Poslanec Krajčí: Chráňme rodinu a všemožne ju podporujme

S manželkou sme nedávno oslávili 15-te výročie nášho sobáša. Je to dôvod aj na malé pozastavenie sa, bilancovanie nášho spoločného života. Kedy sme prežili úskalia nášho vzájomného vzťahu? Naopak, kedy sme sa tešili z medových dní, ktoré boli zdrojom nových síl do prekonávania našich každodenných povinností a výziev?

Poslanec Krajčí: Chráňme rodinu a všemožne ju podporujme
Foto: © archív autora

Asi najdôležitejšou premennou nášho života je čas. Všetci ho máme rovnako, no poniektorí sa tvária, že ho majú menej. Bezpochyby asi najväčšou devízou je naučiť sa ho správne manažovať.

Keby ste mohli vrátiť čas, čo by ste urobili ináč? “Investoval by som viac času do rodiny a mojich detí.” To sú poväčšinou odpovede ľudí, ktorí si za svoj život užili moc a zarobili veľké peniaze. Na sklonku života však vidia skutočný zmysel života inde.

Uchovať si prioritu rodiny na najvyššom stupienku svojich hodnôt pri enormne náročnej práci je obrovskou výzvou. A verejne známe osoby by mali ísť príkladom. Žiaľ, niekedy je opak pravdou. Najhorší scénar človek zažíva, pokiaľ čelí rozvodu. Rozvody zanechávajú psychicky poznačených ľudí, ktorí sa so vzniknutou situáciou, ako aj ranou v duši, musia dlhú dobu vyrovnávať. Žiaľ, najviac trpia deti. Vysoká rozvodovosť je traumou každej spoločnosti a spôsobuje nevyčísliteľné škody. Na Slovensku sa v súčasnosti rozvedie 34 zo 100 manželstiev, až pri 60% rozvodov sú ich súčasťou aj maloleté deti.

Spojením muža a ženy vzniká silné puto, Božie slovo nás učí, že vzniká jedna bytosť. Z dvoch úplne rozdielnych bytostí. Preto bez ich živého vzťahu, pravidelnej komunikácie, spoločných intímnych chvíľ, spoločnej výchovy detí, spravovania domácnosti a rozhodovania o spoločnej budúcnosti, to nemôže dobre fungovať.

Spojením muža a ženy vzniká silné puto, Božie slovo nás učí, že vzniká jedna bytosť. Z dvoch úplne rozdielnych bytostí. Preto bez ich živého vzťahu, pravidelnej komunikácie, spoločných intímnych chvíľ, spoločnej výchovy detí, spravovania domácnosti a rozhodovania o spoločnej budúcnosti, to nemôže dobre fungovať.

Ak sa v mojom živote nakopili “neodkladné povinnosti”, ktoré bránili tomu, aby som mohol dlhšie obdobie investovať čas do týchto chvíľ, následne vždy bolo vidieť negatívne následky takéhoto životného štýlu. Naučil som sa, že ak v určitom malom období bude nevyhnutné obmedziť moju angažovanosť v rodine, robím to vždy po dohode s manželkou, po obojstrannom odsúhlasení a pochopení danej situácie. Je to však vždy do určitej miery krízová situácia. Manželka síce dočasne príjme jarmo mojej zodpovednosti, deti však vždy potrebujú aj otcov vplyv. Takéto úskalia potom kompenzujeme medovými dňami – rodinnými výletmi, víkendami, či dovolenkami.

Žiaľ žijeme v dobe, keď liberálna spoločnosť relativizuje konzervatívne hodnoty, slobodou častokrát nazýva to, čo človeku škodí. Preto musíme spoločne chrániť rodinu a všemožne ju podporovať. Najmä vlastným príkladom, lebo ten je najsilnejším svedectvom nášmu okoliu. Preto muži, milujme svoje ženy, tak ako Kristus miluje svoju Cirkev. Polievajme svoje kvetinky, starajme sa o ne a budú našou pýchou a radosťou v živote. A vy ženy, počúvajte svojich manželov, raďte sa s nimi, dávajte im aj pred deťmi úctu a rešpekt a hľadajte s nimi tie najlepšie riešenia.

Autor: Marek Krajčí

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!