12 dôvodov, prečo NEvstupovať do vzťahu

Túžba byť milovaný/á môže byť niekedy natoľko silná, že prehluší aj zdravý rozum. Prečo sa vzťahy dnes toľko rozpadajú, keď na začiatku sa všetko javí takmer dokonalé? Ponúkam zopár dôvodov, ktoré ťa do vzťahov môžu doslova vtlačiť a tvoj vzťah už od začiatku odsúdia na zánik.

12 dôvodov, prečo NEvstupovať do vzťahu
Foto: © unsplash.com

1. Cítim sa osamotene

Pocit samoty dokáže človeka veľmi zviazať a snaha nájsť niekoho, kto by ťa mal rád, ťa môže úplne pohltiť. Každý prirodzene túži byť milovaný. Problém však nastáva, ak sa táto túžba po láske stane tvojou modlou, tvojou prioritou. Na takú túžbu sa naviaže sebectvo a falošné očakávania a vzniká bludný kruh. Už nie som s niekým preto, že milujem jeho osobnosť, charakter, ale len preto, lebo očakávam, že uspokojí moje potreby a túžby (čo je len krok od hriechu nečistoty). Takto sa tvoj partner stáva tvojím otrokom a zároveň tvojou modlou. A keďže žiaden človek nevie dokonale naplniť tvoju citovú nádobu a všetky priania, skôr či neskôr je vzťah plný výčitiek, citového vydierania – a keďže nie je naplnením tvojich predstáv, vedie k rozpadu.
 

2. Tikajú mi biologické hodiny

Toto je dôvod, s ktorým bojujú najmä ženy. Príde vek, kedy sa zdá, že už som „na ocot“, že všetci sú už zadaní, že je najvhodnejší čas mať dieťa, že už som jednoducho „stará“... a pod tlakom týchto vonkajších názorov, vplyvov a nekonečných otázok („Už niekoho máš?“ či „Kedy sa vydávaš?“) sa môže človek rozhodnúť vstúpiť do vzťahu s kýmkoľvek, kto príde „prvý do rany“. Vzťahy založené na takomto tlaku sú neslobodné a skôr či neskôr končia rozpadom, prípadne celoživotným trápením.
 

3. Všetci hovoria, že sa k sebe hodíme

Aj keď sa zdá takýto názor okolia pozitívny, tiež dokáže pekne zamotať hlavu a skresliť pohľad na človeka. Ak príliš dlho počúvaš od ľudí okolo seba, aký je on alebo ona úžasný/á, často aj nevedomky preberieš tento názor za svoj a v mysli uveríš, že naozaj by ste boli ideálny pár. Faktom však je, že s týmto človekom máš žiť ty, nie niekto z tých, ktorí ti motajú hlavu svojimi ideálmi. Nie je jednoduché sa takému tlaku vzoprieť. Preto je veľmi potrebné modliť sa o pravú slobodu voči názorom iných a najmä schopnosť rozlíšiť ten Boží.
 

4. Mojim rodičom sa páči

Možno pochádzaš z rodiny, ktorá ti neposkytla skutočné ocenenie tvojich vlastností či úspechov. Z rodiny, kde viac ako pochvala prevládala kritika. Hoci si to neuvedomuješ, tvoje konanie môže byť ovplyvnené očakávaniami a túžbou dosiahnuť spokojnosť svojich rodičov.
 

Boh je pripravený zbaviť ťa pút minulosti aj jej vplyvu na teba a darovať ti život v plnosti a slobode.


Aj tento tlak ťa môže priviesť k nesprávnemu rozhodnutiu. V snahe zapáčiť sa svojim rodičom si vyvolíš za partnera niekoho, koho schvaľujú a kto sa páči im. Je nevyhnutné si uvedomiť tieto pohnútky, aby si vedel/a správne rozlíšiť, čo ťa vedie k tvojim rozhodnutiam.
 

