Anežka Karľa: Často si hľadáme partnera s takými silnými stránkami, ktoré my sami máme veľmi nízko

Stav flow pociťujeme, keď robíme niečo, čo nám dáva zmysel, v čom sme sami sebou, teší nás to, máme pocit, že pre toto sme boli stvorení. Je to niečo, čo prichádza, keď rozvíjame silné stránky svojej osobnosti. Hovorí talentová mentorka a koučka Anežka Karľa, rečníka nadchádzajúcej Ženskej katolíckej konferencie.

Anežka Karľa: Často si hľadáme partnera s takými silnými stránkami, ktoré my sami máme veľmi nízko
Foto: © Súkromný archív hosťa

Prečo je dobré poznať svoje silné a slabé stránky?

Keď fungujeme vo svojich silných stránkach, keď máme prácu, keď si vyberáme misiu, službu, kde môžeme byť čo najviac vo svojich silných stránkach, je to niečo, čo nás nabíja, čo nás poháňa, v čom cítime veľkú zmysluplnosť vlastného bytia a vďačnosť. Preto je dobré poznať, čo to je, aby sme si hľadali služby, prácu, zameranie, kde sa poväčšine času môžeme nachádzať v silných stránkach, lebo je to samonabíjacie. Na druhej strane, je dobré poznať slabé stránky, aby sme vedeli, čo je to, čo nás veľmi vyčerpáva, čo pred sebou tlačíme, prokrastinujeme, trvá nám to veľmi dlho, je to pre nás viac vyčerpávajúce ako pre iných ľudí. Ak máme prácu, kde sa musíme zameriavať na slabé stránky, oveľa skôr nás to vyčerpá, oveľa skôr v tom vyhoríme. 
 

Ako sa zmenia moje vzťahy, ak spoznám silné a slabé stránky môjho partnera?

Poviem jedno slovo: prijatie. Často manželia ťažko komunikujú o tom, čo je to, čo potrebujú, prečo sú takí, akí sú. Často si hľadáme partnera práve s takými silnými stránkami, ktoré my sami máme veľmi nízko, lebo to je to, čo na druhom človeku obdivujeme. Vo fáze zaľúbenosti je to veľmi efektívne, lebo máme pocit, že to ho musí stáť strašné úsilie, pretože u nás je to slabá stránka, ale po niekoľkých rokoch manželstva nás práve táto vlastnosť dráždi. Preto je dobrý spôsob tieto témy otvoriť, spoznať sa, porozprávať sa o tom. Nanovo si nastaviť procesy. Ja ako spoločenský talent som človek, ktorý vojde do miestnosti a hľadá nových ľudí, ktorých môže spoznať. Môj manžel zasa hľadá takých, čo už pozná. Predtým sme na seba tlačili – prečo nechceš spoznávať nových ľudí a stále chodíš len za tými, ktorých poznáš a on zase – prečo sa nerozprávaš s našimi kamarátmi, ale ideš za neznámymi? Toto sú výčitky, ktoré nás hlboko zraňujú, lebo zasahujú do našej integrity. Ale keď sme spoznali, že to vychádza z našich silných stránok, pochopili sme, že úplne stačí dať si v tom slobodu, pochopiť to a prijať.
 

Čiže poznanie svojich a partnerových silných stránok nám môže pomôcť pochopiť, prečo to ten druhý má práve tak, ako to má…

Presne. Viem napríklad o manželskom páre, v ktorom manželke veľmi pomohlo prijať manžela, keď zistila, že talent vizionárstvo má na úplne poslednom mieste. Dovtedy žila v predstave, že muž by mal byť v rodine ten, ktorý má víziu a vedie rodinu smerom k nej. Po teste pochopila, že z jej manžela nikdy vizionár nebude, no má iné silné stránky, ktoré do rodiny reálne prináša.
 

Pri práci s klientmi využívate test talentov Gallup. Ako by ste ho charakterizovali?

