Novéna odovzdanosti - modlitba pre slobodných aj vo vzťahu

Si single alebo čerstvo po rozchode, prípadne v partnerskom vzťahu či v manželstve, v ktorom to škrípe a už nevieš ako ďalej? Strácaš trpezlivosť, nádej i vieru? Poď s tým niečo konkrétne urobiť.

Sebaľútosť nám nepomôže a tak ako prvé - poď túto situáciu odovzdať v modlitbe Bohu. Lebo len vtedy, keď sa pred Ním vzdáš, On môže začať konať v tvojom živote NOVÉ VECI.

Novéna odovzdanosti - modlitba pre slobodných aj vo vzťahu
Foto: © Photo by Mink Mingle on Unsplash

Môžeš sa modliť spontánne svojimi vlastnými slovami a my ti k tomu dávame do pozornosti túto krátku 9 - dňovú novénu odovzdanosti.

Dobrá správa je že NEMUSÍŠ nikam CESTOVAŤ - novénu sa môžeš modliť spolu s nami kdekoľvek sa nachádzaš.
Novénu môžeš začať sám alebo začni tak ako my od 1.10. do 9.10.2019 :) 

Nezabudni:
"Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18, 20)​

Ak si sa rozhodol modliť túto modlitbu môžeš sa tiež pridať do jedného z týcho Facebook eventov
a tiež ju poslať svojim priateľom :) 


Nasledujúce slová, ktoré nám dáva Ježiš pre skúšky života každého z nás, čítaj tak, akoby ich Ježiš hovoril iba tebe.
Keď sa ti zdá, že Pán v loďke spí, pristúp k nemu v búrke plný dôvery a odovzdaj mu všetko, s vedomím, že On sám ti isto pomôže.


1. deň

Prenechaj svoje starosti mne.

Prečo sa neustále znepokojuješ a trápiš? Prenechaj svoje starosti mne a všetko sa upokojí. Uisťujem ťa: Každý prejav skutočnej, hlbokej a úplnej dôvery vyvolá účinok, o ktorý žiadaš, a tvoja ťažká situácia sa vyrieši.

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

2. deň

Spiace dieťa v náručí matky

Odovzdať sa mi neznamená najprv sa sužovať, búriť sa, zúfať si, a až potom sa obrátiť na mňa s modlitbou plnou nepokoja, aby som sa ponáhľal k tebe. Odovzdať sa mi znamená: pokojne zatvoriť oči svojej duše, aby som ťa ja sám preniesol vo svojom náruči na druhý breh ako dieťa, ktoré spí v náruči matky. To, čo pôsobí zmätok a veľmi ti ubližuje, je tvoje zbytočné špekulovanie a vymýšľanie, tvoje nápady a vôľa poradiť si sám za každú cenu s tým, čo ťa trápi. Čo všetko by som neurobil, keď sa duša vo svojich duchovných i hmotných potrebách obráti na mňa a s plnou dôverou mi povie: „Postaraj sa o to Ty!“

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

3. deň

Buď vôľa Tvoja

Keď sa trápite a snažíte sa získať mnoho milostí, dostanete ich málo. A naopak – keď je vaša modlitba tichým odovzdaním, dostanete ich veľmi veľa. V ťažkých chvíľach prosíte, aby som vám vaše utrpenie vzal, ale presne podľa vašich predstáv. Obraciate sa na mňa, ale chcete, aby som sa prispôsoboval ja vám. Ste ako chorí, ktorí prosia lekára o vyliečenie, ale sami mu ordinujú, ako ich má liečiť. Nerobte to, ale modlite sa, ako som vás naučil v modlitbe Otče náš: „Posväť sa meno Tvoje“, to znamená – buď zvelebený v tejto mojej núdzi a starosti. „Príď kráľovstvo Tvoje“, to znamená, nech sa všetko pričiní o slávu Tvojho kráľovstva v nás a vo svete. „Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi“, to znamená: Ty rozhoduj v tejto veci, urob to, čo Ty pokladáš za najlepšie pre náš pozemský i večný život. Ak mi úprimne povieš: „Buď vôľa Tvoja“ alebo „Postaraj sa o to Ty sám!“, vtedy prídem s celou svojou všemohúcnosťou a vyriešim aj tie najobtiažnejšie situácie!

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

4. deň

Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

Keď vidíš, že sa tvoje ťažkosti vzrastajú, miesto toho aby ich ubúdalo, netráp sa. Opäť zatvor oči srdca a povedz mi s veľkou dôverou: „Buď vôľa Tvoja, Pane. Postaraj sa o to Ty.“ A ja ti sľubujem, že sa o to postarám a vložím sa do tej záležitosti ako lekár s celou svojou božskou mocou! A ak bude potrebné, urobím zázrak. Aj keby si videl, že sa všetko ešte zhoršuje, nestrácaj ducha, ale zavri oči svojej duše a opäť povedz:

„Postaraj sa o to Ty!“ Uisťujem ťa: Ja sa o to postarám!

Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko! 