5. Vzor a zranenia z rodiny

Psychológovia potvrdzujú, že skúsenosti, aké získaš v rodine, si nesieš do svojho vzťahu. Žena väčšinou hľadá to, čo dostala (alebo nedostala) od svojho otca a muž zas, čo videl (alebo nevidel) na svojej mame. Ak sú to dobré vlastnosti, je to výhodou, problém nastáva, ak do svojho vzťahu prenášaš svoje zranenia. Často sa stáva, že žena, ktorej otec bol neprítomný alebo pochádza z rozvedenej rodiny, sa zamiluje do staršieho muža. Ten sa môže stať akousi náhradou jej otca. Zažíva pri ňom ochranu, pocit bezpečia, lásku a potvrdenie svojej hodnoty, ktorá jej chýbala pri otcovi. Ak dcéra zažila svojho otca ako tyrana, agresívneho či alkoholika, zvyčajne ju tiahne k podobným mužom (aj keď sa jeho charakter môže ukázať až neskôr). Je to paradox, pretože sa dostáva na tú istú pôdu, ktorá ju zraňovala, ale predsa tá pôda je pre ňu istou a strach z neznámej (hoci lepšej pôdy) ju drží ďalej v otroctve. Muž si tiež podvedome prináša do vzťahu vzor svojej mamy. Ak mama bola v rodine dominantnou, tou, ktorá viedla, rozhodovala a otec bol pasívny, ľahostajný či neprítomný, prirodzene si aj syn hľadá partnerku, ktorá ho bude viesť a usmerňovať. Alebo naopak, ak videl vzor otca, ktorý mamu týral a ubližoval jej, je veľmi pravdepodobné, že takto bude reagovať vo vypätých situáciách aj on. Ako sa teda oslobodiť? Ako hovorí aj Božie slovo: „...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ Jn 8, 32. Nik nemôže za to, z akej rodiny pochádza. Tvoji rodičia sú hriešni a ani ty sa hriechu nevyhneš. No cestou je pozrieť sa na svoju rodinu a vzťah rodičov v pravde, poučiť sa z neho a uvedomiť si, čo si chceš a čo nechceš odniesť do svojho manželstva. Boh je pripravený zbaviť ťa pút minulosti aj jej vplyvu na teba a darovať ti život v plnosti a slobode.
 

6. Postavenie, zabezpečenie, výzor

Dnešná doba je zameraná veľmi materialisticky. Hľadáme úspech, postavenie, zabezpečenie, dobrý výzor...a na základe takéhoto pohľadu vieme rýchlo rozlíšiť, kto je pre nás „dobrá partia“. Pýtaj sa sám/sama seba, na čom si vo vzťahu zakladáš – či to nie sú povrchnosti. Ak postavíš výber svojho partnera na jeho/jej postavení, kráse či zabezpečení, čo potom, keď to pominie? Všetko sú to totiž veľmi prchavé veci. Pouvažuj, čo chceš, aby mal/a tvoj/a manžel/ka a na tom stavaj. Túžiš viac po tučnom bankovom konte a človeku, ktorý je uznávaný alebo skôr po manželovi, ktorý má charakter a zápal pre Pána a budeš mu vedieť dôverovať, lebo ťa povedie k Bohu? Alebo túžiš po dokonalej modelke s krásnym úsmevom, či skôr po citlivej a láskavej manželke, ktorá bude milovať a viesť tvoje deti k Bohu? Hľadaj najprv to, na čom ti naozaj záleží a dôveruj, že to ostatné, skutočne potrebné, dostaneš od Pána navyše.
 

7. Už sa chcem osamostatniť

So spomínaným vekom alebo rodinnými problémami môže byť vyvolaná túžba čo najskôr sa osamostatniť alebo opustiť problémové prostredie. Takéto rozhodnutie znamená útek a vzťah na ňom založený je len falošným útočiskom. Ak však neprinesie žiadané oslobodenie, často končí sklamaním a obviňovaním seba aj toho druhého.
 

8. Duchovné putá a hriech nečistoty

Ak sa hlbšie pozrieme do duchovnej roviny a vnímania vzťahov, môžeme zbadať častý fenomén úplnej zaslepenosti. Žena alebo muž nevedno prečo odrazu začne pri osobe opačného pohlavia pociťovať nevysvetliteľnú príťažlivosť. Rozumom chápe, že v skutočnosti by si toho človeka vôbec nevšimol/a a neohurujú ho/ju ani jej/jeho názory či charakter, ale telesná príťažlivosť pri tom človeku ho/ju ťahá k túžbe byť jej/mu blízko. Ak sa človek poddá tejto nevysvetliteľnej túžbe, väčšinou prerastie do zaslepenosti a zidealizovania daného človeka.
 

Očakávať zmenu partnera skrze vzťah či manželstvo je naivné. 


Čo sa však skrýva za touto nevysvetliteľnou príťažlivosťou? Často je to hriech nečistoty, ktorým je daná osoba zviazaná. Diabol takto dokáže druhému človeku (najmä ak nežije sviatostne) poriadne zamotať hlavu a v mnohých prípadoch takto do hriechu nečistoty stiahne aj osobu, ktorá si dovtedy svoju čistotu chránila.
 

