Povedali o nás

o. Pavol Hudák - katolícky kňaz z Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

o. Pavol Hudák - katolícky kňaz z Domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom

Spoznal/a si niekedy svoje osobné limity v láske? Bolo ti ľúto, že si nedokázal/a milovať viac? Chcel/a by si niekedy v láske prekročiť vlastný tieň? Popros Ducha Svätého o silu a schopnosť milovať Jeho bezhraničnou láskou. Staneš sa prameňom živej vody, pri ktorom nájde osvieženie každý, kto zatúži po ozajstnej - čistej láske. V projekte Bezhraničná láska buď obdarovaný/á požehnaním.

Evka Hrešková - skladateľka, vedúca chvál  v Martindom Worship

Evka Hrešková - skladateľka, vedúca chvál v Martindom Worship

Svet je napriek všetkému, čím sa sýti, stále hladný po láske. Skutočnej láske. Z lásky a pre lásku sme boli stvorení. Boh nás pozýva objavovať a skúmať tajomstvo pravej lásky, ktorá nemá hraníc. Portál bezhranicnalaska.sk nám všetkým môže byť sprievodcom na tejto dobrodružnej ceste.

Braňo Letko - líder kapely Lámačské chvály (LCH Live)

Braňo Letko - líder kapely Lámačské chvály (LCH Live)

Boh je Láska, ale láska nie je boh. Ak máme preskúmať Božie hlbiny a tým nanovo objavovať hlbiny Lásky, tak projekt Bezhraničná láska nám môže byť v tomto veľmi nápomocný. (1 kor 13)

Lucia Drábiková - psychologička, poslankyňa NR SR, poslankyňa TTSK

Lucia Drábiková - psychologička, poslankyňa NR SR, poslankyňa TTSK

Láska je mocnejšia ako smrť. Naša schopnosť milovať však nie je neobmedzená. Iné to je u Toho, ktorý nás miloval ako prvý. On nás učí milovať a dáva nám túto schopnosť. Milujeme, pretože Boh miloval nás. Láska nie je samozrejmosť, musíme sa jej učiť a denne sa pre lásku rozhodovať. Portál bezhranicnalaska.sk prináša množstvo cenných podnetov, príbehov a poznatkov, ktoré nám môžu pomôcť spoznať lepšie seba samého, odpustiť rodičom i ľuďom, ktorí nás zranili, nadobudnúť sebadôveru a vydať sa v ústrety najúžasnejšieho dobrodružstva - milovať a byť milovaný. Milí čitatelia, prajem vám zo srdca, aby vaše srdcia boli naplnené láskou a aby ste aj vy túto lásku prinášali ďalej. Iba láska môže premeniť tento svet.

Dominika Jurena (Stará) - speváčka, finalistka Československej SuperStar

Dominika Jurena (Stará) - speváčka, finalistka Československej SuperStar

Projekt Bezhraničná láska sledujem už dlhšie pre krásne články a myšlienky - či už na Instagrame alebo na Facebook stránke. Ak ma nejaký článok zaujme, preklikám sa aj na web. Myslím si, že tento projekt je na Slovensku jedinečný a zapĺňa takú pomyslenú medzeru, ktorá tu už dlhšie bola. Je prínosom najmä pre mladých ľudí, či už sú single, vo vzťahu alebo v manželstve. Mňa osobne mnohokrát tento projekt povzbudil, nakopol, nasmeroval správnym smerom, takže som za neho naozaj vďačná. Klobúk dolu pred autormi tejto krásnej myšlienky.

o. Ján Holubčík - katolícky kňaz, predseda Domky a riaditeľ Festivalu Lumen

o. Ján Holubčík - katolícky kňaz, predseda Domky a riaditeľ Festivalu Lumen

Som veľmi vďačný nášmu dobrému Bohu za projekt Bezhraničná láska. Aj týmto projektom sprevádza najmä mladých ľudí v tej najkrajšej a najhodnotnejšej oblasti, ktorou sú vzťahy a Láska. Som presvedčený, že je to Boží projekt. Ďakujem celému tímu, ktorý ho realizuje. Vaša kreativita a aktuálnosť ma inšpirujú!

