Ako byť dobrým mužom?

Prednedávnom vyšiel článok kolegyne – pisateľky Katky, ktorá cezeň riešila problematiku „príliš dobrých chlapcov“, a tak som si popri jeho čítaní povedal, že trošku sa pokúsim túto tému rozšíriť, keďže mi v súvislosti s ním napadlo viacero myšlienok.

Ako byť dobrým mužom?
Foto: © pexels.com

Kto si predošlý článok neprečítal, veľmi silno odporúčam: Keď si príliš dobrý chlapec.

Nehodlám rozoberať, prečo sa medzi nami „príliš dobrí chlapci“ nachádzajú – jednak sa toho Katka v článku sčasti dotkla, a jednak mnohým z nás dôjde, v čom tkvie problém tejto „dobroty“ – príčiny môžu byť viaceré, od nezdravej výchovy, možnože aj v rámci neúplných či dysfunkčných rodín, cez prijímanie nevhodných, často populárnych „vzorov“ našej spoločnosti, až po vlastné utváranie svojho „ja“, prostredie okolo seba či osobnostné predispozície vyplývajúce z genetiky, ktoré však tvoria len pomerne zanedbateľné percento.

Problémom „príliš dobrých chlapcov“ je často subjektivita tohto pojmu, preto si ho každý môže do istej miery interpretovať po svojom. To, čo písala Katka, považujem, úplne pochopiteľne, za veľkú a vystihujúcu pravdu, ktorá sa týka veľkého množstva mužov, avšak zažil som tiež prípady, keď chlap spĺňal presný opak spomínaných troch bodov z prechádzajúceho článku, mal v zásade všetky atribúty normálneho, zdravo vychovaného chlapa, a predsa bol označený v rámci odmietnutia ako „príliš dobrý chlapec“. Čo s tým?

Nuž, myslím, že sú 3 možnosti:

1. Žena si tento pojem chybne interpretuje. Neviem o tom, že by bol pojem „príliš dobrý chlapec“ kdesi odborne vymedzený, a teda nikde nenájdeme jeho presnú definíciu. Je tým pádom prirodzené, že viaceré ženy si pod ním predstavujú čosi do istej miery iné.

2. Je takto označený muž, ktorý síce môže spĺňať atribúty potrebné pre prirodzenú mužskosť, avšak žena má iné priority, často povrchné (musí mať auto, peniaze, vypracované svalstvo, byť svojím spôsobom „zlý chlapec“ atď.) – stane sa teda to, že hoci vyzretým mužom byť môže, pre niektorú je „príliš dobrým chlapcom“ stále. Je to podobné s prvým bodom, avšak v prvom prípade ide o intelektuálnu nevedomosť, pričom v tomto bode ide o povrchné vnímanie muža. Pozor! – príklady v zátvorke sú v poriadku, avšak vo vzťahu nesmú byť prioritami a takisto vonkoncom neodporúčam riadiť sa slovíčkom „musí“, ktoré často dokáže narobiť výraznú zlobu!

3. Žena za pojem „príliš dobrý chlapec“ skryje konkrétny nedostatok muža, ktorý jej na ňom prekáža, a bojí sa ho ním konfrontovať, aby ho neranila. Je pre ňu ľahšie zaujať tento postoj, ako ho úplne otvorene vystaviť reflexii, ktorú by prípadne mohol ťažšie niesť, pričom by v krajnej možnosti mohlo dôjsť až k rozpadu priateľského vzťahu. Môže ísť napríklad o zdravotný nedostatok, za ktorý muž nemôže – žena má napriek tomu tohto muža veľmi rada, no samotný nedostatok jej z vlastného pohľadu prekáža vstúpiť do vzťahu, nevie si to predstaviť, strach či nechuť/nevôľa jej zabráni pripustiť túto voľbu, a preto ako argument použije „príliš dobrého chlapca“. Tiež jej môže pripomínať niekoho, voči komu má vytvorenú averziu – áno, aj toto môže niekto označiť za nedostatok, aj keď v pravej podstate ním nie je – iracionálnosť niekedy udáva charakter našim postojom, žiaľ, aj to občas patrí k nám ľuďom. Opäť pozor! – môže ísť aj o nedostatky, za ktoré muž reálne môže, no zároveň v pravej podstate nemusia akokoľvek znehodnocovať jeho status v role muža!

