4 hodnoty, ktoré musíš vedieť oceniť, ak chceš mať zdravé manželstvo

Som ženatý, so ženou svojich snov, 43 rokov. Spolu sme dohromady 48 rokov. Ľudia sa ma často pýtajú, ako sme s Kathy vydržali spolu tak dlho. Dnes by som sa chcel podeliť o niektoré podstatné hodnoty, ktorým som sa naučil počas tejto cesty.

4 hodnoty, ktoré musíš vedieť oceniť, ak chceš mať zdravé manželstvo
Foto: © Ewelina Zięba Photography

Fakt, že ľudia nevedia, ako dobre viesť rodinu je jednou z najväčších príčin dysfunkcie vo svete.

Zamýšľam sa nad tým, že znovuzrodenie rodiny a manželstiev zmení svet, určí osudy a zmení priebeh histórie. Základ zdravej rodiny začína kultúrou, spojením a záväzkom budovania vzťahu mamy a otca prostredníctvom manželstva. Som ženatý, so ženou svojich snov, 43 rokov. Spolu sme dohromady 48 rokov. Ľudia sa ma často pýtajú, ako sme s Kathy vydržali spolu tak dlho. Dnes by som sa chcel podeliť o niektoré podstatné hodnoty, ktorým som sa naučil počas tejto cesty.    

4 základy pre úspešné manželstvo

1. Buď pokorný/pokorná a daj  svoju manželku/ svojho manžela na prvé miesto

Tento bod by som mohol prejsť mlčaním, avšak zaslúži si komentár. Manželstvo znamená, že prichádzaš do vzťahu, aby si dal/dala život inej osobe. Je to každodenné rozhodovanie sa pre zomieranie sebe, aby si miloval/milovala inú osobu. List Filipanom 2:3– 4 hovorí: „Nerobte nič zo svojej  namyslenosti ani pre márnu slávu, ale nech každý pokorne považuje iných za vyšších od seba. Nech nik nehľadí, len na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ 

2. Bez ohľadu na hádky, tvoj manžel/tvoja manželka by mal/a byť tvojím najbližším priateľom/najbližšou priateľkou, tvoj/a najväčší/ia spojenec/spojenkyňa, tvoj/a zaručený/á spolupracovník/čka a tvoj/a prisľúbený/á partner/ka pre život

Myslím, že veľa ľudí sa žení/vydáva, ale nikdy sa neprepoja! Od začiatku stvorenia Boh zamýšľal, aby manželstvo bolo o dvoch ľuďoch, ktorí sa stanú jedným. Kniha Genezis 2:23– 24 hovorí : „Vtedy človek zvolal: Toto je kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa. Bude sa volať žena, lebo bola vzatá z muža. Preto muž opustí otca i matku a priľne k svojej manželke a budú jedno telo.“ Keď prídu hádky, je dôležité zostať spojení ako jeden. Skúšky vás dokážu stmeliť alebo zlomiť, záleží na tom, či sa pripútate jeden k druhému alebo jeden druhého opustíte. Využite možnosť rásť bližšie pri sebe. Počas náročných období uisťuj svoju manželku/svojho manžela rozhovormi s ňou /s ním, „Som s tebou“.

3. Nespoliehaj sa, že zábava a šťastie budú tvoriť lásku vo vašom manželstve

To je ovocie dobrých rozhodnutí, ale nie cieľ sám o sebe! Asi sa to nepočúva ľahko, ale dobré manželstvo vyžaduje disciplínu. Úspešné manželstvá sa len tak „nestanú“. Sú výsledkom každodenných rozhodnutí milovať jeden druhého. Táto praktická rada je niečo, čo považujem za základ dobrého manželstva: rob to, čo máš, keď sa ti chce, aj keď sa ti nechce.Inými slovami: čokoľvek robíš pre svoju manželku/svojho manžela, keď pri tom cítiš motýliky v bruchu, rob to aj vtedy, keď nemáš náladu. To znamená mať charakter a rozhodovať sa pre niekoho každý deň, namiesto zakladania svojho prísľubu na pocitoch. Povedal som to predtým a poviem to znova: pocity sú dobrí sluhovia, ale zlí páni. Ak nechávame našu lásku k manželke/manželovi len na pocitoch, potom nechávame naše manželstvá hodené do vetrov života. Láska nie je pocit! Spája sa s pocitmi a inšpiruje ich, ale nie je jedným z nich.

4. Pamätaj, že úlohou tvojej manželky/tvojho manžela nie je urobiť ťa šťastným/šťastnou, pretože šťastie je vnútorná práca

V Novom Zákone je slovo “šťastný/šťastná“ použité osemdesiatkrát a ani raz nemá nič spoločné s manželstvom. Najväčšie radosti môjho života som objavil v manželstve a v mojej rodine! Radosť a šťastie nie je to isté. Ježiš nám sľúbil radosť, ktorá pramení v Ňom, vediac, čo je na druhej strane hádok. Kathy je najštedrejšia osoba, akú poznám, ale moje najväčšie radosti v manželstve nie sú z toho, ako rôzne mi slúži, ale skôr z toho, ako rôzne ju dokážem milovať. Teší ma sledovať ju s jej koňmi. S nimi beží a smeje sa a keď sa vráti, nevie sa dočkať, kým mi o tom povie. Teším sa, že som dokázal pre ňu urobiť niečo, čo ju udržuje pri živote. Milovať ľudí “namiesto seba” je niečo silné. Je skutočne krásne takto vedieť milovať.

Miluj lepšie než predtým

Modlím sa za objavenie kľúčov k šťastnému manželstvu, aby sa zakorenili v tvojej duši a žehnám ti milosť, aby si miloval/milovala lepšie než predtým. Povzbudzujem ťa, aby si sa pozrel/pozrela do svojho srdca a požiadal/požiadala Boha o pomoc, aby ti ukázal cesty ako môžeš dať svoj život svojej manželke/svojmu manželovi. Nemusí to byť jednoduché, ale sľubujem, že to stojí za to.


Autor: Debra Fileta
Preklad: Soňa Pätoprstá
Zdroj: www.moralrevolution.com 

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!