Július Slovák - riaditeľ projektu Godzone, líder kapely ESPÉ

Július Slovák - riaditeľ projektu Godzone, líder kapely ESPÉ

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo“ (Jn 15,16). Boh nás pozýva prinášať dobré ovocie v každej oblasti života, a teda aj vo vzťahoch. Je preto dôležité, aby existovali projekty, ktoré podporujú ľudí v tom, ako budovať vzťahy podľa Božích predstáv.

Juraj Králik - predseda hnutia eRko

Juraj Králik - predseda hnutia eRko

V skutočnej láske to nikdy nemôžeme prestreliť. Ak si skutočne želáme dobro toho druhého, našim priestorom je nebo a limitom naša nezrelosť. Veď to! Sme krehkí, zranení, možno sklamaní a často i s dobrým úmyslom našich drahých zraňujeme. Nikdy sa nenaučíme dokonale milovať, ale ako hovorí sv. Ján Pavol II. "aj tak neexistuje nič dôležitejšie ako učiť sa láske." Som rád, že aj vďaka projektu Bezhraničná láska sa môžeme učiť tomuto umeniu. Želám tomuto projektu vysoký štandard lásky.

Eduard Filo - predseda ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže)

Eduard Filo - predseda ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže)

Projekt Bezhraničná láska odzrkadľuje skutočnosť Božej bezhraničnej lásky voči nám. Viac ako inokedy potrebujeme čerpať z tejto lásky prijatia, odpustenia, priezračnosti a nechávať ju pôsobiť v naších životoch a vzťahoch. Práve v tejto dobe potrebujeme mladým l'udom ukazovať skutočnú podstatu lásky. Boh je láska, ale láska nie je Boh. Teším sa, že projekt Bezhraničná láska ukazuje pravdu o skutočnej láske a mladí tak môžu objavovať krásu a bohatstvo tohto tajomstva.

Lukáš a Soňa Valachovci, manželia a autori knihy o vzťahoch "Stenu dáme preč"

Lukáš a Soňa Valachovci, manželia a autori knihy o vzťahoch "Stenu dáme preč"

Žijeme v dobe, kedy sa ľudia namiesto milovania používajú a veci namiesto používania milujú. Preto sú projekty ako Bezhraničná láska v súčasnosti veľmi potrebné. Pomáhajú ukazovať ako budovať skutočne vzťahy záložené na dávaní a skutočnej láske. Ukazujú, že sa dá žiť čistota a že sa oplatí vstupovať do manželstva aj v dnešnej dobe.

Ivan Petro - projekt Godzone, kapela ESPÉ

Ivan Petro - projekt Godzone, kapela ESPÉ

Poslaním projektu Bezhraničná láska je zmeniť spôsob, akým sa svet pozerá na sexualitu, vzťahy, rodinu, život a hodnoty. “Bezhraničná” ponúka Boží pohľad pravej lásky sprostredkovaný ľudmi viery. Je studnicou kvalitného obsahu, ktorý je určený pre každého bez rozdielu a je skvelým majákom na ceste k zdravým a čistým vzťahom.

Martin „Augustín” Dvornický - kresťanský raper

Martin „Augustín” Dvornický - kresťanský raper

Projekt Bezhraničná láska je skutočné Božie dielo. :-) Už v čase, keď som ešte nemal vzťah, ma prenikla radosť, že niečo také existuje, pretože mladí dnes potrebujú do vzťahov svetlo a vedenie. Potrebujeme zdravý pohľad na zaľúbenosť, manželstvo, sexualitu, potrebujeme sa vrátiť k hodnotám, ktoré podporujú tradičnú kresťanskú rodinu. Myslím si, že tento projekt prináša vždy v pravý čas kvalitné články. Počas môjho čerstvého vzťahu som nie jedenkrát zažil situáciu, keď som hľadal odpoveď, pýtal sa Boha a odpoveď prišla práve cez nejaký post od Bezhraničnej lásky. Vďaka celému tímu :-) !

sr. Anežka Alžbeta Žatková - rehoľná sestra Kongregácie školských sestier de Notre Dame

sr. Anežka Alžbeta Žatková - rehoľná sestra Kongregácie školských sestier de Notre Dame

