Je chvála bežnou súčasťou tvojho modlitbového života?

Je pre teba Boh všedný a nudný? Ak toto je otázka tvojich priateľov, ktorí zanechali kresťanstvo pre obraz Cirkvi, ktorú videli a odišli z kostolov, tak vnímam, že je čas tento obraz zmeniť.

Je chvála bežnou súčasťou tvojho modlitbového života?
Foto: © unsplash.com

Mnohokrát v Cirkvi obraz nadprirodzeného Boha opisujeme tak, že znie úplne fádne a obyčajne. Boh je nesmierne úžasný a presahuje naše doterajšie predstavy. Napriek tomu, že naše chválové stretnutia nikdy nedosiahnu maximálne spojenie s Nebeským Otcom, kvôli naším ľudským obmedzeniam, často sa ani nesnažíme , aby to bol pre nás čas oslavy Pána Pánov.

V prvotnej cirkvi "sa všetkých zmocňovala bázeň." Sk 2,43 . Dobre čítaj: "všetkých"! A boli plní "bázne". Videli Božiu lásku a moc a nebáli sa riskovať ani vlastné životy. Pýtam sa sám seba i vás, či máme takúto odvahu riskovať život? Takéto rozhodnutie bolo určite odpoveďou na zjavenie Božej veleby. Často vidíme na chválach ľudí dvíhať ruky k Bohu. Mnohokrát sa však stáva, že naše uctievanie končí za bránami festivalov či stretiek. S akým nasadením chválime Boha v škole, v práci, doma v rodine? Neschovali sme chválu do kostolov a kulturákov?

Tvoja bázeň pred Bohom a tvoje uctievanie musí byť merateľné aj na ovocí tvojho života, nielen na spievaní worshipových piesní. Aký priestor museli dať prvotní kresťania Bohu, keď sa "všetkých zmocňovala bázeň?"

Niekedy mám pocit,že 70 percent ľudí v kostoloch zmocňuje len povinnosť a nuda, alebo strach z pekla. Ale pýtam sa opäť sám seba i vás, akým svedectvom stretnutí s Otcom pre nich sme? Mojžišovi schádzajúcemu zo Sinaja žiarila tvár pri blízkom stretnutí s Jahvem. Čo vyžaruje z nás v priebehu pracovného týždňa? Nemyslím počas chvál alebo tesne po nich? Ale v pondelky, utorky alebo v stredy? Aké sú naše stretnutia s Pánom vo všedné dni?

Matt Redman vo svojej knihe Tvárou k zemi hovorí, že "všetka chvála je len odpoveďou na Zjavenie. Čím častejšie sa s Ním stretávame, tým častejšie môže ovplyvniť náš život. Dajme Bohu to, čo by sme nedali nikomu inému: Nemôžeme spievať o tom, čo sme nikdy nezažili. Má to byť pieseň nášho srdca. Po stretnutí s Bohom, mu už nebudeš dávať len odpad. Cirkev potrebuje v dnešných časoch piesne a zvuky, ktoré budú ozvenou Všemohúceho -či je to organ, gitara, spevácky zbor alebo bubny. Toto urobíš, keď sa s Bohom stretneš!"

A stretnutia s Ním nezačínajú príchodom worshipovej kapely a nekončia po chválach s jej odchodom. Chváľ Boha nonstop: na stanici, v rozhovoroch s rodičmi, v robení si domácich úloh....

Pri nedávnom rozhovore s worship lídrom Grahamom Kendrickom sme sa ho spýtali, ktorý verš o chvále ho zasiahol v živote najviac. Odpovedal, že to boli slová: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!" Mt 22,37

A mojou túžbou je, aby sme nášho Boha stretali a s plným nasadením chválili vo všednosti. Aby sme mali pred ním bázeň v každodenných veciach. Nech naše stretnutia s Ním nemajú začiatok ani koniec. Nech naša chvála trvá a zotrvá aj vtedy, keď neznejú tóny obľúbenej worshippovej piesne. Stretni sa s Ním tam, kde si! A kedykoľvek!


Autor: Martin Sobota

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!