Chcete dobré manželstvo? Milujte sa!

Dnes sa pozrieme na druhý z desiatich krokov ako dosiahnuť dobré manželstvo na celý život: „Milujte sa!“

Chcete dobré manželstvo? Milujte sa!
Foto: © freepik.com

predchádzajúcom článku sme hovorili o prvom kroku k dobrému manželstvu. Znel: „Rozprávajte sa!“ 
 

Milujte sa

V dnešnej dobe sa pod slovom „milovať sa“ najčastejšie myslí telesná intimita, sexuálny život manželov. Tomuto významu sa budeme venovať tiež. Pretože je pre budovanie dobrého manželstva na celý život bezpochyby kľúčový.

Ak sa pozrieme do Svätého Písma, aj tam sa výzva „milujte sa“ opakovane objavuje: „Zo srdca sa navzájom vrúcne milujte!“ (1Pt 1,22). Jej obsahom je však vzájomná duchovná láska podľa Kristovho príkladu. Sám Ježiš zdôrazňuje takéto „milovanie sa“ pri Poslednej večeri: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13,34-35).

Ak to platí o všetkých kresťanoch, o Kristových učeníkoch, tak to bezpochyby v najvyššej miere platí pre kresťanských manželov: „Milujte sa! Milujte sa navzájom! Milujte jeden druhého! Podľa toho spoznajú, že ste manželia, ak sa budete milovať. Ak sa budete milovať vrúcne a zo srdca.“
 

Vaše manželské milovanie bude haprovať, ak budete zanedbávať lásku k sebe samému a vašu vzájomnú lásku.


Keď robili anketu medzi deťmi a pýtali sa ich, ako vedia, že nejakí ľudia sú manželia, tak sa tam veľmi často objavovali odpovede typu: „Že sú nejakí ľudia manželia, viem podľa toho, že kričia na rovnaké deti.“

Sme povolaní, aby ľudia o nás vedeli, že sme manželia nielen podľa toho, že kričíme na rovnaké deti, že máme rovnakú adresu a že vystupujeme z rovnakého auta, ale najmä a predovšetkým podľa toho, ako sa milujeme. Ako sa milujeme navzájom.

Písmo nám ponúka ešte tretí, nemenej dôležitý význam slov „milujte sa“. Už za čias Mojžiša Boh prikázal ľuďom: „Miluj svojho blížneho ako seba samého!“ (Lv 19,18). Miluj svojho blížneho tak, ako miluješ seba samého. Miluj blížneho, miluj seba samého. Miluj sa. Milujte sa.

V Katechizme katolíckej cirkvi je veta, ktorá ma fascinuje: „Láska k sebe samému je základným princípom morálnosti“ (KKC 2264). Priamo sa pritom odvoláva na Ježišove slová: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mk 12,31).

Ak hovoríme o budovaní dobrého manželstva, potrebujeme pochopiť, prijať a praktizovať všetky tri významy výzvy „milujte sa!“Po prvé, milovať sa, to znamená milovať seba samého. Po druhé, milovať sa, to jest milovať sa navzájom, milovať jeden druhého Kristovou láskou. A po tretie, milovať sa, to znamená intímne sa zbližovať, žiť dobrým manželským sexuálnym životom.

Tie prvé dve sa týkajú každého, to tretie sa týka len tých, čo žijú v manželstve. Tie prvé dve sú však predpokladom a prípravou na to tretie.

Ak sa teda ako zaľúbenci alebo snúbenci chcete dobre pripraviť na manželské milovanie, učte sa správne milovať samého seba a učte sa milovať jeden druhého Kristovou láskou. Platí to však aj pre manželov. Vaše manželské milovanie bude haprovať, ak budete zanedbávať lásku k sebe samému a vašu vzájomnú lásku.
 

Milujte sa = miluj sám seba

Skús si odpovedať otvorene a na rovinu: „Miluješ sa? Miluješ seba samého? Máš sa rád?“ Milovať seba samého je totiž nevyhnutná podmienka k tomu, aby si miloval svojho manželského partnera a aby si sa miloval so svojím manželským partnerom.

Je to jasne napísané aj u svätého Pavla: „Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje“ (Ef 5,28-29).
 

Najrozumnejšie „sebectvo“ je milovať svojho manželského partnera, prejavovať mu lásku, pracovať na tom, aby prežíval, že je milovaný.


Milovať seba neznamená byť sebec. Milovať sám seba znamená chcieť sám sebe dobre. Byť sebcom môže byť pohodlné, príjemné, ľahké, ale byť sebcom nám neprináša dobro. Špeciálne byť sebcom voči svojmu manželskému partnerovi. Naozaj môžete veriť slovám svätého Pavla, že „kto miluje svoju manželku, miluje seba samého“. Najrozumnejšie „sebectvo“ je milovať svojho manželského partnera, prejavovať mu lásku, pracovať na tom, aby prežíval, že je milovaný. Stonásobne sa nám to vráti.

Milý manžel, milá manželka! Potrebuješ sa milovať. Prekážkou, ktorá bráni vášmu manželstvu, aby bolo dobré, nie je „zanedbaný sex“, ale zanedbané milovanie. V prvom rade zanedbané milovanie seba samého. Nemôžeš milovať, ak sa nemiluješ. Veľmi jasne je to pomenované aj v knihe Sirachovho syna: „Kto nepraje sám sebe, ku komuže bude lepší? Nemá nijakej radosti... Niet horšieho od toho, kto sám sebe závidí“ (porov. Sir 14,5-6).
 