Ležatá osmička so srdiečkom – logo označujúce portál Bezhraničnej lásky - je nasiaknutá množstvom silných myšlienok, ktoré sa k Tebe zatúlajú v pravej chvíli a zdalo by sa, že len tak! Ale to nie je len tak, je to Božia réžia, v ktorej tu a teraz hlavný Režisér zaiskrí svojím Duchom, aby zjavil niečo zo svojej podstaty. A tou je láska. Iba ona nás robí krásnymi, iba ona navždy zostane. Ten, ktorý miluje až do krajnosti, nám dáva nielen príkaz lásky, ale samého seba, aby sme spolu s ním milovali Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého. V knihe Pieseň piesní nevesta spieva: „Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej nezachce.“ (Pies 8,4) Rada sa nechám vovádzať do tajomstiev Bezhraničnej lásky...

o. Peter Olas - katolícky kňaz

o. Peter Olas - katolícky kňaz

Dnes sa stále viac stretávame so skutočnosťou: „Milujem ju, ale...“ Máme strach milovať navždy, milovať, ak to nie je len o príjemnom pocite, ale nás to už niečo stojí. Projekt Bezhraničná láska chce poukázať na aktuálnosť lásky, ktorá sa vie obetovať, zabudnúť na seba, ktorá miluje bez podmienok. Je svetlom uprostred zmätku moderného sveta, ktorý pozná iba „uži si a choď ďalej“. Pravá láska je niečo, čo človeka napĺňa radosťou, za čo sa oplatí bojovať. Nechajme sa teda inšpirovať článkami a tiež svedectvami mladých ľudí o tom, že sa to predsa len dá a že to má zmysel.

Martina Chvojková - vzťahová koučka

Martina Chvojková - vzťahová koučka

Projekt bezhraničná láska ponúka kvalitný obsah o tom, ako žiť nesebeckú, čistú a autentickú lásku vo vzťahoch. Často po takejto bezhraničnej láske túžime, chceme ju žiť, ale tápeme v tom, ako ju rozmeniť na drobné. Projekt je o modlitbe, ale aj o tom, ako bojovať o ženu, o dare čistoty, ale aj o rizikách prespávania, o veľkých ideáloch, ale nezabúda aj na ich praktické prevedenie. Verím, že je a bude inšpiráciou a povzbudením pre mnohých.

Peter Lipták - evanjelizátor

Peter Lipták - evanjelizátor

Keď sa Ježiša pýtali čo je podľa Písma to najdôležitejšie v našom živote, odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.“ (Mk 12,29-31). Zhrnute povedané najdôležitejšie v našom živote sú vzťahy: k Bohu a k ľuďom. Pojekt Bezhraničná láska sa snaží prinášať svetlo práve do týchto vzťahov, zvlášť do vzťahov partnerských a manželských, čo sú zase najdôležitejšie vzťahy čo sa týka vzťahov medzi ľuďmi.

Tomáš Kováčik - prolife a profamily aktivista, predseda Asociácie za život a rodinu

Tomáš Kováčik - prolife a profamily aktivista, predseda Asociácie za život a rodinu

Lásku treba žiť, o láske treba aj písať, lebo dnešná doba je hladná po skutočnej (nie tej fejkovej) láske, človek potrebuje počuť o tom, čo ho urobí skutočne dlhodobo šťastným. Ďakujem tímu "bezhraničnej" že hovoria a píšu odvážne a tak hlavne mladých vedú k zdravej láske a vzťahom.

o. Anton Ziolkovský - katolícky kňaz, riaditeľ Katolíckeho biblického diela

o. Anton Ziolkovský - katolícky kňaz, riaditeľ Katolíckeho biblického diela

Život je o vzťahoch. A každý zmysluplný vzťah je o vychádzaní zo seba, o darovaní sa. Žiaľ, žijeme v dobe, keď hovoríme iba o svojich ambíciách, svojich želaniach a svojich pocitoch. Napriek tomu túžime po vzťahoch, po jednote a úplnom bezvýhradnom prijatí. Ľudské vzťahy sú vzácne a krehké, ich konečné naplnenie je v Bohu. Nikto učený z neba nespadol. Vzťahom sa treba učiť, ľudsky a duchovne v nich dozrievať. Teším sa, že projekt bezhranicnalaska.sk vytvára priestor na zdieľanie a formáciu vzťahov v duchu evanjelia. Nech každý čitateľ v ňom nájde inšpiráciu, aby sa jeho ľudské vzťahy stali lepšími a cez ne bol bližšie k Bohu. Modlím sa, aby sa tak stalo.

