Vzťah, aký som si hľadala sama, sa s tým, čo mi daroval Boh, nedá porovnať

Pochádzam z katolíckej rodiny a od mala som bola vedená k Bohu, k modlitbe, k svätým omšiam. Ako dieťa som to videla v rodine, tak som to aj nejako automaticky nasledovala. V detstve som si myslela, že to takto robí každý. Že každý chce dodržiavať to, čo hovorí Desatoro.

Až kým som nevyrástla do veku, kedy sme začali chodiť s kamarátkami von a postupne som zisťovala, že svet ponúka viac možností. Môžem si vybrať, či sa chcem páčiť viac ľuďom vonku alebo nasledovať to, čo hovorí Boh. Tak som si nejako hľadala svoju zlatú strednú cestu a snažila sa to spojiť.

Vzťah, aký som si hľadala sama, sa s tým, čo mi daroval Boh, nedá porovnať
Foto: © pexels.com

Svoju hodnotu som budovala na tom, koľko chlapcov oslovím svojím oblečením a tancom na diskotéke (samozrejme povzbudená alkoholom). A na druhej strane som ráno vstala do kostola a slušne oblečená som išla na sv. omšu. Žila som si takýto dvojtvárny život v domnienke, že všetko je fajn, až kým som neskôr neprišla na to, že si musím vybrať. Že niektoré veci nie je možné spojiť. 

Bolo to obdobie, keď som túžila mať vzťah, kde sa budeme obaja snažiť o čistotu v sexuálnej oblasti. Ale chlapcov, s ktorými som sa stretávala, takáto vec vôbec nezaujímala. A tak sa tie vzťahy aj skončili. Až som začala pochybovať, či je správne to, čo chcem, keď dnes tak už vraj nikto nežije. Mala som pocit, že si musím vybrať: buď budem mať vzťah, kde zabudnem na svoje svedomie, alebo budem sama.

Až som tomuto klamstvu napokon uverila. Potlačila som svoje svedomie, aby som sa páčila svojmu priateľovi a aby som oňho neprišla s výhovorkou, že všetci tak fungujú... Toľké klamstvá a ja som im podľahla. Ale Boh nemlčal a volal si ma späť.

Stále si pamätám to, ako som v tom období spoznala páry, ktoré sa snažili žiť čistotu vo vzťahu. V srdci som mala veľkú túžbu, že takýto vzťah chcem mať raz aj ja. Pamätám si, že som raz išla v autobuse, počúvala hudbu a mala som chuť pustiť si pieseň chvál. Hneď ako som si to zapla spustili sa mi slzy a pocítila som veľký smútok nad tým, ako žijem a že to nie je to, čo chcem.

Neskôr sa ten vzťah skončil tým, že on sa začal stretávať aj s inými dievčatami. A ja som sa v tom čase cítila tak oklamaná a smutná z toho, že som sa prispôsobila a vzdala svojej túžby, len aby som sa mu páčila. Dnes som už však veľmi vďačná za to, že sa to vtedy skončilo.

Celé to obdobie vo vzťahu, keď som zabúdala na Boha, mi ukázalo, aké nenaplnené bolo moje srdce. Aké pomýlené hodnoty som mala. Že moju hodnotu neurčuje to, či vyhoviem požiadavkám okolia, ale moja hodnota je v tom, že som milovaná Božia dcéra. Že je tu niekto, kto vie, čo je pre nás najlepšie.

V tom období som pocítila, že je tu Boh, ktorý mi chce dať všetko, po čom moje srdce túži, ale mám tú radosť hľadať najprv v Ňom (Ž 37:4). Nemusím všetko riešiť sama a spoliehať sa len na seba (Prís 3:5). A že Boh splní každú našu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi (Flp 4:19). Tak som začala hľadať radosť v Pánovi a Boh uzdravoval a obnovoval moje srdce.

V tom období som pocítila, že je tu Boh, ktorý mi chce dať všetko, po čom moje srdce túži, ale mám tú radosť hľadať najprv v Ňom.

V tom čase sa konal kurz spoločenstva Marana Tha s názvom Nový život. Počas neho som zažila v modlitbe vyliatie Ducha Svätého, čo naštartovalo ďalšie moje smerovanie vo viere. Stretla som tam aj mladých ľudí, ktorí žijú živú vieru s Bohom, čo ma oslovilo a povzbudilo. Pochopila som, že klamstvo, ktorému som verila pochádzalo len z toho, že som sa zdržiavala v takej spoločnosti. Neskôr nasledovali ďalšie kresťanské akcie, kde som stále viac spoznávala mladých ľudí, rozhodnutých žiť pre Boha. Hľadala som a nachádzala som radosť zo spoločenstva s ľuďmi, ktorí majú rovnaké túžby a rozhodnutie pre vieru. Nachádzala som radosť, pokoj a oporu v Pánovi a v našej súkromnej modlitbe.

Za milosť dobrého manžela som sa modlila už ako malá, na odporúčanie mojej babky. Potom tieto modlitby ostávali len ako skrytá túžba v srdci. Neskôr som pocítila túžbu sa znova začať intenzívnejšie modliť za moje povolanie. Tak som Bohu stále odovzdávala svoju túžbu po manželstve a vzťahu, kde budeme obaja rozhodnutí mať Boha na prvom mieste. Ak je to Božia vôľa pre mňa, nech mi Boh túto túžbu naplní. O modlitby som požiadala aj modlitbové spoločenstvo Angelus, ktoré sa modlí za ľudí, ktorí hľadajú svoje povolanie v živote: či už k manželstvu, zasvätenému životu, kňazstvu alebo k životu slobodného laika. Napísala som si aj svoje vlastné modlitby na papier a každý deň ich odovzdávala Bohu.

 ,,Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.´´ A tak to bolo aj v mojom prípade. Boh chcel, aby som našla radosť v Ňom a tak mi daroval to, po čom som túžila. Pár mesiacov na to, som sa spoznala s mojím teraz už manželom. Už od začiatku vzťahu bolo cítiť, že je to vymodlené. Aj on mi povedal, že pár mesiacov pred tým, než sme sa stretli, zveril svoju túžbu po vzťahu Bohu. Aj on túžil viesť čistý vzťah. Tak sme to s Božou pomocou zvládli v čase chodenia a pokračujeme už čoskoro rok ako manželia.

Vzťah, aký som si hľadala v minulosti sama sa s tým, čo mi daroval Boh, nedá porovnať. S Bohom sa aj ťažšie časy vo vzťahu zvládajú ľahšie, s nádejou na lepšiu budúcnosť. On vie najlepšie, čo potrebujeme a dáva mnohonásobne viac, než si dokážeme predstaviť. A stále nás v tom utvrdzuje.

Chcem Vás povzbudiť, aj keď ste žili vo vzťahu, ktorý nebol podľa vašich predstav a spadli ste do hriechu, stále je tu cesta začať odznova s Bohom…lebo „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ Stále nasledujte tu túžbu v srdci, ktorou Vás Boh volá k životu s Ním. K životu, ktorý dáva mnohonásobne viac ako to, čo ponúka svet.    


Autorka: Marcela

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!