Kresťan a zdravý životný štýl. Ide to dokopy?

V poslednej dobe sa veľa hovorí o vyváženom a zdravom spôsobe života. Jedným z najčastejšie vyslovených prianí, ktoré si ľudia pri rôznych príležitostiach vyslovujú, je prianie životnej pohody a pevného zdravia. Ale aj napriek tomu si svoje zdravie nevážime a často sa prispôsobujeme modernej dobe. Nechávame sa ľahko vtrhnúť do moderného stravovania v podobe rýchleho a nezdravého občerstvenia alebo, keď začneme cvičiť chceme ihneď výsledky, často pracujeme pod stresom, lebo si myslíme, že nemáme iné možnosti, kde by sme sa možno mohli oveľa lepšie realizovať. To všetko pôsobí veľmi negatívne na naše telo, aj keď sa pokúšame chudnúť.

Kresťan a zdravý životný štýl. Ide to dokopy?
Foto: © pexels.com

Pavol veriacim do Ríma napísal vzácnu radu: ’’Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.’’ (Rim 12,1-2). Kresťan má žiť plným, vyváženým a radostným životom. Náš život má byť striedmy. Je to umenie vyvážiť prácu a odpočinok, službu a zábavu, miernosť v jedle a pití.

Strach je od Zlého...

Bojíme sa a pracujeme tam, kde nás to nenapĺňa vnútorným šťastím. Mnohí ľudia mi vravia: „Veronika, ja by som tiež tak chcela niečo tvoriť ako ty.“ Ľahko sa to povie, ale už ťažšie je tu zmenu naozaj aj urobiť. Ja za toto v prvom rade ďakujem môjmu manželovi, že ma plne podporuje v tom čo robím, lebo živiť sa ako trénerka a umelkyňa, to nie je vôbec jednoduché.  Úprimne, bez manželovej podpory by som to nezvládla. Ťažko je ľuďom vysvetliť, aký je môj skutočný život, keď ho nežijú namiesto mňa.

Je zvláštne, že Biblia nám aj v tejto dôležitej oblasti poskytuje mnoho veľmi cenných základných rád. Boh do nej nechal zaznamenať všetko, čo je pre nás dôležité. Otázka štýlu ľudského života, otázka zdravia podmieňuje naše šťastie, životnú pohodu a tiež úspešnosť v živote. Boh si želá, aby sme boli spokojní a šťastní, a preto nám dal návod, ako máme o zdravie tela a ducha správne dbať. 

Keď si prečítame správy v evanjeliách, zisťujeme, že Ježiš Kristus viac ako polovicu svojho času venoval uzdravovaniu ľudí (Mat 9,35.36; Sk 10,38). Boh najlepšie vie, že skutočnou príčinou všetkých chorôb je hriech, ktorý narušil ľudskú povahu i fyzické zdravie. Kristus odhalil, že pôvodcom všetkých zlých vecí je „diabol“, ktorého nazval „zlodejom“, pretože prišiel človeka „okradnúť, zabíjať a spôsobiť skazu“ (Ján 10,10). 

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, a možno ste to čítali aj mojom svedectve, že ak človek žije v hriechu, dejú sa rôzne zlé veci, pribúdajú choroby, zle udalosti, rozpadajú sa vzťahy...
Človek sa celkovo necíti dobre, a tak hľadá pomoc u lekárov, ak tam nenájde, hľadá ďalej, až je v bludnom kruhu..., ale zaujímavé je, že ho nenapadne spomenúť si v tej chvíli na Boha a prosiť ho aby sa nad ním zmiloval. Alebo, aby išiel za farárom a vyspovedal sa.

Keby sme len vedeli akú silu má úprimná modlitba, modlili by sme sa niekoľkokrát do dňa.

Boh na počiatku poskytol ľuďom všetky podmienky ku šťastiu. Hriech síce toto Božie želanie narušil, ale nezmaril. Z celej Biblie vysvitá, že Bohu ide stále o ľudské šťastie.

Hovorí sa športom k zdraviu, ale ak sa budeme silou mocou  hnať za úspechom, krásou, nejakou prehnanou predstavou len vonkajšieho výzoru tela, tak kráčame po veľmi tenkej hranici poškodenia svojho zdravia, s často trvalými následkami. Preto nikdy nezabúdajme, že šport je dôležitý a pohyb človek potrebuje. Boh dá človeku aj úspechy aj talenty, ale nezabudnime, že je to práve ON, ktorému treba ďakovať.