Martin Ližičiar - šéfredaktor webportálu a novín SLOVO+

Martin Ližičiar - šéfredaktor webportálu a novín SLOVO+

Vzťahy sú dnes komplikovanejšie ako kedysi. Ak chcú mladí kráčať spolu s Božím požehnaním, potrebujú svedectvá, povzbudenie a usmernenie. Držím palce webportálu bezhraničnáláska.sk, aby bol tento web dobrou navigáciou, ako kráčať dopredu a nestratiť sa. Buďte poctiví a odvážni vo svojich textoch!

o. Ondrej Chrvala - programový riaditeľ TV LUX, katolícky kňaz

o. Ondrej Chrvala - programový riaditeľ TV LUX, katolícky kňaz

Hádam o ničom sa viac v tomto svete nepopísalo, nebásnilo, neskladalo piesní, ako o láske. A napriek tomu to stále potrebujeme a potrebujeme o nej písať správne. Ako hovorieval Ján Pavol II., láske sa treba učiť. Pretože Boh je láska (1 Jn 4, 16) a nič nás k nemu tak nepriblíži; a zároveň nesprávne žitá láska nás vie zraniť v najhlbšom vnútri a premeniť na pokrivených, sklamaných, uzavretých, krutých. Prajem projektu Bezhraničná láska, aby bol neustále napojený na skutočný zdroj pravej Lásky a odovzdával čitateľom jej verný odraz.

Martina Brenčičová - riaditeľka katRande.org

Martina Brenčičová - riaditeľka katRande.org

Projekt Bezhraničná láska som spoznala cez jej zakladateľa Lukáša Košťála priblžne pred 6 rokmi na stetnutí jednej kresťanskej platformy. Rozprával o tom, že je na Slovensku mnoho mladých ľudí (kresťanov), ktorí sú zmätení z množstva webov a sociálnych sietí ponúkajúcich bludy alebo polopravdy o láske a vzťahoch. Mal v hlave jasnú predstvu o webe, ktorý by svojim obsahom ponúkal pravdu o skutočnej láske, vzťahoch, komunikácii pre tých vo vzťahu, single, snúbencov či manželov. Veľmi sa teším a žehnám jemu i celému autorskému tímu projektu Bezhraničná láska, aby aj naďalej vnímali hlad a smäd nielen mladých ľudí, po pravdivých informáciach, zdieľaní, umení a kráse, v ktorom je Boží duch.

br. Tadeáš Chrvala - katolícky kňaz z rehole kapucínov

br. Tadeáš Chrvala - katolícky kňaz z rehole kapucínov

Láska bez hraníc je taká, ktorá nekončí, ktorá neprestane. Miluje a nepozerá len na seba a svoje záujmy. Miluje dokonca aj vtedy, keď ju druhý nepochopí, nevypočuje, neprijme, keď ňou opovrhne, keď povie, že ničomu nerozumie, že je nanič, že je hlúpa a ešte veľa iného nepríjemného. Ona neprestane. Dokonalým príkladom je v tom Ježiš, ktorý sa nezastavil, ani keď ho chceli zabiť. Teším sa, že projekt Bezhraničná láska inšpiruje svojich čitateľov k takej láske, akú žil Ježiš.

Marcela Dobešová - predsedníčka prolife organizácie Fórum života

Marcela Dobešová - predsedníčka prolife organizácie Fórum života

Fórum života už dve desaťročia vyvíja aktivity a rieši projekty na podporu úcty k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť. Už nejaký čas nám pomáha šíriť myšlienky prevencie, advokácie a konkrétnej pomoci aj spriatelený tím Bezhraničnej lásky. Je v tom krásna symbolika, lebo hnacím motívom všetkých našich aktivít je takisto láska... a najmä tá bez hraníc. Bezhranicnalaska.sk je pre mňa aj pre mojich kolegov jedinečný internetový portál, ktorý sa doslova hemží podnetnými článkami a svedectvami a tie často idú až na dreň ľudských pocitov. A to je dobre, lebo len veci, ktoré sú z hĺbky srdca, dokážu naozaj osloviť a inšpirovať. A keď sa k tomu pridá krásny dizajn webovej stránky – radosť čítať!

