Svätosť zahalená v čnosť... volajú ma čistota

My, ženy, vieme, že jednou z najkrajších čností, ktoré si môžeme pestovať, je ČISTOTA. Je to vôňa, ktorá sa šíri všade, kam vstúpime.

Svätosť zahalená v čnosť... volajú ma čistota
Foto: © Peter Višňovský

My, ženy, vieme, že jednou z najkrajších čností, ktoré si môžeme pestovať, je ČISTOTA. Je to vôňa, ktorá sa šíri všade, kam vstúpime. Je to vôňa, ktorá nedráždi, ktorá nezahltí celú miestnosť a ktorá nie je nedýchateľná. Naopak, je to niečo, čo robí svet, do ktorého vstupuješ, vábivým. Je to ako keď vydýchané miesto naplníš čerstvým vzduchom a svet okolo teba naberie druhý dych.

ČISTOTA. Je to vôňa, ktorá sa šíri všade, kam vstúpime. Je to vôňa, ktorá nedráždi, ktorá nezahltí celú miestnosť a ktorá nie je nedýchateľná. Naopak, je to niečo, čo robí svet, do ktorého vstupuješ, vábivým. Je to ako keď vydýchané miesto naplníš čerstvým vzduchom a svet okolo teba naberie druhý dych.

Viem, že mnohé z nás sa už zúčastnili tucta prednášok o ženách, o skutočnej ženskej kráse, o tom, ako to Boh s nami vlastne plánoval a sníval. Jo Croissant, autorka knihy Kňazstvo ženy, kňazstvo srdca, povedala, že prítomnosť ženy nikdy nezostane bez odozvy. Prebúdza v mužovi to najlepšie alebo to najhoršie, čo v ňom je. Svätosť vyučuje Čistotu a odmenou pre ňu je Pôvab. Aj Sirachovec píše, že „svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab“ (Sir 26, 19).

Do srdca každej ženy je vložená a vpísaná čistota. Boh nám ju vložil do výbavy, chcel, aby ktorákoľvek z nás rozdávala túto Jeho vlastnosť. Je to spôsob akým kráčaš, akým hľadíš, akým prehovoríš, akým pohladíš. Je to spôsob, akým rozdávaš život tam, kde ťa Boh zasadil (s väčším alebo menším presahom za hranice tohto miesta). 

Do srdca každej ženy je vložená a vpísaná čistota. Boh nám ju vložil do výbavy, chcel, aby ktorákoľvek z nás rozdávala túto Jeho vlastnosť. Je to spôsob akým kráčaš, akým hľadíš, akým prehovoríš, akým pohladíš.

Boh teda každú z nás pozýva k jednému: byť VOŇAVOU. Rozvíňať svoje kvety a vydávať ľúbeznú vôňu. Kristovu vôňu. Lebo iba to, čo je živé, plné a nasiaknuté životom, dokáže voňať. Je to akoby boj medzi toaletnou vodou, ktorá je síce lacnejšia, no rýchlo vyprchá, a parfumom, ktorý upozorní na prítomnosť ženy. Áno, presne taká je čistota ženy. Upozorní ostatných, že je v ich strede.

Drahá priateľka, neboj sa voňať. Neboj sa „upozorniť“ na seba tým najkrajším a najpôvabnejším spôsobom – pestovaním si svojej čistoty. Je to síce abstraktný pojem, no jeho prejavy sú veľmi hmatateľné a viditeľné. Stačí, ak prejdeš, ak sa usmeješ, ak pohladíš, ak daruješ pohľad – a Tvoja čistota sa stane niečím, čo bude liečiť, čo bude obväzovať, čo bude darovať život.

Autor: Eva Sabolová

Podobné články

Chcel by si aj ty prispieť svojím svedectvom, článkom... alebo chceš pomôcť iným spôsobom k rastu tohto webu?

Ozvi sa nám!