Svedectvo: Jak Bůh uzdravil moji sexualitu

Chtěl bych se s vámi podělit o něco krásného, co se v mém životě odehrálo během posledních dvou měsíců. Má za tím prsty můj Nebeský Otec, a stále tomu ještě občas nemůžu uvěřit.

Svedectvo: Jak Bůh uzdravil moji sexualitu

Už od dětství jsem trpěl pocity méněcennosti vůči ženám. Přál jsem si hluboký, opravdový vztah, ale mluvit s dívkami pro mě bylo nesmírně obtížné. Setkával jsem se s odmítnutím, i s výsměchem, jako většina chlapců. 

V pubertě mi kamarád poprvé ukázal pornografii, a můj vztah k ženám se ještě zhoršil. Jak jsem dospíval, fyzicky jsem po děvčatech hodně toužil. Většina kluků kolem mě na tom byla podobně. Řešili jsme jen, jak se dostat holkám pod sukni, v tom jsme viděli naši hodnotu. Roky ubíhaly a já prožil několik (nejen pro mě) zraňujících zkušeností. Chodil jsem sice do kostela, ale na sex po svatbě jsem nevěřil – myslel jsem si, že to má Pán Bůh špatně vymyšlené. Jedním z cílů každého mého vztahu byl i sex.

Během osmnáctého roku života pak přišlo moje obrácení – začalo částečně i hryzáním svědomí po jednom bolestivém a z mé strany sobeckém rozchodu, vědomím vlastní hříšnosti a setkáním se s Božím milosrdenstvím a odpuštěním. Přijal jsem to, co mi Bůh i církev od začátku tvrdili, že sex patří do manželství, kdy se partneři navzájem cele a trvale odevzdávají jeden druhému, a jeden druhého příjímají, a přijímají i děti, které z jejich spojení mohou přijít na svět. Poznal jsem, že masturbace je špatná, že pokřivuje můj vztah k ženám, můj pohled na ně, moje chování, charakter, narušuje můj vztah s Bohem, bere mi čas a svobodu.

A začal boj. Zná to asi každý muž – nedívat se po děvčatech nečistě, nesnažit se flirtovat s každým okolo, ubránit se představám, které přicházejí, obzvlášť, když o nás něžné pohlaví projeví upřímný zájem. Jak ovládnout své tělo, obzvlášť ráno, nebo uprostřed noci? Nebo sám v domě, uprostřed extrémně nudné práce do školy? Virtuální svět je na dosah ruky. Na toto téma bylo napsáno mnoho rad, knih. Všechny jsem hledal a zkoušel uplatnit.

Snažil jsem se pravidelně se modlit (i když ne s velkým úspěchem). Modlil jsem se i v pokušení, ale stejně jsem padal. Zablokoval jsem si počítač proti prohlížení erotického obsahu. Učil jsem se přijímat sám sebe (byl to tak pomalý proces!). Přijímat to, jak vypadám, to, jaký jsem, své hříchy i nedostatky.

Snažil jsem se pravidelně se modlit (i když ne s velkým úspěchem). Modlil jsem se i v pokušení, ale stejně jsem padal. Zablokoval jsem si počítač proti prohlížení erotického obsahu. Učil jsem se přijímat sám sebe (byl to tak pomalý proces!). Přijímat to, jak vypadám, to, jaký jsem, své hříchy i nedostatky. Nehroutit se z každého neúspěchu. Někdy jsem měl pocit, obzvlášť třeba po dnech nebo týdnech strávených v ústraní kláštera, chaty, nebo prostě mimo domov, že moje závislost mizí. Vždycky se ale vrátila. Už jsem nevěřil, že někdy budu úplně svobodný, nedovedl jsem si ani představit, jak by to vypadalo.

Můj život potom opsal několik vln nahoru a dolů, od nadšení pro Boha, až po slepé odbočování z jeho cesty, ale On mě nikdy neopustil, a neustále mi dokazoval, jak moc mě miluje. Po dvou dlouhých, neúspěšných vztazích, ve kterých moje zraněná sexualita měla taky svoje slovo i přes různá předsevzetí, jsem se octnul sám. Pod vlivem bývalé partnerky jsem se přihlásil na seminář obnovy v Duchu svatém. A už se dostávám k událostem posledních dvou měsíců, během kterých Bůh mou sexualitu uzdravil. Když říkám uzdravil, tak opravdu uzdravil! Tak, jak jsem si dlouhá léta ani nedokázal představit. Stále mám svobodu hřešit, a bez Ježíše usychám jako ratolest ustřihlá od kmene - Jan 15,5. Vím ale, že všechno je jiné.

Jak se to přihodilo?

Cílem kurzu, který jsem zmínil, bylo prohloubení křesťanského života a otevření se Duchu svatému, přijetí Jeho darů. Doporučením pro všechny účastníky bylo denně trávit 20 minut modlitbou s Božím slovem. V průběhu nás čekala modlitba za uzdravení. Spolu s přímluvci jsme prosili za uzdravení mojí sexuality, mého vztahu k bývalým partnerkám, k ženám, k matce, atd. Opravdu jsem toužil nechat se Ježíšem osvobodit od své závislosti. Během přímluvné modlitby jsem dostal slovo: "Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost." Gal 5,16.