Dominik Gabriel - hudobník, vedúci chvál

Dominik Gabriel - hudobník, vedúci chvál

"Každý z nás je takpovediac zasadený do vzťahov - rodinných, priateľských, partnerských, profesionálnych. Všetky tieto vzťahy nás ovplyvňujú, formujú a učia nás umeniu milovať, učia nás veľa o sebe samých, učia nás poznávať a vážiť si hodnoty, na ktorých naozaj záleží. No každodenná realita príbehov našich vzťahov, ktorú zažívame doma, s priateľmi, v spoločenstve, s partnerom, či v manželstve, je často krát omnoho zložitejšia, náročnejšia a bolestivejšia. Potrebujeme poznať odpovede na otázky, ktoré je nie vždy ľahké sa pýtať. Potrebujeme vedieť, že v našich krízach a zápasoch nie sme osamotení. Potrebujeme vzory, potrebujeme počuť príbehy ľudí, ktoré nás inšpirujú a povzbudia. To je “Bezhraničná láska”.

Lívia Halmkan - autorka projektu Manželstvá z tlakového hrnca

Lívia Halmkan - autorka projektu Manželstvá z tlakového hrnca

Vie byť partnerská láska skutočne bezhraničná? Nebolo by to priam nebezpečné? Vieme kde sú naše hranice? Sme ochotní ich posúvať? Za akých okolností? Láska v nás vzbudzuje viac otázok, ako odpovedí. :) To je ale dobré, lebo v láske máme byť zvedaví, máme sa pýtať a máme objavovať. Otázky majú byť bezhraničné. Som rada, že existuje portál bezhranicnalaska.sk, ktorý zahasí aspoň troška smädu zvedavosti.

Vlado Bis - hudobník a člen kapely Iné Kafe

Vlado Bis - hudobník a člen kapely Iné Kafe

Projekt Bezhraničná láska vnímam ako výborný kompas pre každého človeka, ktorý túži po hodnotnom a trvalom vzťahu. Bezhraničná láska je jedine láska bez falošných tónov, možno si často voliaca ťažšiu cestu, ale je to cesta zodpovednosti a nádeje.

Monika Hricáková - riaditeľka Domu Quo Vadis v Bratislave

Monika Hricáková - riaditeľka Domu Quo Vadis v Bratislave

Naše túžby odhaľujú kúsok z bezhraničnosti, ku ktorej sme povolaní. Naše posúvanie sa krok po kroku k dokonalosti - svätosti - ide práve cez vzťahy. Webportál bezhranicnalaska.sk je miesto, kde človek môže nachádzať odpovede, inšpiráciu a aj to, ako správne budovať vzťahy a to je dôležité - aby sme mali čím viac osobnej integrity a vnútornej kapacity pre naplnenie Láskou.

Martin Neslušan - líder komunity Eden a projektu Goel v Seredi

Martin Neslušan - líder komunity Eden a projektu Goel v Seredi

Potrebujeme budovať a žiť zdravé vzťahy. Vzťahy, v ktorých lásku prijímame, avšak sme ochotní sa aj obetovať a dávať. Niekedy to ide ľahko, inokedy je to výzva. Projekt Bezhraničná láska ponúka veľa inšpirácie a povzbudenia pre ľudí, ktorí sú single alebo už vo vzťahu sú. Prezentuje kresťanské hodnoty a snaží sa ukazovať to, že ak je centrom našich vzťahov Ježiš, skutočne vieme žiť zdravé vzťahy a budovať zdravé rodiny.

Michal Libant - vedúci Slovensko-českého väzenského spoločenstva Dismas

Michal Libant - vedúci Slovensko-českého väzenského spoločenstva Dismas

Projekt Bezhraničná Láska poukazuje na pravú hodnotu Lásky. Keď miluješ Pána Ježiša celým svojím srdcom, celou svojou dušou a so všetkým čo máš, máš tú najväčšiu Lásku na svete. Lásku, o ktorú sa chceš podeliť s najbližšou osobou. A práve tu vnímam, že projekt Bezhraničná láska poukazuje na tú pravú hodnotu lásky vo vzťahu k blízkej osobe v súlade s Evanjeliom. Láska čistého a úprimného srdca. Netúžiaca po obdarovaní, ale po dávaní, netúžiaca po žiadostiach, ale po čistote. Nie takú lásku, ktorú nám ponúka tento svet, a ktorú vidíme na každom kroku. Chvála Pánovi za projekt Bezhraničná láska, ktorá poukazuje na to, že: "Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá...'' (1 Kor 13, 4-5)

Marika Komendová - blogerka, mama a manželka

Marika Komendová - blogerka, mama a manželka

Myslím si, že my ľudia dosť často vnímame slovo láska ako citové prežívanie, ktoré sa môže postupne vytrácať a keď sa stratí, už nie je cesta späť. Možno aj preto sa mnohí manželia, ktorí si sľubovali vernosť v dobrom aj v zlom, nakoniec rozchádzajú. Som rada, že existujú ľudia, ktorí nám lásku ukazujú v inom svetle. Ako večnú, neustále odpúšťajúcu, darujúcu sa, obnovujúcu sa, bezhraničnú. Ďakujem Bezhraničná, že k nim patríte.