9. On sa zmení/ Ja ju zmením

Vzťah dvoch ľudí je o prežívaní radosti a nachádzaní jednoty aj napriek našej rôznosti. Na našom svadobnom oznámení sme mali vetu: Neprišiel som na svet, aby som ťa zmenil, ale aby som ďakoval Bohu za to, že si. Aké vzácne je, keď sa dvaja môžu tešiť z pestrosti charakterov, názorov, túžob, pocitov, predstáv a nachádzať v nich jednotu. Očakávať zmenu partnera skrze vzťah či manželstvo je naivné. Áno, je dosť možné, že sa tvoj/a priateľ/ka zmení - ale skôr k horšiemu. V manželstve, keď sú dvaja spolu denno-denne, keď nastúpia starosti či stereotyp, vyplávajú na povrch predovšetkým jeho chyby. Ak ti niečo na tom druhom vyslovene prekáža, nevstupuj s ním do vzťahu. Nemyslím tým chyby, ktoré všetci máme - dokonalého človeka nenájdeš. Ale ide tu o zlé vlastnosti či závislosti - sklon k alkoholizmu, drogy, hazard, agresivita, arogantné vystupovanie a neúcta (napr. voči ženám, mame, sestre), pohŕdanie mužmi (u žien), … niekedy nám dokonca môže lichotiť žiarlivosť partnera. Tá však nie je prejavom lásky, je to choroba, ktorá je prejavom nedôvery a mnohé vzťahy sa na nej rozpadnú, lebo je to stále horšie, až môže vyvrcholiť psychickým či fyzickým týraním.
 

10. Vierovyznanie

O vzťahu s neveriacim či inovercom sa popísalo už mnoho, no predsa sa krátko dotknem aj tohto problému. Nepoviem však ani áno, ani nie. Každý človek má inú cestu, ktorú mu Boh vybral a charakter, ktorý mu dal. Možno ti naozaj Pán vybral človeka, ktorý je neveriaci, aby si mu ukázal/a cestu. Ak ti to však nepotvrdil, odporúčam sa takej ceste vyhnúť. Poznám veľa dievčat, ktoré si mysleli - veď ja ho privediem k Bohu, a nakoniec ony samé skončili od Boha na míle ďaleko. Je jednoduchšie totiž zísť z Božej cesty, ako sa na nej udržať s človekom, ktorý má iný postoj a pohľad na vec. Ak ťa však Pán utvrdil v tom, že tohto človeka vybral pre teba, modli sa zaňho a buď sám/sama sebou. Stoj pevne zakorenený/á v Bohu a nerob kompromisy. A taktiež, nemaj strach. Boh ťa totiž určite vyzbrojil a dal ti už dávno všetko potrebné na to, aby ste na tejto ceste obstáli spoločne.
 

11. Z ľútosti

Tento dôvod sa dotýka najmä nás žien. Poznáš túto situáciu? Začala si sa stretávať s niekým, lebo ti lichotila jeho pozornosť alebo si len vnútorne verila, že z toho “niečo bude”, no čím ďalej, tým viac cítiš, že to nie je ono. Že ti na ňom čoraz viac vecí prekáža a pri predstave, že spolu máte chodiť, ťa napĺňa skôr odpor, ako láska. No kdesi v srdci ti nedá pokoja ten neutíchajúci pocit: ľútosť. Veď on toľko obetoval, investoval do vášho vzťahu, veď jeho nikto nechce, on má ťažký život a ešte ja ho mám zraniť... Nech by bol dôvod akýkoľvek a ty ktovieaká dobrá herečka, skôr či neskôr ten muž pocíti, že ťa pri ňom drží len ľútosť. A vzťah založený na ľútosti je trápením pre obe strany. Prináša omnoho väčšiu bolesť a zranenie, ako prvotné odmietnutie.
 

12. Keď on/a je ideálny/a partner/ka

Iste aj ty túžiš mať po svojom boku človeka, s ktorým vzťah a neskôr manželstvo vydrží. A mnohí z nás majú aj svoju predstavu, aký by ten/tá ich vyvolený/á mal či nemal byť. Stretla som sa viac ráz s tým, že si niektoré dievčatá mysleli, že ten chlapec je skvelý, lebo hrá na chválach, lebo študuje za gréckokatolíckeho kňaza, lebo pomáha starým a chorým, lebo...a chalani zas, tá baba je super modlitebníčka, vedúca spoločenstva, robí skvelé stretká...To by bol/a manžel/ka. Ružové okuliare sú ťažká vec. Poviem ti však jedno – aj keby ten tvoj ideál bol superperfektný/á, angažoval sa na cirkevnom poli a pôsobil ako zapálenec, milujúci Boha celým srdcom, ak ťa Pán nevybral preňho/pre ňu, nikdy nebudeš šťastný/á. Ak nemáš povolanie stáť po jeho/jej boku, bude ťa v manželstve jeho/jej služba ubíjať a vzájomne sa budete deptať, udupávať a ničiť. Nenechaj sa pohltiť falošnými predstavami o človeku. Nehľadaj toho, kto je podľa teba ideálny/a partner/ka. Nechaj sa viesť Bohom. Neprivedie ťa k dokonalému človeku. Dá ti človeka, ktorý bude ideálny pre teba, pretože jeho dobré vlastnosti, ale aj chyby, vám obom SPOLOČNE pomôžu rásť a dôjsť do cieľa.

Žehnám ti veľa trpezlivosti a múdrosti v rozhodovaní a nachádzaní Božej vôle vo vzťahoch a veľa radosti v objavovaní toho/tej, ktorého/ú ti Pán vybral :).

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!