Gallup je metodika, ktorá bola vyvíjaná niekoľko desaťročí, je za tým veľa výskumov a je urobený veľmi kvalitne, obsahuje 177 otázok. Na konci človek dostane report 34 talentov zoradených v poradí od 1 do 34, tých 1 až 5 (prípadne 10) sú silné stránky, v ktorých je dobré sa objavovať čo najviac a posledných 30 až 34 sú tie, ktoré máme v menšej miere a môže viesť až k vyhoreniu, ak by sme sa museli dennodenne v nich dlhodobo pohybovať. 

Týchto 34 talentov má svoje mená a každý talent má popis, odporúčania, nejaké svetlé a tienisté stránky.


 

V čom je tento test iný ako ostatné testy, v ktorých sa tiež zisťujú osobnostné charakteristiky?

Pre mňa je Gallup veľmi efektívny v rámci individuálneho rastu aj v rámci tímového rastu. Tých 34 talentov je zoradených jedinečne. Ak by ste chceli stretnúť človeka, ktorý má rovnakých top 5 ako vy, tak pravdepodobnosť je 1:33 miliónom. Ostatné typológie sú tiež veľmi užitočné, ale mňa to väčšinou okliešťovalo v tom, že to malo napríklad 4 kategórie a v rámci nich ma to šupne do nejakého šuflíka. Neurčuje ma jeden talent, ale kombinácia talentov. Keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí majú prvý a druhý talent na rovnakom mieste, ale tri ďalšie majú iné, tak pravdepodobne tie prvé dva prežívajú úplne ináč. Moja odpoveď na túto otázku je, že vyzdvihuje jedinečnosť a individualitu človeka. Ale každý z týchto nástrojov, aj Gallup, je len jedným z prostriedkov sebapoznávania. Ak by sme prepojili viac takýchto typológií, určite to len dokreslí celý pohľad. 
 

Nepoznáme sami seba dostatočne aj bez testu?

Záleží. Mám rôznych klientov, ktorí sú viac reflektívni, menej reflektívni. Ale v podstate si myslím, že v mnohom aj áno. Minimálne sa stretávam s tým, že by mi klient povedal, že toto o sebe nevedel, toto ho veľmi prekvapilo, keď mu test vyjde. 

Ako inak ešte prichádzame k poznaniu svojich darov?

Je niekoľko otázok, ktorými vieme prísť na to, kde sa naše silné a slabé stránky nachádzajú. Napríklad, ak sa zamyslíme nad tým, čo sme chceli byť, keď sme boli malí. Prečo práve táto otázka? V detstve, v piatich, desiatich, dvanástich rokoch sú naše túžby úplne najčistejšie. Nie sú poznačené tým, že nám niekto hovorí, toto by si mal, nemal, toto ťa uživí, toto ťa neuživí, v tomto si dobrý, v tomto si zlý. Často keď sa vrátime k pôvodným túžbam, zistíme, čo je to, čo nás ťahá, v čom máme silu. Klienti často odpovedajú, napríklad – zdravotná sestra, hasič. Otázka je, čo je za tým, čo ťa na tom celom bavilo. Niekto môže povedať, že zdravotná sestra, lebo chcela pomáhať ľudom. Ale mala som klientku, ktorá povedala, že mne sa na tom veľmi páčilo, aké dizajnové oblečenie sestry nosili. A teraz je návrhárkou. 
 

Aká ďalšia otázka nám môže pomôcť v sebapoznaní?

