Keď sa ani modliť nemôžeš (5 rád, ktoré pomôžu)

...

Zažil/a si niekedy situáciu, v ktorej si cítil/a, že sa nedokážeš ani modliť? Časté zdravotné ťažkosti, zničené vzťahy, smrť blízkeho, znechutenie, zastrašovanie a rôzne iné starosti môžu nepriaznivo pôsobiť na tvoju koncentráciu i chuť modliť sa. Tak čo robiť, ak si sa v podobných situáciách už neraz ocitol?

Keď sa ani modliť nemôžeš (5 rád, ktoré pomôžu)
Foto: © pixabay.com

1. Požiadaj o pomoc Boha.

„Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“ (Rim 8, 26).

2. Požiadaj svojho kamaráta/kamarátku, aby sa modlil/a s tebou.

„a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho“ (Ef 5,19).

3. Modli sa slovami Svätého Písma.

Áno, modliť sa dá aj s Bibliou v rukách. Avšak, modlitba má byť spontánna a prirodzená, preto nezabúdaj aj na vlastný rozhovor s Bohom. Keď si v tiesni, skús sa modliť takto:

- keď potrebuješ posilu vo viere: Hebr 11, 1-39
- keď potrebuješ posilu v nádeji: 2 Pt 1, 16-21
- keď potrebuješ posilu v láske: 1 Kor 13, 1-13
- keď si zhrešil/a: Ž 51
- keď strácaš odvahu: Ž 91
- keď ti niekto ubližuje: Ž 56
- keď sa ti zdá, že Boh je ďaleko: Ž 139
- keď si na cestách: Ž 121
- keď si na dne: Ž 88
- keď potrebuješ povzbudenie: Iz 43, 1-7
- keď ťa pokúša pýcha: Ž 131
- keď s niečím zápasíš: Ž 27
- keď chceš vychádzať s ľuďmi: Kol 3, 12-17
- keď hľadáš pravé hodnoty: Iz 55, 1-3
- keď si osamelý/á: Ž 23
- keď tebou druhí pohŕdajú: Rim 8, 28-39
- keď túžiš po pokoji: Mt 11, 28-30
- keď si zaneprázdnený/á: Ž 90
- keď si vďačný/á za Božiu pomoc: Ž 126

4. Počúvaj známe hymny a chválové piesne a spievaj si.

5. Opakuj si výroky z Písma, ktoré vieš naspamäť alebo si čítaj obľúbené pasáže z Písma.

„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“ (Hebr 4,12).

Inšpiráciu som čerpala z https://biblelovenotes.blogspot.com/2018/09/when-you-cant-even-pray.html

Kamila

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!