Katarína Marčáková - matka 4 detí a manželka gréckokatolíckeho kňaza

Katarína Marčáková - matka 4 detí a manželka gréckokatolíckeho kňaza

Bezhraničná má potenciál byť sprievodcom na ceste spoznávania svojej identity v Bohu a skrze to budovania pevného vzťahu/manželstva. Práve preto je už teraz tŕňom v oku mnohým, ktorí sú presvedčení, že čistota, vernosť a láska, aká je opísaná v Božom slove, sa už nenosí. O to viac je potrebné byť viditeľným hlasom a svedectvom, že ešte stále sú mnohí, ktorí evanjeliové pravdy túžia žiť. Zároveň si mnohí mladí takto môžu byť povzbudením, keď vidia, že v tom nie sú sami. Modlím sa, nech je stále viac nástrojom budovania a rastu pre tých, ktorí po tom túžia.

Martin Janus - Otcova stodola

Martin Janus - Otcova stodola

Je tak provokujúco príťažlivá, neodolateľná, dokonalá a bezhraničná - láska nášho Boha, ktorá sa chce skrze Ducha zjavovať naplno aj cez človeka v tom najhlbšom a najintímnejšom partnerskom vzťahu. Bezhraničnalaska.sk upriamuje pohľady mladých tým správnym smerom, k zdroju tej lásky, k jej podstate a k autentickému spôsobu vyjadrovania.

o. Ľuboš Laškoty - katolícky kňaz, riaditeľ Komisie pre mládež Spišskej diecézy

o. Ľuboš Laškoty - katolícky kňaz, riaditeľ Komisie pre mládež Spišskej diecézy

Hovoríme o téme, ktorá bude vždy aktuálna... lebo LOVE NEVER ENDS! Pri sprevádzaní mladých som veľakrát zažil túto skúsenosť: keď sme spoločne hľadali a následne si predstavili kresťanský pohľad na lásku, panenstvo, chodenie či manželstvo, mal som zvláštny pocit. Pripadal som si ako „misionár“ v pralese, ktorý zvestuje evanjelium Ježiša, takým, čo o ňom nikdy nepočuli... Potrebujeme hovoriť o ľudskej láske, vo svetle tej Božej. Mlčaním (v tejto oblasti) strácame... Aj keď by sme mali koktať, hovorme! Portál Bezhraničná, to však robí skvele. V mene mladých vám ďakujem a žehnám...

Mário Tomášik - vedúci spoločenstva Martindom v Bratislave

Mário Tomášik - vedúci spoločenstva Martindom v Bratislave

Bezhraničná vznikla ako vynikajúci projekt, ktorý priniesol niečo, čo tu určitým spôsobom chýbalo. Lebo láska, ktorou je Boh, je naozaj bezhraničná. A túto lásku dáva On nám, aby ňou boli naplnené naše vzťahy. Oplatí sa rásť v takejto láske! A tento portál je v tom naozaj veľmi užitočným nástrojom a pomôckou.

Michal Srnec - organizátor Chlapských Víkendoviek

Michal Srnec - organizátor Chlapských Víkendoviek

Veľmi si vážim, že mladí ľudia a nie len mladí, si môžu v projekte Bezhraničná láska nájsť povzbudivé články, grafiky, citáty, sv. omše, videá alebo iné stránky, s ktorými tento projekt spolupracuje. Cením si, že ľudia môžu na základe vyššie spomenutých inšpirácií zlepšiť vzťah, či už s Nebeským Otcom alebo zaľúbeným vo vzťahu, či v manželstve. Takisto je veľmi dôležité, že nezabúdajú ani na single ľudí, ktorým sa tiež venujú, a ktorí tu tiež môžu nájsť mnohé užitočné informácie ako rásť. Je to projekt ako pre ženy, tak aj pre mužov. Každý si tu nájde to svoje, ktoré ho môže formovať v identite Božej ženy alebo Božieho muža. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať mladomanželom - Lukášovi a Veronike Košťálovcom, ktorí tento projekt vytvárajú a venujú mu veľa svojho času. Všetko robia nezištne a s vedomím, že to všetko robia pre slávu a chválu nášho Nebeského Otca. Za čo im patrí jedna veľká vďaka :-)