Ďalšia otázka, ktorá nás vie nasmerovať, je, že sa v niektorých veciach rýchlo učím. Dostávam spätnú väzbu, že to ako ti mohlo toto tak rýchlo dôjsť alebo ako si sa mohol toto tak rýchlo naučiť, do tohto si tak rýchlo vhupol… To tiež hovorí o našich silných stránkach. Ďalší atribút môže byť ten, že nás to nabíja energiou. Niečo, čo keď robíme, tak na konci dňa sme plní energie. Objektívne sme unavení, lebo máme za sebou deň práce, ale sme vnútorne nabití. A vidím, že iných to až tak vnútorne nenabíja. U mňa je to komunikácia, stretávanie sa s ľuďmi, spoločenský talent, rozvoj ľudí. Keď mám tri mentoringy za deň, klienti sa ma pýtajú, či z toho nie som vyčerpaná. Áno, objektívne som, ako každý človek na konci dňa, ale mám pocit, že by som mohla ísť kydať hnoj, lebo ma to proste nabilo, veľmi ma to bavilo, lebo som sa objavovala vo svojich silných stránkach. A posledná otázka, kde vieme nájsť svoje silné stránky, je, pri čom zabúdame na čas. Ja to mám práve pri stretávaní sa s ľuďmi, že sa tak zakecám, že zabudnem na ďalšiu schôdzku. Takže keby som to mala zhrnúť, sú to otázky: čo sme chceli byť, keď sme boli malí, v čom sa rýchlo učíme, čo nás nabíja energiou a pri čom zabúdame na čas. 
 

Môže sa stať, že niekto jednoducho žiadne silné stránky nemá?

Nie. Každý z nás má silné stránky, ale niekedy máme pocit, že ich nemáme, lebo buď nám boli zaznávané, alebo sme boli nálepkovaní a bolo nám hovorené, nech takí nie sme, alebo my sami sme sa v tom nevedeli prijať. Všetky talenty sú očarujúce a krásne. Niektoré môžu byť zaťažujúce, ale to býva vtedy, keď ich nežijeme zdravo. To je súčasťou metodiky a spôsobu rozvoja talentov, učiť sa, ako talenty žiť zdravo. Keď má niekto talent rozvážnosť, tak často klienti hovoria, že – všetci mi hovoria, že som spomalený. Je to pre nich náročné, lebo si potrebujú veci niekoľkokrát premyslieť predtým, ako ich spravia, zvážiť, všetko potrebné si zistiť. Naozaj to môže pôsobiť spomalene, na druhej strane, keď je v tíme takýto človek, je to veľmi dôležité, lebo keď si problematiku premyslí, rozhodnutie býva takmer s istotou dobré. Zatiaľ čo aktivátor si vyskúša desať ciest a až tá jedenásta vyjde. Alebo, talent zodpovednosti je často spojený s tým, že človek nevie povedať nie a v práci ho zneužívajú práve preto, že sa naňho dá spoľahnúť. V rámci mentoringu učíme techniky, akým spôsobom komunikovať tieto veci, ako si nájsť hranice, aby talenty slúžili nielen ostatným, ale aj mne. 
 

Ako ďalej narábame s informáciou o tom, aké sú naše silné a slabé stránky?

Cesta sa začína spoznaním talentov. Následne sa odporúča mentoring, kde s klientom hovoríme o tom, ako mu talenty slúžia, kde sú preňho zaťažujúce, čo by potreboval, aby ich žil zdravšie. Učíme sa tam komunikovať okoliu, čo potrebujem na to, aby sa moje talenty mohli naplno prejaviť. Človek si zacieľuje, v čom chce nadobúdať zručnosti, aby sa z talentu stávala silná stránka, aby talent nezakopal, ale aby mohol rásť. Pri práci s tímami rozoberáme kontrastné talenty, ktoré si môžu vzájomne odporovať a zároveň si ľudia nie celkom rozumejú v tom, ako pristupujú k úlohám. Často dochádza k odsudzovaniu, keď máme človeka, ktorý je hĺbavý, potrebuje sa zamyslieť a potom máme človeka, ktorý je aktivátor, nerád sedí na poradách, ale chce ísť veci rovno robiť. Títo dvaja vzájomne môžu na seba narážať. Takže je dobré to otvoriť a ukázať im, kde sa môžu na svojich cestách  stretnúť, môžu si vysvetliť svoje postoje. 
 

Mohli by ste uviesť príklad?

