Ako sa stať mužom, akého ťa chce Boh

Už si čítal knihu s názvom „Buď mužom! Ako sa stať mužom, akého ťa chce Boh“? Je od otca Larryho Richardsa. Nájdeš v nej stručné zhrnutie tridsiatich bodov, ktoré ti pomôžu stať sa mužom, akého ťa chce Boh.

Ako sa stať mužom, akého ťa chce Boh
Foto: © unsplash.com

1. Buď mužom, ktorý žije s vedomím, že tu nie je navždy.  Napíš si, čo chceš, aby o tebe povedal Boh a ostatní, keď zomrieš. Mali by to byť tvoje nové životné ambície. Priprav si plán, čo musíš urobiť, aby si dosiahol stanovené ciele. Buď praktický!

2. Buď mužom, ktorý pozná Boha. Ak Boha ešte nepoznáš, tak sa dnes rozhodni, že urobíš čokoľvek, aby si s ním začal budovať osobný vzťah. Nečakaj! Život je krátky a večnosť je navždy!

3. Buď mužom modlitby. Daj si záväzok, že od dnešného dňa stráviš najmenej päť minút v modlitbe.

4. Buď mužom, ktorý žije ako milovaný syn. Buď pokojný. Nechaj Boha, aby ťa objal ako svojho syna. Ježiš hovorí s tebou: „Ty si môj milovaný syn.” Keď stráviš čas v jeho objatí, odpovedz mu.  Venuj mu päť minút v modlitbe Otče náš. Modli sa  k nebeskému Otcovi z hĺbky svojho srdca. 

5. Buď mužom, ktorý číta Sväté písmo. Rozhodni sa, že budeš každý deň tráviť čas čítaním Svätého písma. Týmto spôsobom prehovorí k tebe Boh a  zjaví ti svoju vôľu. Ži v presvedčení! „Žiadne Sväté písmo, žiadne raňajky, žiadne Sväté písmo, žiadna posteľ!

6. Buď mužom, ktorý viac počúva a menej hovorí. Takto sa začína tvoj vzťah s Bohom. Nikdy neskonči modlitbu bez toho, aby si mal čas na ticho.

7. Buď mužom, ktorý robí pokánie. Dobre preskúmaj svoje svedomie. Ak si katolík, prijmi sviatosť zmierenia. Žiadne výhovorky!

8. Buď mužom, ktorý bojuje proti pokušeniam Božím slovom. Keď spoznáš svoje hlavné hriechy, vyhľadaj verše vo Svätom písme.  Zapamätaj si ich, aby si mohol poraziť pokušenia, ktoré nastanú.

9. Buď mužom, ktorý sa snaží rásť vo svojej mužnosti. Pred spánkom si urob spytovanie svedomia.  Zaviaž sa, že budeš prijímať sviatosť zmierenia minimálne raz za mesiac.

10. Buď mužom, ktorý sa každý deň odovzdáva Duchu Svätému. Daj si záväzok, že sa budeš denne modliť za odovzdanie sa Duchu Svätému.

11. Buď mužom, ktorý využíva dary Ducha Svätého. Zamysli sa nad siedmimi darmi Ducha Svätého. Požiadaj Boha, aby ti ich pomohol použiť v živote. Každý deň zúžitkuj jeden dar. 

12. Buď mužom, ktorý „zapaľuje plameň“ Ducha Svätého. Nájdi si priateľa, kňaza alebo  diakona.  Požiadaj ho o modlitbu, aby si  mohol otvoriť svoje srdce pre Ducha Svätého. 

13. Buď mužom, ktorý je silný. Prevezmi zodpovednosť za svoj život. Neobviňuj ostatných! Vďaka svojim činom a rozhodnutiam si sa dostal tam, kde si.  Teraz môžeš kráčať vpred s Božou milosťou. Prostredníctvom nej budeš robiť lepšie rozhodnutia. 

14. Buď mužom, ktorý si stráži čisté srdce. Vysporiadaj sa so svojou žiadostivosťou. Pozvi Krista do svojho zápasu. 

15. Buď mužom služby. Napíš slová na kúsok papiera a uvedom si, „že si tretí”.  Umiestni ho tak, aby si ho videl každý deň. A tak sa pokús žiť. 

16. Buď mužom štedrosti. Začni s desiatkami. Staraj sa o chudobných a o svoju farnosť.

17. Buď mužom, ktorý hovorí ľuďom, že ich má rád. Napíš list svojím rodinným príslušníkom, ako ich miluješ. Tak konaj celý svoj život.

18. Buď mužom, ktorý miluje svojich nepriateľov. Začni sa za nich modliť.  Popros, aby bola cez teba viditeľná Božia láska. 

19. Buď mužom, ktorý je múdry. Pozeraj sa na život Božími očami a nie očami sveta. Prečítaj si List Filipanom konkrétne druhú kapitolu. Týmto spôsobom sa snaž žiť.

20. Buď mužom poslušnosti. Každý deň sa pýtaj Boha, čo chce. Potom ho poslúchni a urob to!

21. Buď mužom, ktorý sa chce páčiť Bohu. Príliš veľa ľudí sa obáva toho, čo si o nich myslia ostatní. Nebuď medzi nimi!

22. Buď mužom, ktorý je duchovným vodcom. Staň sa duchovnou autoritou vo svojej rodine. Buď príkladom! Denne sa modli so svojou rodinou.

23. Buď mužom, ktorý potrebuje ďalších mužov. Nájdi si mužov, ktorí ťa budú povzbudzovať, aby ste spoločne rástli v Pánovi, a tak ste sa stali lepšími mužmi.

24. Buď mužom, ktorý pozýva Boha do svojej sexuality. Ak si ženatý, modli sa s manželkou pred intímnym spolužitím. 

25. Buď mužom, ktorý sa snaží byť svätým. Pros Boha, aby si mohol rásť vo svojej svätosti.

26. Buď mužom oddanosti. Počúvaj, kde ťa Boh volá konať skutky milosti. Buď konkrétny!

27. Buď mužom, ktorý sa modlí a miluje. Svet musí vedieť, že miluješ Otca. 

28. Buď mužom, ktorý sa stane ďalším Kristom. Tráv čas s Ježišom. Čítaj evanjeliá. Zapíš si mužské vlastnosti, ktoré vlastnil. Požiadaj ho, aby si ich mohol nadobudnúť. 

29. Buď mužom, ktorý žije pre Božiu víziu. Uplatňuj ju s vášňou. 

30. Buď mužom, ktorý postupne mení svet.  Vytvor si zoznam ľudí, ktorí poznajú alebo nepoznajú Ježiša. Modli sa za nich a povedz im o Ježišovi.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!