o. Bruno Branislav Donoval - katolícky kňaz, riaditeľ rádia Mária

o. Bruno Branislav Donoval - katolícky kňaz, riaditeľ rádia Mária

Som veľmi rád, že Boh vzbudzuje v srdciach mladých ľudí túžbu po poznaní, ktoré azda najlepšie charakterizuje schopnosť a túžba milovať a byť milovaný. Vzťahy, ktoré prechádzajú rôznymi etapami prinášajú otázky, na ktoré sa snažia hľadať odpovede a myslím si že tento Boží projekt ponúka aj túto možnosť. Preto odporúčam zvlášť mladým srdcom i duchom jeho obsah a ponuku ktorá je na Slovensku jedinečná práve tým, že je "Bezhraničná" podobne ako láska ku ktorej nás Boh pozýva v rozličnom povolaní.

Andrea Mikolášiková - zakladateľka projektu zastolom.sk

Andrea Mikolášiková - zakladateľka projektu zastolom.sk

Osviežujúca grafika, zrozumiteľné odpovede na veľké otázky, systematické členenie obsahu, autorské texty i zahraničné zdroje, príťažlivý "drajv" dobrovoľníckeho tímu - klobúk dolu pred projektom Bezhraničná láska. Držím palce v prekonávaní hraníc možného a prinášaní stále kvalitnejšieho obsahu!

o. Branislav Kožuch - katolícky kňaz, predseda OZ V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

o. Branislav Kožuch - katolícky kňaz, predseda OZ V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Bezhraničná láska. Vyznieva to až ako nereálne bláznovstvo a ilúzia. A to aj napriek tomu, že v hĺbke srdca po nej (podľa mňa všetci) túžime. Radostná správa je, že ona naozaj existuje! Aj “dnes”. Láska bez hraníc je reálna, skutočná. Naozaj existuje. Som preto rád, že sa aj vďaka tejto iniciatíve táto radostná správa, plná nádeje, môže šíriť a znieť. Kiež stále jasne ukazuje smer, kde túto lásku nájsť a prináša povzbudenie k odvahe a vytrvalosti ju naozaj žiť - patrí totiž všetkým. Žehnám autorom, podporovateľom a pomocníkom, ale aj všetkým, ktorí na “bezhanicnalaska.sk” prídu úmyselne alebo “zablúdia náhodou”.

Richard Vašečka - autor projektu Milovať a ctiť, poslanec NR SR

Richard Vašečka - autor projektu Milovať a ctiť, poslanec NR SR

Projekt Bezhraničná láska je nádherný! Ponúka ľuďom - najmä mladým - to, po čom ich srdce túži. A tým je práve láska bez hraníc, bez podmienok, bez konca. Som rád, že to, čo máme spoločné, je práve láska.

Branislav Škripek

Branislav Škripek

Som skutočne rád, že existuje portál BEZHRANIČNÁ LÁSKA! Pretože už približne posledné dve desaťročia máme aj na Slovensku záplavu akejsi atmosféry, že si človek má užívať, a to zvlášť v oblasti telesnej vášne a sexuality. Vzniká z toho bezbrehá záplava povrchnej erotiky a takmer bezbariérový prístup k pornu. Ale v mladých ľuďoch, ktorí potrebujú vstupovať do hodnotných vzťahov, obklopenie sa týmito brakmi spôsobuje len vnútornú vyprázdnenosť, duševný zmätok a hlad po pravde. Mladí túžia po hodnotných vzťahoch, jemnej intimite a zároveň stabilite v živote, ktorá zo skutočnej lásky pramení. Na tomto portále práve to nachádzajú - a to je to vzácne, čo im Bezhraničná dáva a inšpiruje ich niečím, čo pochopia naplno, keď to prijmú. Tým sa stávajú stabilnejšími ľuďmi. Prajem vám veľa inšpirácie z Ducha Božieho do vašej práce!

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!