Rada spomínam príklad, keď som bola v jednej marketingovej firme, tam mi ukázali, že toto je človek, ktorého prepúšťame, ale na túto tímovku ešte pôjde. Ja som s ním mala mentoring a on pomenoval, že neznáša brainstorming, pretože je to preňho strašne vyčerpávajúce, nevie rýchlo reagovať, pohotovo dať odpoveď. Pýtam sa ho, čo by potreboval. Povedal, že by chcel vedieť o tom, čo sa bude brainstormovať aspoň dva dni dopredu, aby sa na to pripravil. Komunikoval vedeniu túto požiadavku a o pár mesiacov bol z neho zamestnanec roka.
 

Ak sa teda máme zameriavať na silné stránky a na nich ďalej pracovať, čo robíme v oblasiach, kde sme spoznali svoje slabé stránky? Máme na nich pracovať alebo ich len prijať?

Namiesto toho, aby sme sa snažili mať slabé stránky ako silné, sa skôr snažíme vytvárať okolo seba podporný systém, ktorý nám pomáha, aby sme aj v slabých stránkach vedeli fungovať alebo vytvárať komparatívne partnerstvá. 

Čo to znamená?

To znamená, v rámci podporného systému, keď je pre mňa napríklad veľmi ťažké si pamätať dátumy narodenín ľudí alebo nejaké dôležité veci, vytvorím si kalendár, ktorý ma upozorní, alebo si vytvorím komplementárne partnerstvo s človekom, ktorý si tieto veci pamätá a pripomenie mi týždeň dopredu, aby som na to myslel. 
 

Čo ešte?

Ďalšia vec, ako s tým narábať, keď sa nevieme vyhnúť slabým stránkam, je manažovať slabé stránky do úrovne toho, aby nám nezabraňovali robiť to, čo nás baví. Pre mňa je veľmi náročné vytváranie excelovských tabuliek a vzorcov a práca s nimi, ale ku svojej práci ich potrebujem. Mám teraz rôzne možnosti. Môžem sa prihlásiť na dvojročný kurz, kde sa naučím všetky vzorce a budem sa snažiť byť v Exceli čo najlepšia, ale pravdepodobne by mi to dlho trvalo, bola by som hrozne vyčerpaná a preplakala by som to. Alebo sa naučím používať Excel do úrovne toho, aby mi to nezabraňovalo napríklad mať workshop tímovky, ktorý milujem a v ňom som už silná.
 

Viem si predstaviť, že spoznanie silných a slabých stránok pomôže mladým pri ich nasmerovaní pri výbere budúceho povolania. Ako môže pomôcť človeku, ktorý už sa pre životnú dráhu rozhodol?

Áno, aj pri výbere povolania, ale je to u mňa len asi 5% klientov. Väčšinou pracujem s klientmi, ktorí už životnú dráhu majú a hľadajú, ako v tom balansovať, čo je to, čo potrebujú v rámci svojich silných stránok a čo prinášajú do tímu. Ako zacieľovať prácu na to, v čom sú silní a zároveň hľadať oblasti, v ktorých sa chcú rozvíjať. Napríklad, mám v tíme silného komunikátora, vie sa postaviť a odprezentovať firmu. Efektívne je poslať ho na školenie, kde svoj talent zveľadí, naučí sa, ako zvládať krízovú komunikáciu, ako nekomunikovať manipulatívne, prípadne niečo o verbálnej a neverbálnej komunikácii,… Keď sa chcem v niečom vzdelávať, je dobré ísť cez silné stránky, lebo to je to, čo nám pôjde rýchlo a bude nás to baviť.
 

Ako môže poznanie svojich silných stránok pomôcť ženám, ktoré sa nachádzajú na životnej križovatke?

V rámci mentoringu robím talentové meno. Pomenovanie talentov je dôležité, keď sme na križovatke a rozhodujeme sa medzi rôznymi variantmi. Odpoviem si na otázku, na ktorej z týchto ciest viem využívať svoje silné stránky, na ktorej z týchto ciest budú prijaté, na ktorej budú ocenené. Keď si to prejdeme cez túto optiku, veľa vecí sa nám nasvieti. A zrazu to vidíme trochu ináč a možno nám to dá nejaké odpovede. Samozrejme, v kombinácii s tým, že do toho pozývame Ducha Svätého a používame ešte iné rozhodovacie alebo rozlišovacie taktiky.
 