Vnímal jsem obrovský Boží dotek – a slovo byla přesně odpověď na můj strach ze života v Duchu svatém – že se budu odlišovat, i od ostatních křesťanů, že si na něco hraju, že je to nereálné! Bůh mi tím potvrdil, že jsem na správné cestě a když budu žít z Jeho Ducha, a ne ze své síly, nepodlehnu tak snadno své přirozenosti.

Vyznal jsem všechno ze svého celého života, co jsem stále považoval za svoje hříchy, obzvlášť z oblasti sexuality, (ale nejen!), tak upřímně, jak jsem jen mohl. Spolu s knězem jsme se za všechno modlili, i on se za mě modlil. Po pár týdnech jsem zpozoroval, že moje hříchy z oblasti sexuality jsou pryč. Že když přijde pokušení, tak s krátkou modlitbou dokážu s pomocí Ducha svatého snadno odmítnout. Zíral jsem.

O týden později byla na řadě generální zpověď. Vyznal jsem všechno ze svého celého života, co jsem stále považoval za svoje hříchy, obzvlášť z oblasti sexuality, (ale nejen!), tak upřímně, jak jsem jen mohl. Spolu s knězem jsme se za všechno modlili, i on se za mě modlil.

Po pár týdnech jsem zpozoroval, že moje hříchy z oblasti sexuality jsou pryč. Že když přijde pokušení, tak s krátkou modlitbou dokážu s pomocí Ducha svatého snadno odmítnout. Zíral jsem.

Stále jsem denně potkával spousty žen a dívek. Zpozoroval jsem ale, že se k nim chovám s mnohem větší úctou. Uvědomil jsem si, že během modlitby za uzdravení Bůh můj vztah k ženám skutečně uzdravil i takto! Tak jsem se toho chopil – "Dobrého se držte" 1Tes 5,21 - zjistil jsem, že když se ve svém jednání vůči všem ženám zabývám tím, jak být galantní, šlechetný, jak projevit úctu a lásku, přiměřeně svému času a možnostem, můj pohled na ně se mění. Najednou už nevidím jen jejich tělo, moje srdce zůstává čisté, nic se v něm neuchovává. Zmizel taky strach z budoucnosti – s kým budu žít, jakou partnerku si najdu. Je to úplně nová, krásná svoboda.

Nebudeš nikdy dokonalý, stále budeš padat, ale Otec tě miluje stále stejně – nezávisle na tom, jak se ti daří žít tvůj život - a touží tě uzdravovat a osvobozovat.

Takže ti radím:

1) Měj úctu k ženám - snaž se chovat k ženám opravdu galantně, s láskou. Osvoj si všechny možné úkony úcty k ženě, od drobných, po velké. Konej je bez přemýšlení, ke všem ženám, starým, mladým, známým, cizím. Ve městě, doma, ve spolču. Co to je opravdová úcta k ženě se dá určitě vygooglit. Satan pukne vzteky, když přestaneš na ženy nahlížet jako na objekt.

2) Modli se k Duchu svatému, aby ti dal sílu překonávat pokušení. "Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnetet tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost." Gal 5,16 - z moci Božího Ducha můžeš žít jedině, když se mu budeš otevírat denně v modlitbě, četbě božího slova, v uctívání Boha během chval a mše svaté, příjímání Těla Kristova, osobní modlitby nebo adorace Krista v Nejsvětější svátosti.

Rád bych ještě u tohoto bodu zdůraznil chválu. Protože chválit Boha, to je to nejlepší v každé situaci. Radím ti, rozhoduj se vyvyšovat ho nad každým svým pádem, prohrou, ale chval ho i za vítězství. Přistupuj k němu, ve společenství, i v soukromí, a nech se Jím proměňovat, On je skutečný a všemohoucí, a hlavně – tvůj milující Otec.

3) Popros svoje bratry a sestry nebo kněze, aby se nad tebou modlili za uzdravení tvojí sexuality, tvého srdce, všech životních zranění v této oblasti.Běž ke svátosti smíření a všechno, úplně všechno vyznej. Tyto dva body se dají spojit dohromady.

4) Udělej maximum pro to, aby ses nedostával k erotickým obrázkům, textu a podobně. Odřízni se od zdroje. Je dobré si i nainstalovat program, který zablokuje jakékoli takovéto věci, abys na ně ani náhodně nenarážel.

Nebudeš nikdy dokonalý, stále budeš padat, ale Otec tě miluje stále stejně – nezávisle na tom, jak se ti daří žít tvůj život - a touží tě uzdravovat a osvobozovat. To bude trvat celý život, i déle. Je to zároveň i proces. Moje zkušenost je, že Bůh na nás nekašle, a když Ho prosím o pomoc a toužím žít z Jeho moci, a ne jen vlastní silou, pomáhá mi, abych se dokázal rozhodovat lépe a odolávat pokušení.

Jan (22)

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!