližšie k najlepšej verzii Tvojho života, ktorú pre Teba Boh plánoval od vekov.

 

Čo to vôbec je ''toxický vzťah'' a ako spoznáš či v takom vzťahu náhodou nie si, si môžeš prečítať tu:
15 znakov toxického vzťahu


Autor: Debra Fileta
Preklad: Františka Olejárová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!