Vaše 2% pre lepšie vzťahy

Ako konkrétne nám Vaše 2% môžu pomôcť? Vďaka nim dokážeme formovať (nielen) mladých v oblasti vzťahov a ich osobnej identity, a to rôznymi spôsobmi. Dokážeme realizovať nové formy a spôsoby ako žiť vzťahy naplno a zároveň zodpovedne. Prostredníctvom podcastov, relácií, odborných článkov, online poradne, telefonátov, ale aj stretnutí face-to-face, ktoré sú nenahraditeľné. Všetky tieto aktivity sú finančne náročné... Preto sme sa tento rok aj my rozhodli pre možnosť darovania 2% pre náš projekt Bezhraničná láska. Chceme využiť každú možnosť NAPLNO a táto je jednou z nich. Idete do toho s nami?

Tlačivá:

Postup:

 1. Do 15.02. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil alebo si pripravte sami tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a správne vyplňte svoje osobné údaje.
 5. Skontrolujte, či sa v II. oddieli o prijímateľovi nachádzajú naše údaje.

  V prípade, že nie, vypíšte ich nasledovne:
  IČO: 37992317 (musí byť zarovnané vpravo)
  Obchodné meno: Koráb nádeje - združenie detí a mládeže
 6. Prosíme Vás, pre našu potrebu, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa, trvalý pobyt).
  Pomôže nám to pri koordinácii našich podporovateľov. Ak tak z nejakého dôvodu nechcete urobiť, súhlas nie je nevyhnutnou súčasťou vyhlásenia, a teda môžete nechať políčko prázdne.
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2022 na daňový úrad.
  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

Údaje prijímateľa

V prípade, ak by ste potrebovali s niečím pomôcť, neváhajte nás kontaktovať na našom maili info@bezhranicna.sk

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!