Milujte sa = miluj svojho manželského partnera

„Ľudia boli stvorení na milovanie, veci boli stvorené na používanie. Veľa zmätku a bolestí spôsobujeme tým, že veci milujeme a ľudí používame.“ Aplikácia tohto výroku na manželstvo je jednoduchá: „Nepoužívajte sa, ale milujte sa!“ Ak chceš mať dobré manželstvo, tak svojho manželského partnera nepoužívaj, ale miluj.

Pozerať sa na svojho manželského partnera ako na vec, ako na prostriedok k tomu, aby som dosiahol to, čo chcem – sex, peniaze, úspech, starostlivosť, pekné bývanie, mať deti a podobne – znamená, že ho nemilujem, ale používam. Zlé nie sú tie veci, ktoré chcem, ale to, že svojho manžela, manželku používam, aby som ich dosiahol. Namiesto toho, aby boli tieto veci pre mňa prostriedkom k tomu, aby som svojho manžela, manželku, miloval. Sex, peniaze, dom, dovolenka – to všetko sú veci, ktoré sa môžu stať prostriedkami k manželskej láske. Nesmú sa ale stať cieľmi.
 

Nepoužívajte sa, ale milujte sa!“


Veľmi konkrétnou a praktickou inšpiráciou ako sa milovať, je Hymnus na lásku: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne“ (1Kor 13,4-8).
 

Milujte sa = miluj sa so svojim manželským partnerom

Milujem svoju manželku. A veľmi rád sa s ňou milujem. Myslím, že to nie je tým, že mám rád sex, ale tým, že mám rád Martušku a jej blízkosť. Myslím, že sa na ňu (už) nepozerám žiadostivo, ale s láskou.

Práve pre tú blízkosť a pre tú lásku vám (manželom) odporúčam, aby ste sa v mene dobrého manželstva často milovali. Nie, nejde o nejakú kvantitu alebo súťaž. Ide o príležitosť zbližovať sa, posilňovať svoj vzťah a prehlbovať jednotu.

Katechizmus to hovorí veľmi jasne: „Sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž a žena navzájom odovzdávajú úkonmi, ktoré sú vlastné a vyhradené manželom, vôbec nie je iba čosi biologické, ale sa týka najvnútornejšieho jadra ľudskej osoby ako takej“ (KKC 2361). Ak sa ako manželia milujeme, nie je to vôbec iba čosi biologické, ale týka sa to nášho najhlbšieho vnútra. Ak sa nemilujeme (alebo len zriedka), nepotláčame iba biologickú stránku našej osobnosti, ale ochudobňujeme sa o hlboké vnútorné zblíženie.
 

„V manželstve sa telesná intimita manželov stáva znakom a zárukou duchovného spoločenstva“ (KKC 2360).


Katechizmus to vyjadruje takto: „Úkony, ktorými sa manželia intímne a čisto medzi sebou spájajú, vyjadrujú a napomáhajú vzájomné darovanie sa, ktorým sa navzájom radostne a vďačne obohacujú“ (KKC 2362).

„V manželstve sa telesná intimita manželov stáva znakom a zárukou duchovného spoločenstva“ (KKC 2360). Duchovné spoločenstvo medzi manželmi je nevyhnutným predpokladom dobrého manželstva na celý život. A keďže zárukou takéhoto duchovného spoločenstva je telesná intimita manželov, určite by ju v rámci túžby po dobrom manželstve nebolo dobré zanedbávať.

Milovanie sa prináša do vzťahu manželov blízkosť, dôveru, povzbudenie a radosť. Opäť nechám prehovoriť Katechizmus katolíckej cirkvi: „Sexualita je prameňom radosti a potešenia: „Sám Stvoriteľ ustanovil, aby manželia v tejto úlohe nachádzali rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, keď túto rozkoš hľadajú a tešia sa z nej. Prijímajú to, čo im Stvoriteľ určil““ (KKC 2362).

Prvá veta state o manželskej láske znie: „Sexualita je zameraná na manželskú lásku muža a ženy“ (KKC 2360). Sexualita tu nie je sama pre seba. Je zameraná na lásku. Na milovanie sa manželov.
 

„Sexualita je prameňom radosti a potešenia: „Sám Stvoriteľ ustanovil, aby manželia v tejto úlohe nachádzali rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, keď túto rozkoš hľadajú a tešia sa z nej. Prijímajú to, čo im Stvoriteľ určil““ (KKC 2362).


Diablovi neprekáža sex, ale nenávidí, keď sa manželia milujú. Diabol neznáša, keď sa milujete so svojím manželom, so svojou manželkou. A robí všetko preto, aby sa manželia nemilovali. O to viac robte vy všetko preto, aby ste sa milovali. Aby ste milovali seba samého. Aby ste milovali svojho manželského partnera. Aby ste sa milovali so svojim manželským partnerom.

Ak ste ešte slobodní, nepredbiehajte, ale dobre využite čas, aby ste sa naučili správne milovať seba samých, a aby ste sa naučili pravej Kristovej láske jeden k druhému.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!