Počas mojej práce trénerky sa často stretávam so ženami po pôrode, ktoré sú nešťastné z toho ako vyzerajú, sú frustrované, nemajú motiváciu, a keď ju majú, tak ju často po veľmi krátkej dobe strácajú. Povedia len: „Lebo to po deťoch tak.“  Nezabúdajme, že deti sú Boží dar. Každá žena by mala byť v prvom rade vďačná za tento dar. Chápem, že už to telo nie je také, aké bolo predtým, už ten pohľad do zrkadla až tak neteší ako predtým, ale je to obeta, ktorú treba dať za to, že len žena môže priviesť na svet človiečika. Preto každú ženu obdivujem, ak takúto úlohu prijala.

Ak človek chce, všetko sa dá a dá sa aj vo svojom tele cítiť dobre. Nič nie je stratené a aj my potrebujeme vynaložiť určité úsilie, aby sme urobili zmenu. Netreba sa vzdávať, ale začať postupne a výsledky sa časom dostavia. Už ide len o to, aké sú naše priority. A to by mala byť v prvom rade rodina - pokoj a láska v rodine, spoločná modlitba a následne z toho sa odvíja aj naša vnútorná pohoda a šťastie. Tým pádom si vážime aj svoje telo, lebo vieme, že ho máme od Boha, a preto sa oňho aj staráme. Vyberáme si zdravšie potraviny, ktoré nám i našej rodine posilňujú zdravie. Doprajeme si aj pohyb a aj relax. Nepracujeme na úkor zdravia, nešportujeme na úkor zdravia, lebo vieme, že toto už nie je Božia vôľa, ale naša. Ak si tieto hodnoty uvedomujeme, až potom môžeme prejsť na konkrétne stravovanie a cvičenie.

Apoštol Pavol napísal: „Alebo neviete, že vaše telo je chrám Ducha Svätého, ktorý je vo vás…? Neviete, že preto už nepatríte sebe? Boli ste predsa kúpení za vysokú cenu. Nech teda vaše telo pôsobí Bohu česť!“ (1 Kor 6,19.20) Sme vykúpení, sme Božím vlastnictvom, naše telo je miestom, kde prebýva Duch Svätý, a preto z tohto dôvodu dbajme o zdravie svojho tela a ducha.

Položme si otázky…

Prečo chcem mať dokonalú postavu - lebo záleží mi na mojom tele a pocite, aký mám alebo sa chcem zapáčiť všetkým naokolo a byť len na ukazovanie? Robím to pre radosť alebo len kvôli uznaniu okolia? Cvičím a dávam svojmu telu výživu takú, akú potrebuje alebo idem až na úkor zdravia?

Úprimne, toto sú otázky, ktoré som si ja sama kládla ešte len nedávno a pochopila som, že celé tie roky som sa len hnala za nejakou predstavou “ideálnych” hodnôt v živote úspešného človeka. Po tzv. vytriezvení z toho celého som mala pocit veľkej prázdnoty v sebe. Niekto by bol povedal: „Je to športovkyňa, ona musí byť zdravá!“ No nebolo to tak.

Ľudia si myslia, že keď som trénerka, tak sa stravujem len zdravo. Otázka je, čo je to zdravé stravovanie, či zdravý životný štýl? Či je to len názov BIO alebo je to naozaj aj kvalitná potravina. Asi tak, ako aj úspech môže každý vnímať rôzne. Teraz už vnímam zdravý životný štýl tak, že si idem zacvičiť to, na čo mám práve náladu. Je to beh alebo silový tréning, alebo sa idem len tak prejsť niekde vonku. V stravovaní, držať sa pomeru 80:20, čo znamená 80% kvalitné potraviny, ktoré práve nášmu telo dodajú silu, posilnia imunitu a celkové zdravie a 20% je taká rezerva, kde si môžem dopriať, napríklad dám si zákusok, lebo som na oslave alebo niekde na dovolenke, prípadne len tak doma ku káve niečo sladké. To je taká stredná cesta, kde si vieme dlhodobo udržať aj zlepšiť svoje zdravie. Tak ako nás jedna zdravá potravina nespasí, tak nás ani jedna nezdravá potravina nezabije. Riaďme sa normálnym zdravým rozumom a zbytočne nešpekulujme nad tým, aké špeciálne potraviny musíme jesť alebo aké super cviky robiť.

Už akokoľvek to dopadne, dôležité je v prvom rade zdravie, preto cvičte tak, aby vás to napĺňalo energiou fyzickou a mentálnou a telu doprajte dostatočnú regeneráciu v spojení s kvalitnou výživou.

Keď spojíme vlastné úsilie a poslušnosť Božích pokynov s Božím požehnaním, určite sa dostavia výsledky (Ex 23,25).

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!