Očarenie má blízko k nevere

Dnes sa chcem prihovoriť k vám, milí manželia, snúbenci a všetci, ktorí ste už pevne rozhodnutí jeden pre druhého. Tento problém sa bude dotýkať špeciálne vás, ktorí ste svoje rozhodnutie už nejakým spôsobom spečatili (od vnútorného rozhodnutia až po manželský sľub). Chcem sa podeliť s niečím, čo som aj ja sama vďaka Božej milosti vybojovala a vnímam ako problém mnohých okolo seba. Pozlátko.

Očarenie má blízko k nevere

​S mojím manželom sme spolu takmer 10 rokov (v manželstve čoskoro 4 roky). Žiaden vzťah neprežíva fázu eufórie nepretržite. Sú okamihy, keď mám ja alebo partner ťažký deň, kedy sa pohádame, zraníme sa a aj vďaka tejto sínusoide môže náš vzťah rásť. Asi by sme sa od nudy prepadli, keby bolo všetko tak stereotypne euforické :). A práve v týchto ťažších okamihoch, keď lásku toho druhého bytostne neprežívame, do hry vstupuje diabol so svojím pozlátkom.
 

...čím ďalej začneš v sebe rozvíjať myšlienku o tom, aký je ten druhý lepší zrazu zisťuješ, že sa snažíš vyhľadávať prítomnosť tej úžasnej osoby, tráviť s ňou („Veď len úplne nezáväzne!“) čas, a vtedy, prv, než si to stihneš uvedomiť, vpadneš do pasce očarenia.


Predstav si, že doma (vo vzťahu) to stagnuje, žijete v stereotype, nakopia sa starosti, hádky, prejavy lásky ochladnú a nahradia ich výčitky, a vtedy sa objaví niekto tretí. V takej situácii stačí, že prejaví záujem, usmeje sa, vypočuje, pochopí, podporí... naše srdce zahorí a človek v podvedomej snahe prežívať opäť eufóriu z lásky, ktorej sa mu doma nedostáva, si toho tretieho zidealizuje. Zrazu má pocit, že ten muž je taký romantický, pozorný, vtipný, chápavý (nie ako ten „suchár“, ktorého mám doma), tá žena je taká pôvabná, nežná, príťažlivá, obdivuje ma (nie ako tá „harpya“, s ktorou žijem).

V prvej chvíli túto myšlienku možno potlačíš, možno aj druhú, tretiu, no čím ďalej ju začneš v sebe stále viac rozvíjať a zrazu zisťuješ, že sa snažíš vyhľadávať prítomnosť tej úžasnej osoby, tráviť s ňou („Veď len úplne nezáväzne!“) čas, a vtedy, prv, než si to stihneš uvedomiť, vpadneš do pasce očarenia. Vieš, že od myšlienok je len krok ku skutkom?
 

Čo myslíš, keď chce diabol chytiť niekoho do pasce, podhodí mu niečo odporné? Isteže nie! Dá ti pred oči niečo lákavé a ako bonus to zabalí do pozlátka.


Vráťme sa na začiatok. Predstav si chvíľu, kedy si sa rozhodol/a pre svojho/u milovaného/ú. Môžeš si predstaviť zásnuby, nejaký konkrétny deň alebo okamih manželského sľubu. Určite to bola chvíľa, keď si bol/a rozhodnutý/á byť s tvojím/ou manželom/kou v dobrom aj zlom. Môžem to ešte raz zopakovať? V DOBROM aj ZLOM. Áno, viem, zväčša si v takých krásnych okamihoch pamätáme len tú prvú časť. Ale ja chcem dnes poukázať práve na tú druhú.

Presne tak, rozhodol/a si sa byť s tým/tou mužom/ženou aj v tom zlom... aj vtedy, keď jeho/jej lásku cítiť nebudeš, aj vtedy, keď budeš mať pochybnosti, keď budeš prežívať hnev, nepochopenie, smútok, samotu či nezáujem, aj vtedy, keď do hry vstúpi niekto, kto je VIAC (príťažlivý, láskavý, romantický, pozorný, ...). „Ale keď ten druhý/tá druhá si ma viac váži, chápe...“ Čo myslíš, keď chce diabol chytiť niekoho do pasce, podhodí mu niečo odporné? Isteže nie! Dá ti pred oči niečo lákavé a ako bonus to zabalí do pozlátka (my, ľudia, máme tendenciu ísť za jagavými vecami :)).
 

