Spočíva cudnosť v dlhej sukni či zahalených ramenách? A čo cudnosť srdca?

Krátka sukňa? Dlhé šaty? Cudnosť v obliekaní je veľmi diskutovanou témou. Mnoho kresťanov rieši otázku, ako je vhodné sa obliekať. Či krátka sukňa alebo nezahalené plecia pohoršia. A nemám na mysli len obliekanie do chrámu na svätú omšu.

Spočíva cudnosť v dlhej sukni či zahalených ramenách? A čo cudnosť srdca?
Foto: © pexels.com

Každý má na toto svoj názor. No má to niekoľko aspektov, a to:

  1. oblečením nepohoršiť okolie,

  2. oblečením zbytočne nevzrušovať mužov,

  3. oblečenie vyjadruje (aj) čistotu srdca.

1. Oblečením nepohoršiť okolie

Jedna vec je, aby sme našim výzorom nepohoršovali okolie. Aby som bola úplne konkrétna, môj názor na cudné obliekanie je, že žena by svojim oblečením nemala provokovať NIKOHO. Ale keďže nežijeme v stredoveku, sukňa po zem nie je znakom cudnosti. Tričko na ramienka a kraťasy sú tiež v poriadku. I keď sama chodím na svätú omšu slušne oblečená, lebo je to moje „rande“ s Ježišom, na ktoré sa teším celý týždeň. Ale neodsúdim ženu, čo má kratšiu sukňu o 5 centimetrov. Pohoršenie často vzniká v našom srdci, čo svedčí o nás. O to viac, ak je neopodstatnené.

2. Oblečením zbytočne nevzrušovať mužov

Druhá, často spomínaná vec je, že vyzývavým oblečením vzbudzujú ženy u mužov erotické predstavy, a tie ich navádzajú na nečisté myšlienky. Lenže pre nečistého je všetko nečisté. Mužov už ťažko vychováme, ale mali by sme sa venovať výchove chlapcov. Z chlapcov predsa vyrastajú muži, a teda IM máme vštepovať úctu k žene. Aby ju nevnímali ako sexuálny objekt, ale ako nádherné Božie stvorenie. Že majú ovládať svoje pudy, lebo Boh dal ľuďom rozum, ktorý majú používať. Ovládať svoje pudy, lebo to nedokážu len zvieratá. 

3. Oblečenie vyjadruje (aj) čistotu srdca

Tretí aspekt je čistota srdca. Možno mal byť prvý, lebo ja ho považujem za najdôležitejší. Ale je posledný, lebo to si človek zapamätá najviac. Žena s čistým srdcom nepotrebuje dráždiť a provokovať. Žena s čistým srdcom má cudné úmysly, oblieka sa na slávu Božiu, ale neznamená to, že chodí zahalená ako v Egypte. Nuž a poznám mnoho žien, ktoré mali dlhú sukňu, pôsobili cudne, ale boli čudné. Zvádzali mužov, nezastavili sa ani pred kňazom. Preto je podľa mňa, dôležité dívať sa na vnútro človeka, a nie len na jeho oblečenie. Ježiš jedával s mýtnikmi, prepúšťal prostitútky, ale karhal farizejov a zákonníkov pre tvrdosť ich srdca. Ak máme zatvrdnuté srdce, sme duchovne mŕtvi. Potrebujeme mať milujúce srdce ako ho mal Ježiš. Jeho láska k nám oslobodzuje aj dnes. Kto ju nosí v srdci, nepotrebuje poradcu na oblečenie. Jej srdce a Jeho láska ju budú usmerňovať a napovedať, čo je a čo už nie je v poriadku. 


Autor: Katarína Tomanová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!