4 klamstvá o sexe, ktorým pravdepodobne veríš

Sex je duchovným zápasom. Môžeme pozorovať, ako diabol pracuje prostredníctvom očividného zla, ako je obchodovanie s ľuďmi alebo sexuálne zneužívanie, ale mnohé z jeho najefektívnejších trikov sú skôr nenápadnejšie (ako príklady uvedené nižšie). V skutočnosti môžeš byť uprostred duchovného zápasu, a nemusíš o tom ani vedieť.

4 klamstvá o sexe, ktorým pravdepodobne veríš
Foto: © freepik.com

"Závislosti od porna sa nikdy nezbavím!"
"Neznášam sex. Nikdy nebudem schopná si ho s mojím manželom užiť."
"Zostanem už navždy poznačený."
"Nemôžem mať dobrý sex, pokiaľ nemám dokonalé telo."

Napadli ti niekedy podobné myšlienky? Ak áno, čo myslíš, odkiaľ prichádzajú? Ježiš povedal, že diabol je klamár a jeho materinským jazykom je neustále nás zavádzať. Jedným zo spôsobov, ako rozpoznať povahu duchovného zápasu v našom živote je vedieť identifikovať jeho klamstvá. Zamysli sa nad tým: Keď si vezmeš dôležité oblasti tvojho života, vždy pri nich nájdeš aj „vizitku“ nejakých diablových klamstiev. 

V pozadí diablovho nenápadného podvodu je niekoľko základných klamstiev, ktoré ovplyvňujú naše zmýšľanie o Bohu a sexe. Nižšie by som sa s vami chcela podeliť o štyri takéto klamstvá, o ktoré sa často opierame v našom živote i v manželstve.  

 

Klamstvo č.1: Boh sa o sexualitu nezaujíma

V posledných desaťročiach sme boli svedkami zmeny postoja k sexu a sexualite. Sex už nie je ponímaný ako niečo spojené s manželstvom a plodením, ale berie sa jednoducho ako forma zábavy, oddychu a sebavyjadrenia. Pohlavie už nie je vnímané ako biologická realita, ale považuje sa už dnes často len za subjektívnu skúsenosť.

Aj mnohí kresťania rozmýšľajú o sexualite ako o niečom veľmi osobnom k čomu Boh nemá čo povedať. Niektorí single kresťania žijú sexuálne a sotva si v tom pripustia myšlienku na Boha; niektorí kresťania v manželstve zase predpokladajú, že pokiaľ nemajú žiadny pomer, Boh im nemá čo hovoriť do toho, ako by mal medzi nimi sex vyzerať.

Keďže sa štúdiu tejto témy venujem viac ako desaťročie, môžem ti bez najmenšej pochybnosti potvrdiť, že Bohu hlboko záleží na tvojej sexualite. Keď sa Eva v rajskej záhrade pustila do debaty s hadom, spýtal sa jej otázku: „A naozaj Boh povedal...?“ Možno na teba používa tú istú stratégiu. Áno, Boh naozaj povedal, že sexualita je posvätná, a že má plán pre tvoj sexuálny život.
 

Klamstvo č. 2: Boží plán pre sex nie je pre tvoje dobro

Je možné, že ani tak nebojuješ s Božou pravdou, ale skôr pochybuješ o dobrote Boha. Prečo by mi milujúci Boh:

"Dal nejakú túžbu a následne zakazoval nasledovať ju?"
"Hovoril, že si nemôžem vziať toho, koho ľúbim?"
"Chcel, aby som zostal v manželstve s niekým, koho nemilujem?"

Boh sa v Biblii zdá jednoducho krutý, keď obmedzuje sexuálne vyjadrenie len na muža a ženu v celoživotnom, záväznom vzťahu. Len si pomysli na všetkých tých ľudí, ktorí sú z tohto vylúčení!

Prefíkaný had použil v rajskej záhrade aj tento ťah. Pokúšal Evu tak, že ju nahovoril pochybovať o dobre Božieho príkazu. „Boh pred vami niečo skrýva!“ Raz som počula jedného pastora povedať: „Nič, čo je mimo Božej vôle pre teba, nie je dobré.“ Veríš tomu?
 

Boh ťa nestvoril pre sex, pre seba-aktualizáciu, dokonca ani pre manželstvo. Stvoril ťa pre intímny vzťah s Ním.


Musíme urobiť krok späť a pochopiť, že romantická láska a sexuálne vyjadrenie boli v našej modernej kultúre vyvýšené z dobrých vecí na absolútne základné prvky naplneného života. Boh sa zdá krutým len vtedy, ak je sex a romantika považovaná za rozhodujúci element šťastia. Nepochopíme Božiu dobrotu v Jeho pláne pre sex, kým nepochopíme dobrotu celkového Božieho plánu pre ľudstvo. 

Boh ťa nestvoril pre sex, pre seba-aktualizáciu, dokonca ani pre manželstvo. Stvoril ťa pre intímny vzťah s Ním. Najväčšie vzrušenie v tvojom živote nemá byť tvoj svadobný deň (alebo noc), ale dennodenné putovanie s vedomím, že na tvojom živote záleží, pretože si spojený s večným Bohom celého vesmíru. Bol si stvorený, aby si menil svet!

