Premeňte svoje rany na múdrosť

Každý jeden omyl v našom živote, môže časom nabrať rozmer veľkého požehnania, len to na prvý pohľad nevidieť.

Premeňte svoje rany na múdrosť
Foto: © pexels.com

Pamätám si, ako som sa učil bicyklovať či písať a robil som pritom množstvo chýb, vtedy sa nad tým nik nepozastavoval, lebo to brali ako cestu chýb, na ktorej konci mal byť úspech. Dospelosť v sebe prináša väčšiu citlivosť na naše chyby. To isté čo platí pre deti, platí aj pre nás. Všetci ľudia robia chyby, veď predsa mýliť sa je ľudské a nikdy by sme sa ničomu nenaučili, nebyť chýb v našom živote.

V roku 1902 mladému, 28-ročnému ctižiadostivému básnikovi vrátil vydavateľ prestížneho mesačníka Atlantic Monthly kopu básní s poznámkou: „Ani jedna nie je súca na uverejnenie.“ Meno tohto básnika bolo Robert Frost!

V roku 1905 Bernská univerzita vrátila mladíkovi dizertačnú prácu a charakterizovala ju ako „imaginárnu a bezvýznamnú“. Meno študenta fyziky bolo Albert Einstaein!

16-ročný chlapec v mestečku Harrow v Anglicku našiel na svojom referáte poznámku od svojho učiteľa rétoriky: „Beznádejné... neschopný rastu.“ Bolo to v roku 1894. A meno chlapca? Winston Churchill.

Životy týchto ľudí spájalo to, že napriek ranám sa nevzdávali.

Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň (Lk 10, 34).

Sväté písmo nám ponúka obraz človeka, ktorý prichádza na pomoc v pravú chvíľu – Milosrdného Samaritána
Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň (Lk 10, 34).
Slová pristúpil k nemu, nám ukazujú Boha ako toho, ktorý sa stavia dopredu. Prehlasuje sa za nášho blížneho, chce nám behom zlého obdobia ostať na blízku. Keď spadne syn do rokliny, otec ide dole a hľadá ho. Keď spadne do studne a voda mu siaha nad hlavu, ide pod neho. Stať sa blížnym je rozhodnutie dobrého srdca.

Ranami človek stráca krv. Blízkosť a dotyk zaceľuje nejednu ranu.

Ranami človek stráca krv. Blízkosť a dotyk zaceľuje nejednu ranu.

Ježiš nás uzdravuje olejom, ktorý rozjasňuje tvár (Ž 104, 15). Ako zlo pochádza z počúvania klamstiev, tak dobro pochádza z počutia pravdy. Zatiaľ čo neposlušnosť spôsobila smrť, Ježiš, Slovo, ktoré sa stalo poslušným až na smrť navracia človeku život. Olej, ktorým pomazáva ľudstvo uzdravuje našu neľudskosť.

„Či už si prišiel o majetok, či už ťa postihla choroba, či zomrela žena alebo priatelia, nesmie to znamenať koniec, ale boj.“ Tieto slová, ktoré zazneli vo filme Legenda o lietajúcom Cypriánovi v sebe skrývali veľkú pravdu a zároveň riešenie – BOJ.

Neukážte svetu veľkosť svojich problémov, ale ukážte problémom veľkosť svojho Boha, od ktorého pochádza bezhraničná láska, ktorá je olejom do rán, svetlom do tmy a riešením do nejedného problému v našom živote.

Výrok Oprah Winfreyiovej: „Premeňte svoje rany na múdrosť.“ Môže byť aj dnes pre nás inšpiráciou, neukázať svetu veľkosť svojich problémov, ale ukázať problémom veľkosť svojho Boha, od ktorého pochádza bezhraničná láska, ktorá je olejom do rán, svetlom do tmy a riešením do nejedného problému v našom živote.

 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!