Poznáš svoju hodnotu, aj keď si už stratil čistotu?

Či už si s niekým spal alebo nie, venuj mi chvíľku, pretože sa ťa chcem spýtať: „Vieš kým si? Poznáš svoju hodnotu?“ Prečo sa na to pýtam?

Poznáš svoju hodnotu, aj keď si už stratil čistotu?
Foto: © Natália

Pán mi dal na srdce, že viac, ako počuť argumenty prečo nie, potrebuješ počuť kým si. Po tomto svete beháme, my mladí: ktorí nevieme kým sme, sme zranení, stratení, hľadáme naplnenie a uzdravenie vo vzťahu. Nechcem o tom písať dlhé teologické úvahy. V skratke.

Si Božie dieťa. V 2. liste Korinťanom 6:18 sa píše: „a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."

Cítiš sa nehodný/á byť Božím dieťaťom, pretože si zhrešil/a? Pretože si nevedel/a, nemal/a si poznanie? Hľadal/a si naplnenie a pocit, že si milovaný/a v tom, že sa s niekým vyspíš? Myslel/a si, že potom prestanú bolieť tvoje rany? Chcel/a si byť podobný/a okoliu? Hovorím ti, máš nádej! Teda, ak chceš. V Biblii sa píše, že Dávid scudzoložil s Betsabe, ale vyznal svoj hriech a prosil o odpustenie. A viete čo? O Dávidovi sa hovorí ako o Božom miláčikovi. 

Kdesi som započula, že povolanie k svätosti nie je o tom, že teraz budem dokonalý, budem bez hriechu, na to sme príliš slabí, je to o tom, nezotrvať v hriechu.

Kdesi som započula, že povolanie k svätosti nie je o tom, že teraz budem dokonalý, budem bez hriechu, na to sme príliš slabí, je to o tom, nezotrvať v hriechu.

Potrebuješ vieru. Potrebuješ veriť Bohu. Potrebuješ mu veriť všetky slová o čistote, ktoré nám sprostredkúva cez Bibliu, cez prikázania (know-how na dobrý život), cez iných ľudí. Potrebuješ veriť, že je milosrdný a že ti odpustil tvoje pády, potrebuješ veriť tomu kým si, v Ježišovi Kristovi, potrebuješ veriť, čo pre teba urobil Kristus. 

Prijímaj prosím jeho milosť, jeho odpustenie, jeho vykúpenie. Nie, nie je cena, ktorou by si mu to vrátil alebo splatil. Je to dar. Je to láska. 

Ty sám potrebuješ hľadať pravdu o čistote. Pretože v istom momente, keď budeš o ňu bojovať, ti nebude stačiť len poznanie o tom, že je to hriech. Okrem toho, že to musíš obhájiť pred svojimi túžbami a žiadostivosťami, potrebuješ to obhájiť pred týmto svetom. Ak to nebudeš mať v sebe ukotvené, svet ťa „roznesie na kopytách“. Argumenty sú nielen z duchovnej či náboženskej stránky, ale aj vedeckej. Dobrá správa je, Boh povedal: „hľadajte a nájdete“ (Mt.7:7).

Uč sa pravej láske. Nie tej zo sveta, v ktorej ide o uspokojenie vlastných fyzických či emocionálnych potrieb. Uč sa láske, ktorou miloval Ježiš.

Uč sa pravej láske. Nie tej zo sveta, v ktorej ide o uspokojenie vlastných fyzických či emocionálnych potrieb. Uč sa láske, ktorou miloval Ježiš. Tá ktorá, je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží (1. Korinťanom 13:4-8). Láska, ktorá ťa milovala prvá, skôr než ty si o neho čo i len zakopol. Láska, ktorá sa rozhodla zomrieť za teba, aj napriek tomu, že hrozilo, že to neprijmeš. Láska, ktorá išla až do krajnosti.

Čo si z toho odniesť? Že nie si sirota. Boh je tvoj Otec a ukázal tvoju hodnotu skrz Ježiša – Božieho syna, ktorý za teba zomrel na kríži. Boh ti odpustil tvoje zlyhania a pády. V ňom si nový človek, ktorý môže žiť zdravé, čisté, požehnané vzťahy.

Izaiáš 43:19 „Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebádate? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.“  smiley

Autor: Natália

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!