Iba keď sa pozrieme na väčší životný príbeh, dokážeme oceniť dobro sexu, ale tiež akceptovať, že môžeme žiť plnohodnotný život aj bez neho. 
 

Klamstvo č. 3: Boh neodpustí hriech týkajúci sa sexu

Keď ťa diabol pokúša, snaží sa ťa presvedčiť, že sexuálny hriech nie je žiadna veľká vec. Keď si však už zhrešil, bude veľmi dôsledne pracovať na tom, aby si uveril tomu, že teraz už musíš žiť vo večnej hanbe. Russell Moore si všimol, že “Diabol pracuje dvomi spôsobmi: klamstvom, ‘Určite nezomriete’ (Gen 3,4), a obviňovaním, ‘ktorý na nich dňom i nocou žaluje pred naším Bohom’ (Zjv 12,10)... Nikto nie je viac pro-choice ako diabol na ceste na potratovú kliniku, a nikto nie je viac pro-life ako diabol na ceste z potratovej kliniky.”
 

Ak si sa však vyspovedal a odvrátil od svojho hriechu, Božia vôľa pre teba je, aby si kráčal v slobode. Nie iba v slobode od hriechu, ale aj v slobode od hanby a odsúdenia z tvojej minulosti.


Áno, sexuálny hriech je vážny. Vždy má závažné fyzické, emocionálne a duchovné dôsledky – nikdy ich nepodceňuj. Rovnako neuver konceptu, ktorý Dietrich Bonhoeffer nazýva „lacná milosť“. Inými slovami, nehreš s myšlienkou na záchrannú sieť, vediac, že Boh ti odpustí. To je urážka Kristovej obety!

Ak si sa však vyspovedal a odvrátil od svojho hriechu, Božia vôľa pre teba je, aby si kráčal v slobode. Nie iba v slobode od hriechu, ale aj v slobode od hanby a odsúdenia z tvojej minulosti.

Veríš, že Boh oddialil tvoj sexuálny hriech od teba tak ďaleko, ako je vzdialený východ od západu? Že ho nepoužije proti tebe? Že si „očistený od všetkej nespravodlivosti“?
 

Klamstvo č. 4: Budem v bezpečí len ak nepoľavím vo svojom hneve

Boh nenávidí zatrpknutosť rovnako ako nenávidí sexuálny hriech. Možno tvoj partner pozerá porno, ale tvoje srdce sa v odpovedi na to postupne zmenilo na srdce súdiace a jedovaté. Pavol nám hovorí, že satan vyhráva, keď sa náš spravodlivý hnev zmení na zatrpknutosť a neodpustenie. I keď je niekedy správne cítiť hnev, musíš byť veľmi opatrný, aby tvoje srdce nestvrdlo. „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4,26). Hnev je ako mlieko. Má istú trvanlivosť, kým sa nepokazí na niečo poriadne zhnité. 

Uzdravenie po nevere a iných formách zrady je dlhá, namáhavá cesta. Experti na manželstvo odhadujú, že väčšine párov trvá úplne sa uzdraviť dva až päť rokov (mnohým sa to nepodarí nikdy). Či už je alebo nie je možné zmierenie vo vzťahu, pre tvoje vlastné duchovné zdravie je veľmi dôležité, aby si upustil od hnevu. Nestane sa to hneď (a pravdepodobne by sa to ani nemalo stať hneď). Často však zotrvávame v hneve, pretože sa pre nás stáva akousi formou ochrany.
 

Pavol nám hovorí, že satan vyhráva, keď sa náš spravodlivý hnev zmení na zatrpknutosť a neodpustenie.


Možno veríš tomu, že hnev a zatrpknutosť sú tvojou jedinou obranou proti ľuďom, ktorí by sa mohli dotknúť citlivej rany v tvojom srdci. Si presvedčený, že je bezpečné nepoľaviť v nenávisti. Nič z toho nie je pravda. Môžeš si nastaviť potrebné hranice bez hnevu, ak dôveruješ Bohu, ktorý všetko vidí, ktorému na tebe veľmi záleží, a ktorý každému nadelí podľa Jeho spravodlivosti. 

Dávid bol hlboko zranený a zradený priateľmi, dokonca vlastným synom. Napriek všetkému neprestával nachádzať ochranu a útočisko v Bohu. “Ty Pane si moja sila a moje útočište.” (Ž 31, 4).

Priateľu, musíme si priznať, že klamstvá môžu vyzerať oveľa silnejšie (dokonca oveľa pravdivejšie!) ako pravda sama. Tvoje srdce je veľké duchovné bojisko. Si si vedomý klamstiev, ktoré ti zabraňujú v prežívaní slobody, ktorú ti Boh ponúka v každej oblasti života, vrátane tvojej sexuality?


Autor: Juli Slattery

Preklad: Františka Olejárová

Zdroj: www.authenticintimacy.com

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!