Žena nie je mužovou barličkou!

Žena je darom od Hospodina. Dobrá žena. Sú aj zlé ženy. Ale aj také sa môžu stať darom od Hospodina, keď prídu a darujú svoje srdce Hospodinovi a nie mužovi. Hospodin naše srdcia premieňa a dáva nám dobré dary.

Žena nie je mužovou barličkou!
Foto: © unsplash.com

Veď je napísané, že žena má byť pomocníčkou svojmu mužov, tak prečo s tým nesúhlasím? Lebo sa to v praxi deje úplne naopak, kedy sa zo ženy stáva generál a z muža poslušný bojazlivý chlapček. Dnes chcem o tom napísať viac a chcem písať o manželstvách, v ktorých sa mladí sobášili pred Bohom a aj tak neprevzali do svojho manželstva Božie princípy. 

Je napísané, že každý dostal nejaké talenty. Niekto 10, niekto 5 a niekto len 1. A ja tento princíp vidím v manželstvách. Áno, na veľa vecí má v domácnosti talent hlavne žena. Ale keď sa muž skrýva a skrýva aj ten jeden svoj talent, tak Boh je rozčúlený! Naozaj, prečítajte si o tom v biblii.

Poznám nekresťanské manželstvá, kde má muž talent na varenie. A keďže žil v slobodnej rodine, kde ho neučili, hovorili mu: “fuj, toto nerob, neber mamke hrniec, to je len dievčenská hračka,” tak doteraz veľmi rád a dobre varí! Poznám aj veľa kresťanských chlapcov, ktorí síce vyrástli, ale neprevzali zodpovednosť za absolútne nič! Lebo on vie len káľať drevo, ale žije v paneláku a tu je všetko ženina robota! A viete, že to tak nie je vždy? Že žena teda vôbec nemusí mať talent na varenie a varenie je pre ňu utrpením? Že naozaj môže mať talent v iných veciach a že v manželstve by mala byť slobodná a rozvíjať tie talenty, ktoré do nej Boh vložil? A muž to často nevidí a nechce vidieť? Toto ma teda veľmi hnevá, hlavne odkedy mám dcéru.

Žena je krehká, jemná a citlivá, ale aj šikovná a prispôsobivá. Žena, keď nemá na výber, prevezme a riadi všetko, je skvelá manažérka, ale sa aj veľmi rýchlo unaví a vyhorí. Poznám veľa žien, ktoré to jednoducho nezvládli a zhoreli do tla. Už to nie sú moje priateľky, ale len vyhoreté sviečky obalené veľkým telom. Žena na seba naloží všetko. Úlohou muža je, aby ju viedol. Najprv to bola úloha otca. Ale....ale ale ale... keď sa žena doma nenaučila sebaláske a sebahodnote, určeniu si priorít a významu vlastnej dôstojnosti a zákonu zachovania energie a času, je úlohou manžela, aby ju to naučil. Najprv to však musí naučiť samozrejme seba. A muž to tiež nevie hneď. Muž tiež potrebuje vyučovanie od Hospodina a od starších mužov, ktorí mu pomôžu vybudovať dobré kráľovstvo a múdro a s láskou viesť svoju manželku a svoje deti ich vlastným životom. A na to má len istý čas, nemá na to 100 rokov, niekedy má možno 10 rokov a niekedy ani toľko. Dnešné deti dospievajú veľmi skoro. Alebo žeby nie? Veď židia určili dospelosť detí už vo veku 12 rokov a potom ich brali ako rovnocenných partnerov v domácnosti, už ich nepoučovali, na to mali tých prvých 12 rokov. Koľko tínedžerov by ocenilo tento prístup od otcov? Žeby im dôverovali, mali nastavené pevné hranice, ale aj istú dávku slobody a možnosť robiť chyby a učiť sa hovoriť nie? Ak sa dieťa nenaučí hovoriť doma nie, nechcem, nepáči sa mi to, ako od neho môžeme chcieť, že to bude vedieť povedať pred kamarátmi? 

Muži, povzbudzujem Vás, využívajte svoje talenty a prestaňte sa spoliehať na ženy, ony sú príliš krehké, neustoja ten tlak. Je to Vaša úloha uniesť tlak rodiny, skrotiť vášne svojho srdca, srdca Vašej ženy a aj srdcia Vašich detí a jediný Krotiteľ s jemnocitom je naozaj nás Pán Ježiš Kristus, tak ho počúvajte!  


Autor: Darina Feckaničová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!