„Nehádžte perly pred svine“ alebo ako Pán Ježiš chráni našu sebaúctu

Jaj, na túto tému by sa dalo písať a rozoberať ju z rôznych uhlov pohľadu. Božie slovo také je: hlboké a široké, až za hranicu našej predstavivosti. A hlavne, je ŽIVÉ a do konkrétnej situácie zasvieti ako ranný lúč svetla. Ja som sa rozhodla písať z nie veľmi populárneho hľadiska. Radšej si držte klobúky, lebo toto bude jazda, z ktorej sa môže aj hlava nepríjemne zatočiť.

„Nehádžte perly pred svine“ alebo ako Pán Ježiš chráni našu sebaúctu
Foto: © pexels.com

„Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás.“ (Matúš 7, 6)

Čo nám touto vetou Pán chcel povedať? V prvom rade nás informuje o tom, že medzi nami žijú „psi“ a „svine“. Fúúúha!? Dosť tvrdá reč. Je ale úžasné, že nám Pán predkladá realitu tohto sveta bez prikrášľovania a servítok, takú, aká jednoducho je. Žijeme vo svete plnom násilia, zvrátenosti, klamstiev, a … (každý by doplnil niečo iné a mal by pravdu). A Pán Ježiš nám týmto hovorí možno toto: „Haló, človeče, zobuď sa! Buď bdelý a nezadriemkaj na ružovom obláčiku, že tebe „svine“ cestu neskrížia. Rozmýšľaj dospelo a ber na vedomie, že svet, v ktorom žiješ, je plný tmy. Maj sa na pozore! A dávam Ti príkaz, ako sa máš k sviniam zachovať, aby si nestratil sebaúctu. Aby si nestratil sám seba.“

Dobre, Pane, verím Ti. Takže nemám hádzať perly. Verím, že perly sú ovocím Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie (Gal 5, 22-23)

Ešte ten výraz „hádzať“  -  to nie je vôbec náhoda. Mne to príde ako synonymum kŕmenia. Takže, nesýťte svine perlami. Prečo? „ …aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás.“ Pane, akú hlbokú pravdu si nám v tak jednoduchej vete vyjavil! Ďakujem Ti za to. 

Budú vás udupávať neustálou kritikou; nič nebude dostatočne dobré; budú účelovo strašiť, aby potom mohli upokojovať a uisťovať svojou „podporou“; vyjadríte iný názor, tak vás vyhlásia za smiešneho, hlúpeho a nerozhľadeného; budú urážať a keď sa začnete brániť, vyhlásia vás za tých, čo nevedia zniesť kritiku; keď sa vám náhodou niečo nepodarí, budete obvinení, že to robíte naschvál; keď budete v pokoji a šťastní, niečo vždy vymyslia, len aby vás znepokojili; vaše pocity nebudú adekvátne, vaše názory nebudú dôležité; nebudú vám veriť; budú vás robiť závislými na ich manažovaní vášho života...

Skúsim časť z tejto prenesmiernej hĺbky uviesť podľa toho, ako to vnímam ja:

  1. Medzi nami žijú svine (aj psi). Také svine nie sú rarita. Dajú sa nájsť pomerne ľahko: v rodinách, priateľstvách, školách, zamestnaniach, politike a dokonca aj v Cirkvi. Ja mám uvažovať a správať sa dospelo - to je presný opak naivity. Mám byť bdelá, ostražitá, rozumná, opatrná a pýtať si múdrosť od Pána. „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.“ (Mt 10, 16)

  2. Hurá, som bohatá, mám perly! Ďakujem Ti, Pane, že si ma obdaril toľkými perlami! Moja ľudskosť, dobrá vôľa, empatia, ovocie Ducha svätého… Lalalala. 😊

  3. S perlami mám múdro zaobchádzať. Perly sú predsa nesmierne vzácne! Kŕmiť nimi svine a psov? Kto to kedy videl!? Nuž, ja to vídavam dosť často a ešte aj s požehnaním duchovných autorít. A ešte jeden postreh: svine perlami pohŕdajú. Ani ich len neochutnajú, hneď ich radšej pošliapu.

  4. O čo si koledujeme, keď tie perly predsa len budeme hádzať sviniam a psom? Výslužka vyzerá asi takto: neprijatie, zneváženie, pohŕdanie, ohováranie, manipulácie, psychické a dokonca aj fyzické násilie. V skratke: pošliapanie a roztrhanie našej dôstojnosti, tej, ktorú máme od nášho Stvoriteľa.