​Keď diabol vidí Božie požehnanie, keď zbadá, že sa niekde plní Božia vôľa, zúri a skúsi všetko, len aby ju zničil. 


Áno, mám skúsenosť s pozlátkami – a nie s jedným. Nie je to však chybou môjho manžela či mojím zlým rozhodnutím. Je to o tom, že keď diabol vidí Božie požehnanie, keď zbadá, že sa niekde plní Božia vôľa, zúri a skúsi všetko, len aby ju zničil. A ako dokonale dokáže zaslepiť človeka!

Spomínam si, keď sa mi predostrelo prvé pozlátko, bola som taká zaslepená, že som nebola schopná toho človeka vidieť v reálnej podobe. Úplne som si ho zidealizovala. Jediné, čo ma držalo, boli slová, ktorými ma Pán uisťoval hneď v začiatkoch chodenia s mojím manželom. Iba vďaka nim som ostala verná mužovi, ktorého mi Pán vybral. A do dnešného dňa som sa stretla už s viacerými pozlátkami. No cítim, že vďaka vernosti (a nepochybne Božej milosti), s ktorou som tieto boje ustála, som stále pevnejšia a ľahšie dokážem proti týmto útokom bojovať či rozpoznať taktiku Zlého. Ba dokonca, keď mi po vyhratom boji padnú z očí klapky, krútim hlavou nad tým, koho som zvažovala zameniť za môjho milovaného.
 

Teda, ako vyhrať boj s pozlátkami?

1. Buďte k sebe úprimní a modlite sa spoločne. Od začiatku si spolu vybudujte stabilnú modlitbovú základňu, aby ste v čase útokov dokázali bojovať jeden ZA druhého, nie proti sebe.

2. Odpúšťajte a komunikujte aj o tom, čo vás zranilo. Tak sa nedostanete do stavu nejednoty, kedy je človek najviac ohrozený a náchylný padnúť do pasce.

3. Opakuj si slová potvrdenia od Pána, ktorými ťa uisťoval, že toto je ten najlepší/tá najlepšia pre teba. (Ak si uistenie ešte nedostal/a, pýtaj si ho od Pána – a buď neúnavný/á, klop, kým „neotvorí“. Bude to tvoja skala v čase skúšok a pochybností.)

4. Zriekaj sa pokušenia a pros Pána o silu a vernosť svojmu manželovi/manželke. Neustále, dookola, kým nebudeš vnímať silu a ovocie tejto modlitby. Pros taktiež, aby otvoril tvoje oči, aby si dokázal/a vidieť človek - pozlátko, takého, aký je.

5. Napíš si vlastnosti svojho manžela/ky, ktoré sa ti na nej/ňom páčili, keď ste spolu začínali (prípadne aj neskôr).

6. Manželské problémy rieš v prvom rade so svojím manželom/manželkou, nie s niekým iným.

7. Pred pozlátkom hovor veľa o DOBRÝCH vlastnostiach svojho manžela/manželky. Pomôže ti to udržať si odstup a dať jasne najavo, komu patrí tvoje srdce.

8. Nevyhľadávaj čas osamote s opačným pohlavím. Majte spoločných priateľov (najmä opačného pohlavia), aby ste sa s nimi stretávali aj so svojím manželom/manželkou. 

Drahí manželia, snúbenci! Neoberme sa o požehnanie, ktoré nám Boh dal a nedajme sa oklamať pozlátkami. Vyprosujem vám zažívať jednotu a radosť v láske, ktorá bude každý deň rásť a prehlbovať sa, ktorá bude ako víno, každým dňom zrelšia a chutnejšia. 


Pozn.: Rozdiel medzi znamením a uistením​ je bližšie vysvetlený v článku Bože je to ten pravý?

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!