Zostaň sama sebou aj v partnerskom vzťahu

​Osamelosť je niekedy len zásterkou malej sebaúcty a sebavedomia. Človek, ktorý dokáže byť sám so sebou, dokáže vstúpiť do rovnocenného vzťahu. Neočakáva od druhého, že mu naplní všetky potreby, nepotrebuje ho zbožšťovať a držať sa ho ako kliešťa. Vzťah nie je pre neho spásou a riešením každého problému. Samozrejme ľahko sa píše, ťažšie prijíma.

Zostaň sama sebou aj v partnerskom vzťahu

Vzťah muža a ženy by mal byť vzťahom dvoch rovnocenných, zrelých ľudí. Takých, ktorí poznajú sami seba, prijímajú sa a tým pádom dokážu prijať a odpúšťať aj druhému. 

Človek, ktorý dokáže byť sám so sebou, dokáže vstúpiť do rovnocenného vzťahu. Neočakáva od druhého, že mu naplní všetky potreby, nepotrebuje ho zbožšťovať a držať sa ho ako kliešťa. 

Tu sa pristavím. Pretože to vôbec nie je samozrejmosť. Nie každý dokáže seba prijať a členstvo v partií, spoločenstve alebo vstúpenie do vzťahu je pre nich náplasťou na ranu nedostatočného sebaprijatia a sebaúcty. Žiaľ, takáto náplasť nemá dlhotrvajúce účinky.

Takýto človek, ktorý nemá seba rád, je potom ľahkou obeťou a sám sa tou obeťou robí. Prispôsobuje sa do takej miery, že stráca sám seba, logicky, pretože sám seba nepozná a neprijíma. Dokáže sa vzdať vlastných snov, túžob, predstáv, priateľov, záujmov, len aby bol pokoj, aby bol prijatý, aby sa vyhol konfliktu. 

Dlho sa tak nedá vydržať, navyše takáto obeta ho stojí množstvo úsilia a má potrebu pocítiť vďačnosť a byť odmenený. 

Druhá strana takejto potrebe vôbec nemusí rozumieť. V horšom prípade je závislosť partnera zneužívaná rôznymi spôsobmi. Nedostatok vďačnosti a odmeny vedie k frustrácií a prehĺbeniu pocitu nízkej sebaúcty a neprijatia a utvrdení v domnienke, že ho nemá nikto rád a partner si neváži to všetko, čo pre neho robí. Človek uverí tomu, že musí byť obeťou.

Nesnaž sa svoje rany liečiť vzťahom. Nehľadaj terapeuta v partnerovi.

Čo poradiť? Priateľ, priateľka, máš hodnotu, vysokú, si plnohodnotným človekom, nech si o sebe myslíš čokoľvek, nech Ti Tvoji rodičia povedali čokoľvek. Si originál a iný taký nie je. V tom je Tvoja cena. Nesnaž sa svoje rany liečiť vzťahom. Nehľadaj terapeuta v partnerovi. Ak potrebuješ porásť a dozrieť, spoločenstvo, presnejšie zdravé, nemanipulujúce, prijímajúce spoločenstvo je dobrým miestom. Ak potrebuješ poriešiť staré rany z rodiny alebo minulých vzťahov, rieš ich ešte skôr, než vstúpiš do vzťahu. Rieš ich s priateľmi alebo odborníkmi, v rozhovoroch, v modlitbe, na seminároch, prípadne navštív terapeuta, poradcu, kňaza... Vstúp do vzťahu až vtedy, keď budeš rovnocenným partnerom. Manželstvo nie je terapia. Raz je slabší jeden, raz druhý. Potrebujú sa navzájom. Urobiť si z partnera Boha vedie len k sklamaniu.

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!