A už počujem kohosi namietať, že “veď každý z nás sa správa občas ako sviňa. Pravda. Tak o koho vlastne ide? O všetkých nás (hriešnikov)? NIE

Ide o ľudí, ktorí nemilujú sami seba, a teda nie sú schopní ani lásky k blížnemu. Nemajú sebaúctu ani zdravé sebavedomie, vytvorili si falošné ego (sebaprezentáciu) a nemajú kontrolu nad vlastným životom. Pocit vlastnej úbohosti ich podvedome desí, a tak sa musia prezentovať tak, aby zvyšovali svoj kredit na úkor iných. Ako? V princípe jednoducho: ponižovaním druhých seba vyvýši; degradovaním druhých seba povýši; obviňovaním druhých seba vyviní; ohováraním druhých seba dáva do dobrého svetla… je toľko rôznych spôsobov, koľko svíň živorí na svete.

Chudáci ľudia, čo to v sebe takto majú! Prv, než sa oddáme ľútostivej zhovievavosti, majme na pamäti, že Pán ich nenazval nečistým zvieraťom náhodou. Židia sa mali nečistého strániť a mali zakázané tieto zvieratá domestikovať (3 Moj 7-8)

Pán nám nedáva povolenie - kvôli pocitu našej ľútosti a kvôli postoju nikoho neodsudzovať - aby sme s týmito ľuďmi nadväzovali vzťahy. Lebo je to nebezpečné! Budú vás udupávať neustálou kritikou; nič nebude dostatočne dobré; budú účelovo strašiť, aby potom mohli upokojovať a uisťovať svojou „podporou“; vyjadríte iný názor, tak vás vyhlásia za smiešneho, hlúpeho a nerozhľadeného; budú urážať a keď sa začnete brániť, vyhlásia vás za tých, čo nevedia zniesť kritiku; keď sa vám náhodou niečo nepodarí, budete obvinení, že to robíte naschvál; keď budete v pokoji a šťastní, niečo vždy vymyslia, len aby vás znepokojili; vaše pocity nebudú adekvátne, vaše názory nebudú dôležité; nebudú vám veriť; budú vás robiť závislými na ich manažovaní vášho života... proste, spôsobom znevažovania sa medze nekladú. A tak si viete predstaviť, čo to narobí so sebaúctou.

sebaúcta, to vám je prenesmierne vzácna záležitosť. Predstavujem si ju ako krásnu záhradu, a ja som v nej dobrým záhradníkom. Denne sa o ňu starám: pravidelne zavlažujem, burinu vytrhávam, pozorne sledujem, čomu sa darí a čomu nie, ošetrujem ju a sadím dobré semienka. Tie keď vyrastú, budú rodiť dobré ovocie. Keď neviem niečo vyriešiť, zavolám si na pomoc Odborníka Nebeského aj odborníkov ľudských, ak treba. A Pán sa z mojej záhradky raduje, hladí ju pokojným vánkom, hreje na ňu svojimi lúčami a požehnáva všetko dobré v nej. Dáva mi rady svojím Slovom Života, aby všetko v záhradke žilo, prekvitalo a rodilo dobré ovocie. Aká radosť a hrdosť mať takú záhradu! Koľko pokoja a dobra je v nej! Aj vtáčiky, motýle, včielky a všelijaké iné Božie stvorenia sa v nej majú dobre. Rada vás pozvem na návštevu, v pokoji sa poprechádzame a zajeme si s dobrého ovocia. Bude nám hej!

Neverte hocikomu, že je odborníkom na záhrady. Ani keby sa preukázal diplomom z vysokej školy záhradníckej, ani keby prišiel z renomovanej záhradkárskej firmy, ani keby mal najmodernejšie záhradkárske náčinie a reči plné odborných záhradkárskych slov. Radšej si dajte načas a hľadajte pravdivé dôkazy o stave jeho/jej vlastnej záhradky. Možno budete prekvapení, čo za smetisko a hnojisko to v skutočnosti bude. Záhradku si oploťte a vybudujte pevnú bránu. Pustime dovnútra len to, čo záhradke prospeje! Buďte teda opatrní a verte Pánovmu Slovu.

...lebo sebaúcta, to vám je prenesmierne vzácna záležitosť. Pán Ježiš ju chráni, chráňme si ju aj my.


Autorka: Lucia Kudrocová 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!