Svedectvo manželov: Požehnanie, ktoré prichádza cez službu

Ocitli sme sa v situácii, kedy sme už len riešili problémy a bojovali o každodenný chlieb. Prijímali sme okolnosti tak, ako prichádzali a snažili sme sa prežiť. Potom prišlo slovo: "Starajte sa o Božie veci a ja sa postarám o vaše." 

Svedectvo manželov: Požehnanie, ktoré prichádza cez službu
Foto: © freepik.com

Do manželstva sme vstupovali veľmi mladí. Mali sme jeden druhého, veľké sny a vízie a hlavne odvahu. Chceli sme spolupracovať na Božom pláne, ktorý je daný v knihe Genezis 1, 28: „Ploďte sa a množte a naplňte zem.“

​V krátkom čase za sebou sa nám narodili 4 zdravé deti: Natália, Daniel, Zuzana a Richard. Radosti sa striedali so starosťami a postupne sa vytrácalo to spoločné nadšenie. Ocitli sme sa v situácii, kedy sme už len riešili problémy a bojovali o každodenný chlieb. Prijímali sme okolnosti tak, ako prichádzali a snažili sme sa prežiť.

Mali sme jeden druhého a vieru, ktorú sme dostali od našich rodičov. Obaja sme boli vychovávaní v kresťanských rodinách a to, čo sme dostali od našich rodičov, sme sa snažili preniesť aj do nášho manželstva. A začala séria nedorozumení. Obaja sme mali dobrý úmysel, ale snažili sme sa presadiť si svoj postoj s odôvodnením, že: “...u nás to bolo takto,” a nepripúšťali sme žiadnu debatu. Postupne prišlo sklamanie, nepochopenie a odcudzenie sa jeden druhému v našom manželstve. A aj na výchovu detí sme mali rozličný pohľad. Ja som bol zástancom autoritatívnej výchovy, manželka zasa citovej výchovy. Ani jedno, ani druhé nebolo dostačujúce.
 

Ocitli sme sa v situácii, kedy sme už len riešili problémy a bojovali o každodenný chlieb (doslova).


Keď sme sa v roku 2003 stretli so smrťou, náhle zomreli naši otcovia, poddali sme sa smútku a začali sme pochybovať o zmysle života. V tom čase nás dobrý priateľ neustále povzbudzoval a rozprával nám o živom Ježišovi. My sme si ho s úctou vypočuli, ale nedokázali sme urobiť rozhodnutie zmeniť svoj život. Hovorili sme si, že hoc máme problémy, tak to nejako zvládneme. Ale nevládali sme. Naša múdrosť a snaha boli obmedzené.

V roku 2006, keď sme boli pozvaní na stretnutie Ježiš uzdravuje, zažili a zakúsili sme Ježišov dotyk a bez váhania sme Mu odovzdali naše životy. Naplnila ma radosť a obrovskú túžba po novom živote. Spolu s manželkou sme to prežívali rovnako.

Keďže v hĺbke srdca sme stále mali slová z knihy Genezis, hovorili sme Bohu: „Bože, keby sme rodili hoc aj každý rok po celý náš produktívny život, nie sme schopní naplniť túto zem.“ A Ježiš nám odpovedal.
 

Odpovede na otázky manželstva a rodiny sú v Božom slove. Boh má jasnú a konkrétnu odpoveď a riešenie na každý problém. 


Musím povedať, že odpovede na otázky manželstva a rodiny sú v Božom slove. Boh má jasnú a konkrétnu odpoveď a riešenie na každý problém. A tak sme sa rozhodli postaviť našu rodinu do svetla Božieho slova.

Vstúpili sme do spoločenstva. Pán nás povolal ako nádenníkov, aby sme pracovali v Jeho vinici v Prešove. Opustili sme svoje istoty a vykročili sme za Ježišom naplno. A svoju plodnosť, ktorú do nás vložil, používame tak, ako to od nás chce On na základe Jeho slova: "Starajte sa o Božie veci a ja sa postarám o vaše.Otvorili sme svoj dom, svoje srdcia, svoj čas a svoje peňaženky pre ľudí... Rozhodli sme sa byť Ježišovými spolupracovníkmi a starať sa o to, aby Božie kráľovstvo rástlo a prijali sme to, že Ježiš sa o nás postará.

Vďaka Ježišovi zmena nastala vo všetkých oblastiach nášho života, vo vzťahoch, komunikácii, riešení problémov, fungovaní rodiny.

Ja som sa ako živiteľ rodiny prestal báť o zabezpečenie svojej rodiny, to jarmo zo mňa spadlo. Mám prácu, v ktorej si môžem určovať čas a aktivity tak, aby som mohol pracovať na poli evanjelizácie. Ježiš sa stará o naše každodenné potreby. Doteraz sa nikdy nestalo, aby sme kvôli evanjelizácii nemali čo jesť, alebo kde bývať. A vidím, ako Božie kráľovstvo každý deň rastie.
 

Vďaka Ježišovi zmena nastala vo všetkých oblastiach nášho života, vo vzťahoch, komunikácii, riešení problémov, fungovaní rodiny.


Zdrojom zmeny v našej rodine sa stala každodenná osobná modlitba s Bibliou a pravidelná spoločná modlitba v rodine. A inšpiráciou a povzbudením nám boli iné manželské páry, ktoré si podobnou skúsenosťou prešli pred nami.

Pochopili sme, že manželstvo a rodina nie sú cieľom života, ale cestou, ktorou sme povolaní napĺňať Boží plán s nami.

Iste, aj teraz sa stretávame s každodennými problémami. No tie nás už nerozdeľujú, ale spolu dokážeme nad nimi víťaziť. A úplne najkrajšie na tom je to, že nielen ja a moja manželka, ale aj všetky naše deti prijali tento spôsob života v službe jeden druhému a navzájom sme si potešením.
 

Pochopili sme, že manželstvo a rodina nie sú cieľom života, ale cestou, ktorou sme povolaní napĺňať Boží plán s nami. V službe vidíme ďalší rozmer našej plodnosti. 


V službe vidíme ďalší rozmer našej plodnosti. Náš dom sa stal domom modlitby. Organizujeme u nás pravidelné stretnutia, kde stále prichádzajú noví ľudia hladní po Bohu. Plodnosť sa preniesla aj na manželské páry, ktoré sprevádzame v spoločenstve.

Ježiš je mocný. Čo mohol urobiť v našej rodine, môže urobiť aj Vám!


Autor: ​Jozef Lukáč

 

Ak máte túžbu podporiť túto našu službu Bezhraničnej lásky vo vzťahoch pre mladých a manželov môžete tak urobiť kliknutím sem.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!