Nakoľko môže byť táto metodika užitočná pre vzťah rodičov s deťmi? 

Galupp napísal knihu Strenght Based Parenting, ktorá je zameraná na to, ako rodič so svojimi talentmi vie pristupovať k výchove a ako pristupovať k dieťaťu, ktoré má ten-ktorý konkrétny talent. Pre mňa je v momentálnej situácii táto kniha z Gallupu najobľúbenejšia. Mojou silnou stránkou nie je konzistentnosť a tiež si neviem dať pozor na to, aby si dieťa napríklad nevykladalo nohy na stôl. Musela som si uvedomiť, že ho nevychovávam pre našu domácnosť, ale pre spoločnosť, kde je takéto správanie neprijateľné. Išla som na to dvoma spôsobmi. Prvý bol môj talent, a to je komunikatívnosť. Teda, môžem mu odkomunikovať, prečo by mal dať nohy zo stola dole. Neviem byť konzistentná v tom, že ho zakaždým upozorním, aby dal nohy pod stôl, ale môžem mu to odkomunikovať, porozprávam mu príbeh, na niečom sa zasmejeme. Plus si uvedomujem svoju slabú stránku a snažím sa vytvárať komparatívne partnerstvo s manželom, ktorý konzistentný je. Za dodržiavanie pravidiel v našej domácnosti sa zaručuje on. Preto je v rodičovstve dobré poznať svoje talenty a v čom máme medzery, aby sme vedeli, kde hľadať podporu partnera a kde je naša sila. 
 

Platí tu, že čo sa týka našich silných stránok, ponechávame im neobmedzený priestor?

Nie celkom, aj moja sila má svoje tienisté stránky. Moja komunikatívnosť, napríklad, sa stretáva s dieťaťom, ktoré je malé a nevie prijímať väčší objem slov. Teda nemôžem ho bombardovať slovami a vysvetľovať rôzne uhly pohľadu, ale sústredím sa na to, aby som myšlienku povedala stručne. Ďalším podporným systémom, keď sa ma Tadeáško niečo opýta a ja mám chuť mu to podrobne vysvetliť, je, že zastavím vodopád slov, ktorý sa v tej chvíli zrodil v mojej hlave a položím jednoduchú otázku - Čo si myslíš ty? A často ma svojou odpoveďou dostane. Druhou vecou je rozpoznať talenty u svojho dieťaťa. Náš štvorročný syn má talent rozvážnosť, potrebuje čas na to, aby veci odpozoroval, premyslel a potom sa zapojí. Úloha rodiča je nacítiť to a prijať a vytvoriť priestor, aby svoj talent mohol žiť. 
 

Vďaka veľkorysej podpore platformy useyourtalents.org, ktorá je partnerom Ženskej katolíckej konferencie, budú tie z vás, milé dámy, ktoré si kúpia vstupenku na konferenciu v dňoch 4.-8.5., zaradené do zlosovania o päť Gallup testov. Jeden test má hodnotu 77 eur! Máte záujem? Nech sa páči, VSTÚPTE do sveta, v ktorom si môžete dopriať jeden deň pre starostlivosť o svoju dušu i telo!


ANEŽKA KARĽA je absolventka práva, avšak prostredníctvom spoznania svojich talentov a silných stránok sa rozhodla zmeniť svoje smerovanie. Rozvíjala a učila deti z marginalizovaných skupín v rámci programu Teach for Slovakia. Vždy ju to ťahalo k rozvoju druhých, už ako študentka vzdelávala odsúdených a odsúdené vo väzniciach ako lektorka Street Law. Má skúsenosti aj zo štátnej správy v rámci Kancelárie prezidenta. Dáva jej zmysel rozvíjať to, kým sme a učiť sa byť lepšou verziou samých seba namiesto sústredenia sa na to, kým nie sme. Anežka má medzinárodnú certifikáciu kouča a aktuálne pôsobí aj ako konzultantka a talentová mentorka.

Autor: Janka Solárová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!