5. deň

Zavri oči svojho Ja

Starosti, zmätok, premýšľanie o dôsledkoch nejakej záležitosti sú v rozpore s dôverou v úplnú odovzdanosť!

Je to podobný zmätok, ako keď sa deti domáhajú, aby sa matka postarala o ich záležitosti, a pritom to chcú riadiť samé, a tým jej svojimi nápadmi a vrtochmi prekážajú v práci. Zatvorte oči svojho Ja a dovoľte mi pôsobiť. Pokojne zatvorte oči a svoj vnútorný zrak nasmerujte na mňa a myslite len na prítomnosť! Od myšlienok na budúcnosť sa odvráťte ako od pokušenia! Jednoducho si vo mne odpočiňte, oprite sa o mňa a verte v moju dobrotu, a ja vám prísahám pri svojej láske, že keď v takom postoji vyrieknete: „Postaraj sa o to Ty!“, ja to všetko zariadim, poteším vás, upokojím a povediem.

Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!

6. deň

Zásah mojej milosti

Keď ťa budem musieť viesť inou cestou, než tou, ktorou chceš ísť ty, ponesiem ťa vo svojom náruči, pretože neexistuje účinnejší liek, ako je zásah mojej milosti. Ale uvedom si jedno: Ja môžem prevziať všetko len vtedy, keď uprieš zrak duše iba na mňa, to znamená len vtedy, ak to chceš ty sám, a keď mi úplne dôveruješ.

Áno, keď sa mi úplne odovzdáš!

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

7. deň

Pravá dôvera

Keď chceš všetko zhodnotiť, všetko vypátrať, na všetko myslieť, nemôžeš spávať. Dôveruješ tak len ľudským silám, alebo ešte horšie – dôveruješ len ľudskému zásahu. To prekáža plánom, ktoré s tebou mám. O, ako túžim po tvojej skutočnej dôvere. Chcem ti preukázať dobrodenie. Ako veľmi ma zarmucuje, keď ťa vidím pobúreného a zúfalého. A práve o to usiluje satan: za každú cenu ťa chce znepokojiť, aby ťa pobúril a skryl ťa pred pôsobením mojej milosti a hodil ťa napospas ľudskému konaniu. Preto mi dôveruj! Opri sa o mňa! Zver sa mi so všetkým! Robím zázraky úmerne tvojej dôvere, s ktorou sa mi odovzdáš, nie úmerne tvojim starostiam. Keď sa nachádzaš v úplnej „biede“, vylievam na teba poklady svojich milostí. Ak máš svoje vlastné zásoby pomoci, hoci sú neveľké, a staráš sa, aby si ich získal, zostávaš v prirodzenom priestore a prenechávaš veciam prirodzený priebeh, ktorému často prekáža satan.

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“ 

8. deň

Ja, Tvoj Boh, sa postarám

Nijaký človek, ktorý uvažuje iba podľa ľudskej logiky, neurobil zázrak, ani nikto zo svätcov. Božským spôsobom koná len ten, kto Bohu dôveruje! Keď vidíš, že tvoje záležitosti sa komplikujú, vyslov so zavretými očami: „Ježišu, postaraj sa o to Ty!“ A úplne sa odvráť od svojho Ja, pretože tvoje rozumovanie ti to len komplikuje. Takto postupuj vo všetkých svojich ťažkostiach. Počínajte si tak všetci a uvidíte veľké, ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, ktoré navonok nebudú ničím senzačné, ale pre vás budú veľké, a okrem toho budú posilňovať vašu dôveru a lásku ku Mne. Ja, váš Boh, sa o to postarám! To vám prisahám pri svojej láske.

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

9. deň

Neboj sa, ja sa o všetko postarám

Vždy sa modli s takýmto postojom a s takouto odovzdanosťou a budeš mať veľký vnútorný pokoj. Budeš zbierať plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď ti darujem milosť obeti a lásky, ktorá so sebou nesie utrpenie. Zdá sa ti to nemožné? Opäť zavri oči a z hĺbky svojej duše volaj: „Ježišu, postaraj sa o všetko Ty!“ Neboj sa, ja sa naozaj o všetko postarám! Potom budeš moje meno oslavovať tým, že sa úplne ponížiš! Tvoje modlitby nemajú takú cenu, ako jediný skutok dôvernej odovzdanosti. Dobre si to zapamätaj – neexistuje účinnejší novéna ako táto:

„Ó, Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, vezmi všetko do svojich rúk, postaraj sa o všetko!“

 

Odovzdanosť je heroická, ale zároveň ju zvládnu malé deti. To, čo je pre malé deti úplne jednoduché, je pre nás často až heroické – keď sa máme vzdať svojich predstáv a želaní v našich životoch. Zjednoťme sa preto teraz s odovzdanosťou Panny Márie a spoločne s ňou sa modlime: „Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.“ Vzdajme sa všetkého, celkom sa odovzdajme!


Modlitba je s dovolením autora prevzdatá z webu modlitba.sk: https://modlitba.sk/?p=14579

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!