5 princípov šťastnej rodiny podľa evanjelizátora Braňa Škripeka

Rodina je miesto, ktoré vytvára bezpečnú zónu pre jej členov. Je miestom načerpania, prijatia. V niektorých rodinách sa však domáci krb stáva predmetom hádok, neporozumenia a odcudzenia. Zažíval som to ako dieťa - keď sa moji rodičia rozviedli, zostal som nepripravený čeliť tejto skutočnosti. Preto šťastnú rodinu považujem za dôležitú a s manželkou sa snažíme o jej budovanie a dobrú atmosféru. Nie je to uzavretý proces. O pokojnú a šťastnú rodinu je potrebné sa usilovať celý život.

5 princípov šťastnej rodiny podľa evanjelizátora Braňa Škripeka
Foto: © unsplash.com

Tu je mojich päť princípov pre budovanie šťastnej rodiny:

1. Tráviť čas spolu

„Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu.” Ž 131,1
Keď boli ešte moji synčekovia malí, každé ráno som ich pred odchodom do školy vyučoval o biblických princípoch. Cez krátke zamyslenie a modlitbu som sadil zrno Božieho slova do ich sŕdc a myslí, pretože viem, že je to základný krok k tomu, aby v ich živote vyrástol pevný strom. Boli to nesmierne milé chvíle a boli mi pozornými poslucháčmi smiley. Ovocie tohto prístupu sa dostavilo. Dnes sú to dospievajúci chlapci, ktorí sa učia kráčať životom. Sme na nich s manželkou veľmi hrdí a modlíme sa, aby rozpoznávali Božie cesty. My sme sadili a zalievali, ale je to iba Boh, kto dáva vzrast (1 Kor 3,7).

2. Domáce práce

„Všetko som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Veď on povedal: ‚Blaženejšie je dávať, ako prijímať.” Sk 20,35
Je dôležité zapájať aj deti do domácich prác a nemusí to byť len umývanie riadu. Naposledy som so svojimi chlapcami pílil drevo. Bol to dobrý čas, lebo sme sa popri práci mohli aj spolu porozprávať. Je to veľmi dobrý moment - keď sa niečo spoločne robí a zároveň sa pri tom rozpráva. Vytvára to aj priestor na otváranie niektorých ťažkých tém a na odovzdávanie skúseností. Ja mám dvoch chlapcov, ale určite nájdete aj nejakú inú činnosť pre dievčatá smiley.

3. Pomáhať starým rodičom

„Čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali.” Ž 78,3
Rozhodne je vzácne, ak deti majú možnosť osobne poznať rodičov svojich rodičov. Sú to prevažne starší ľudia, ktorí potrebujú pomôcť a často trpia osamelosťou. Preto je veľmi dobré, ak vnuci a vnučky chodia pravidelne navštevovať svojich starkých a ak treba, tak aj pomôžu. Možno len spraviť nákup je niečo, čo starkí ocenia. Na druhej strane, starkí majú viac času ako rodičia, a preto ak sú veriaci, radi budú hovoriť so svojimi vnúčatami aj o viere. 

4. Odpúšťať si v rodine

„Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec.” Mt 6,14
Poznám mnohé rodiny, ktoré sa rozhádali pre dedičstvo, či pre ďalších “x” dôvodov. Treba si však odpúšťať. Nie, nie je to ľahká a ani jednoduchá cesta. Ale krv nie je voda - existuje nejaké nevideľné puto, ktoré spája členov každej rodiny. Je smutné, ak je násilne pretrhnuté len pre nejaké nedorozumenie či nevraživosť. 

5. Mať čas na modlitbu a pre seba

„Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.”  Mk 14,38
Spoločná rodinná modlitba je veľmi dôležitá. Ale rovnako aj osobná modlitba v tichu - pred  Bohom. Budovať si dôverný a intímny vzťah s Bohom sa dá len osamote. Ak je to len trošku možné, vytvárajme si tento priestor ako rodičia a učme to aj svoje deti. A rovnako dôležité je mať čas aj na seba, na svoje koníčky a záujmy. Isto, pri veľmi malých deťoch to nepôjde - ale deti raz odrastú a osamostatnia sa. Preto nezabúdajte ani na seba, aby ste mohli umožniť sa rozvíjať nielen svojim deťom, ale aj sebe samému.

Autor: Branislav Škripek

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!