A koho ja považujem za „príliš dobrého chlapca“? Moje body to povedia jasnou rečou.

Katka to napísala veľmi dobre a určite sa s tým názorovo stotožňujem. Ku skupine mužov, ktorí sú takpovediac právom označovaní za „príliš dobrých chlapcov“, nemám potrebu toho veľa dodávať, avšak dávam si za povinnosť priložiť ruku k dielu...

Chlapi, za každú cenu si držme svoje miesto, stojme nohami pevne na zemi! Ženy treba ľúbiť, ale ľúbiť po chlapsky! Držať sa mužskosti! Ako na to?

1. Milovať a nič za to nečakať

2. Vedieť povedať nie, keď treba

3. Nedožadovať sa pozornosti v neprimeranej miere

4. Byť rozhodný, rozvážny, racionálny, činorodý

5. Vedieť si priznať chybu alebo sa ospravedlniť

6. Rešpektovať ženu v celej jej osobitosti

7. Neplniť bezbreho všetky želania

8. Vždy ženu brániť v prípade potreby, byť jej oporou

9. Nefňukať, nesťažovať sa, nesprávať sa ako „bábovka“...

10. Aktívne žene načúvať a snažiť sa ju pochopiť

11. Rozosmiať ženu vždy, keď treba, ale tiež len tak

12. Byť galantný, nie vtieravý

13. Nebyť mamičkin maznáčik

14. Ísť si za svojím cieľom

15. Sebavedomie, ale zároveň pokora

16. Ak sme veriaci, nikdy sa za to nehanbiť!

17. Netrápiť sa, čo o mne povedia iní

18. Nielen myslieť a rozprávať, ale najmä konať; byť zodpovedný

19. Neustále na sebe pracovať (či už fyzicky, psychicky, duchovne...)

20. Byť sám sebou, vyrovnaný s vlastnou identitou – identitou muža!!!

Verím, že žiadny chlap si po prečítaní jednotlivých bodov nepovie, že je toho naňho veľa, pretože nie je. Toto by malo byť vybavením osobnostného repertoára každého muža. Ak nie je, muži, pracujme na tom! Samozrejme, nikto nie je dokonalý, no sme tu od toho, aby sme sa neustále zlepšovali, zisťovali, čo robiť lepšie, vnútorne rástli a učili sa milovať. Je to celoživotný proces, ktorý si žiada výdaj fyzických, psychických i duchovných síl, no vedzte, že výsledný efekt stojí za to a že je to veľmi dobre investovaná energia.

Ženy potrebujú do života niekoho, kto ich život požadovane vyváži. Potrebujú byť milované, mať pri sebe niekoho, o koho sa môžu oprieť, niekoho, na koho sa môžu spoľahnúť, niekoho, kto im je vždy nablízku, niekoho, s kým môžu zdieľať svoj život, atď. atď. atď. – áno, všetko v primeranej miere, preto buďte v strehu, aby ste sa nestali niekoho „handrou“! winkU muža je totiž takéto čosi neprípustné, to hádam nemusím nikomu vysvetľovať. Je na zodpovednosti každého muža, či si dokáže tieto záležitosti ustrážiť, preto vyzývam každého z vás, aby ste ženy ľúbili po mužsky, zakaždým si uchovávajúc svoju identitu, rolu muža vo svete.

Na záver malý vtípek, ktorému sa snažte ako muži, tak aj ženy vyhýbať:

Je muž a žena, ktorí spolu trávia čas a sú priatelia. Chlap má o ženu záujem, pričom žena, ktorá oňho záujem nemá (čo však muž vie), mu v dobrej vôli povie: „Chcela by som chlapa, ako si ty.“ A chlap si pomyslí: „Čóóó?!!! Dokelu... veď ja som chlap, aký som ja!!!“

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!